Unjoni Ewropea
L-Unjoni Ewropea tinvesti fiż-żgħażagħ

F’April tal-2013, l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kkommettew ruħhom illi jiżguraw li żgħażagħ taħt il-25 sena jkollhom aċċess għal opportunitajiet ta’ xogħol, edukazzjoni kontinwa u apprentistati ta’ kwalità fi żmien erba’ xhur minn meta jisfaw bla xogħol jew minn meta jitilqu mill-edukazzjoni formali.

F’ħames snin biss minn mindu tnediet l-iskema tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, ir-riżultati miksuba madwar l-Unjoni Ewropea kienu sinifikanti: in-numru ta’ żgħażagħ qiegħda naqas bi 2.3 miljun u b’1.8 miljun żagħażugħ/a li ma baqgħux barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ.

F’Malta, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ qiegħda titmexxa mill-Youth Guarantee Office fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. F’pajjiżna, l-iskema ġiet implimentata l-aktar permezz ta’ kofinanzjament mill-Fond Soċjali Ewropew illi wassal għal inizjattivi għal żgħażagħ ta’ bejn il-15 u l-25 sena.

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ ġiet applikata f’Malta permezz ta’ inizjattivi maħsuba sabiex jassistu lil studenti ta’ bejn il-15 u il-25 sena biex ikomplu l-istudji tagħhom jew biex itejbu l-probabbiltà li jiksbu suċċess fid-dinja tax-xogħol. Dawn l-inizjattivi jikkonsistu f’taħriġ u esperjenza ta’ xogħol, għajnuna fil-preparazzjoni għall-eżamijiet tas-SEC/‘O’ levels u fl-istudji fl-MCAST, u korsijiet fis-sajf fl-ICT. Mill-2014 ’l hawn, iktar minn 3,000 student/a bbenefikaw minn għajnuna għall-eżamijiet tas-SEC/’O’ levels fis-suġġetti tal-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, Il-Bijoloġija u l-Fiżika.

L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw f’avvenimenti ta’ skambju ta’ ideat u konferenzi pubbliċi biex jaqsmu suċċessi fil-qafas tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Fil-fatt ġie stabbilit ukoll reġistru elettroniku ta’ eżempji ta’ politiki u miżuri li kienu ta’ suċċess fl-Istati Membri, sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu promossi ma’ Stati Membri oħrajn.

Għal aktar tagħrif dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tista’ tikkuntattja lill-Youth Guarantee Office fuq [email protected] jew 2598 1161/2/4. Għal informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ fondi tal-Unjoni Ewropea tista’ tikkuntattja lill-MEUSAC fuq 2200 3300 jew [email protected]

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Settur Marittimu

Il-kumpanija Valletta Cruise Port li tmexxi t-terminal tal-passiġġieri tal-cruise-liners u faċilitajiet oħra fil-Port il-Kbir qed tieħu miżuri favur l-ambjent biex tikseb ċertifikazzjoni ta’ port ekoloġiku. Intervistat minn TVM, il-Kap Eżekuttiv…

Knisja Maltija

L-Arċisqof Charles J. Scicluna appella għar-rispett lejn id-dinjità tal-mara waqt quddiesa li fiha talab biex terġa’ tinfetaħ il-kawża għall-beatifikazzjoni ta’ Adelaide Cini, li qal l-eżempju ta’ ħajjitha u l-ħidma li…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet ir-rikors tal-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona biex ma jixhdux f’kawża kostituzzjonali iżda fi żmien jumejn iridu jippreżentaw s-silta minn fejn ikkwotaw ir-rapport tal-inkjesta Egrant…

Budget

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna qal li l-Budget ippreżentat ilbieraħ u r-reazzjoni ġenerali għalih huma turija li l-Gvern hu konxju tal-isfidi, l-opportunitajiet u l-ħtiġijiet tan-nies. F’konferenza tal-aħbarijiet l-għada tal-Budget, il-Ministru Scicluna…

Aktar