Edukazzjoni
L-uniformi għall-istudenti se tkun tracksuit

Wara li l-Ministeru għamel konsultazzjoni pubblika fuq l-uniformi tal-iskola mal-istudenti, l-għalliema u l-ġenituri, l-għażla tal-maġġoranza fost kull grupp kienet favur li l-uniformi tkun tracksuit komda u ta’ kwalità, inklużi poloshirt, t-shirt, shorts, cap u ġakketta għax-xitwa. Il-konsultazzjonijiet saru fi tliet fażijiet bejn l-1 ta’ Frar u t-18 ta’ Marzu 2019.

Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Edukazzjoni ntqal li 85% tal-istudenti mill-primarja li ħadu sehem f’focus groups marru għall-għażla ta’ uniformi li tkun tracksuit komda u ta’ kwalità. Il-focus groups saru f’għoxrin skola primarja mqassma fl-għaxar kulleġġi, tnejn f’kull kulleġġ. 91% tal-istudenti mill-iskejjel medji u sekondarji taw l-għażliet tagħhom favur it-tracksuit permezz ta’ survey online.

Il-konsultazzjoni mal-ġenituri u mal-edukaturi saret permezz ta’ survey online. 89% tal-ġenituri tal-istudenti li jattendu l-iskejjel primarji, medji u sekondarji tal-Istat huma favur it-tracksuit bħala uniformi. 77% ta’ edukaturi li huma wkoll ġenituri għażlu t-tracksuit bħala uniformi. 56% tal-edukaturi li pparteċipaw fis-survey huma wkoll favur it-tracksuit bħala uniformi.

Il-Ministeru qal li bħalissa qed ikunu konsultati internament ma’ uffiċjali inkarigati dwar l-aħjar għażliet fid-disinn u fil-materjal li għandu jkollha t-tracksuit biex tkun komda u adattata għall-iskola. Saret konsultazzjoni interna wkoll dwar kif l-aħjar li għandha tiddaħħal l-uniformi l-ġdida gradwalment biex ma jkunx hemm piż żejjed fuq il-familji.

Intqal li d-disinn tat-tracksuit il-ġdida għall-primarja u għas-sekondarja (inkluż tal-medja) ser ikollhom xi dettalji li jvarjaw fid-disinn tagħhom. Kull kulleġġ tal-Istat se jkollu dettalji u skemi ta’ kulur partikolari biex jibqa’ jkollhom identità li tidentifika lill-kulleġġ tagħhom. Wara li jkunu finalizzati d-disinni l-ġodda u d-dettalji tal-materjal, jinbeda l-proċess tal-għażla tal-fornitur. Sabiex jingħażel il-fornitur tal-uniformijiet, il-Ministeru se jkun qed jippubblika request for proposals biex ikun jista’ jingħażel l-offerent li jonora l-ispeċifikazzjonijiet kollha mitlubin bl-aħjar offerta finanzjarja. Dettalji dwar min se jingħażel permezz tar-request for proposals u jkun qed jissupplixxi t-tracksuit bħala l-uniformi l-ġdida jkunu pubbliċi hekk kif jiġi finalizzat dan il-proċess.

Il-Ministeru jinforma li se jkun hemm phasing-in tal-uniformi l-ġdida u għaldaqstant se jkunu qed isiru arranġamenti dwar meta tidħol fis-seħħ biex kemm jista’ jkun ma jkunx hemm piżijiet żejda fuq il-ġenituri. Il-Ministeru qed jinforma lill-iskejjel u lill-ġenituri li

• Sena Skolastika 2019/2020

Ser tinżamm l-uniformi preżenti, waqt li l-ġenituri ser ikunu jistgħu jibagħtu lil uliedhom bit-tracksuit, inklużi poloshirt, t-shirt, shorts, cap u ġakketta għax-xitwa tal-uniformi attwali.

• Sena Skolastika 2020/2021

It-tracksuit il-ġdida, inklużi poloshirt, t-shirt, shorts, cap u ġakketta għax-xitwa se tkun qed tidħol fil-Kindergarten 1, Year 1, Year 7 u Year 9 mis-sena skolastika 2020-2021.

• Sena Skolastika 2021/2022

Kull student jattendi l-iskola bit-tracksuit il-ġdida, inklużi poloshirt, t-shirt, shorts, cap u ġakketta għax-xitwa.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar