Lokali
L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali b’taħriġ għall-impjegati tiegħu

L-Awditur Ġenerali Charles Deguara qal li jħoss li l-Uffiċċju tiegħu jgawdi l-awtonomija u l-indipendenza kif xieraq.  Waqt seminar dwar l-awditjar tas-settur pubbliku, Deguara qal li fil-jiem li ġejjin, l-Uffiċċju se jkun għaddej minn taħriġ intensiv biex l-operat tiegħu ta’ skrutinju jissaħħaħ.

Charles Deguara, li ilu jaħdem fis-settur pubbliku għal 40 sena, qal lil tvm.com.mt li jħoss li l-Uffiċċju tiegħu jgawdi l-indipendenza li tixraqlu kemm mill-amministrazzjoni preżenti u anki dik ta’ qabel. Kull sena l-Uffiċċju tal-Awditur jagħmel diversi rapporti dwar l-operat fid-dipartimenti u entitajiet tal-Gvern, uħud b’inizjattiva tiegħu u oħrajn jintalbu mill-Parlament.

Deguara spjega li “aħna ngħixu biex l-implimentazzjonijiet jitwettqu. Jekk il-Gvern jinjora r-rakkomandazzjonijiet tagħna, ix-xogħol tagħna ma jkun fih valur ta’ xejn”.

Il-Gvern fl-aħħar snin beda proċedura li kull sena jagħti rendikont tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Awditur u fejn ma jiġux implimentati jagħti r-raġunijiet tiegħu.

Deguara qal li x-xahar id-dieħel se jibda pjan ta’ taħriġ għall-impjegati tal-Uffiċċju, li huma fost l-oħrajn, accountants, awdituri u ekonomisti, biex ix-xogħol ta’ verifika jissaħħaħ.

Għas-seminar attenda ukoll il-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri Leo Brincat fid-dawl tar-relazzjoni mil-qrib li l-Ufficju tal-Awditur għandu dwar il-programmi finanzjati mill-Unjoni Ewropea.

Brincat qal li x-xogħol tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u tal-Uffiċċji tal-Verifika huwa importanti biex tikber il-fiduċja minn nies fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet tagħha li qed jonfqu l-flus taċ-ċittadini Ewropej bil-galbu.

“Naħseb biex din il-fiduċja tintrebaħ, in-nies mhux biss iridu jkunu jafu x’aħna nagħmlu, imma kemm ix-xogħol tagħna huwa rilevanti u meħtieġ u essenzjali stqarr Leo Brincat.

Brincat qal li  fi ftit tal-ġimgħat oħra jinżel Malta mill-ġdid biex jippreżenta r-rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li jagħmel referenza għall-pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż dwar kif Malta qed tħaddem ir-regoli finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u tonfoq il-fondi Ewropej.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-istrapazz għal statwa waqt li tinġarr fuq l-ispalla f’jum il-festa, u l-varjazzjoni kbira tal-umdità fin-niċċa tagħha wasslu biex fix-xhur li għaddew saru interventi ta’ konservazzjoni fuq l-istatwa ta’ Santa Marija…

Lokali

Fi żmien tletin sena, mistennija jirduppjaw il-persuni bid-dimensja. Quddiem din l-isfida, il-Gvern waqqaf kumitat nazzjonali ta’ ħidma dwar id-dimensja. F’Malta hawn aktar minn 6,000 persuna li jbatu mill-kundizzjoni tad-dimensja. Dan…

Lokali

Il-Kamra tad-Deputati kellha dibattitu ta’ sagħtejn u nofs mingħajr ma ttieħed vot dwar it-titjib tas-servizzi tas-saħħa li ffoka fuq il-kuntratt tal-Gvern mal-VGH għat-tmexxija ta’ tliet sptarijiet tal-Gvern, tnejn f’Malta u…

Lokali

Erba’ spettakli, b’attivitajiet kulturali distinti, ser jimmarkaw il-bidu uffiċċjali tal-Belt Valletta bħala l-kapitali Ewropea tal-Kultura. It-tħejjijiet jinsabu fl-aqwa tagħhom għalkemm l-organizzaturi qegħdin iżommu pass lura u jħallu s-sorpriżi għas-Sibt li…

Aktar