Lest imur għand il-Kummissarju tal-Pulizija jekk isir jaf min rema f’wied fl-Imġarr

Il-President tal-għaqda tal-iżvilupatturi Sandro Chetcuti ikkundana mingħajr tlaqliq ir-rimi ta’ skart tal-kostruzzjoni f’ambjent naturali u fil-wied tal-Imġarr.

Huwa qal li l-MDA għandha ħjiel ta’ minn rema l-iskart tal-kostruzzjoni f’wied fl-Imġarr u li lest imur għand il-kummissarju tal-Pulizija.

Ir-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni f’wied fil-limiti tal-Imġarr ġie deskritt mill-Preisedent tal-MDA Sandro Chetcuti bħala att kriminali li għandu jiġu kkundunat mingħajr riservi. F’kummenti ma’ TVM is-sur Chetcuti qal li l-MDA qiegħda tindaga dwar min seta’ wettaq l-isfreġju ambjentali.

”Aħna xxukjati ħafna bl-aġir ta’ xi ftit nies li għamlu dawn il-ħmerijiet u ser inkunu iebsin fis-sens illi mil-limitazzjonijiet tagħna. Aħna jekk ser inkunu nafu min huma u diġà għandna suspett min huma, jien l-ewwel wieħed sejjer għand il-Kummissarju tal-Pulizija biex nara li l-Pulizija ħadet passi fuq dan l-att kriminali.”

Dwar il problema tar-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni, is-Sur Chetcuti qal li l-Gvern qiegħed jikkusndira 3 alternattivi.

”Qalilna li fil-ġranet li ġejjin ser ikun qiegħed ilaqqa’ l-kabinett biex jiddeċiedi li ser ikun qiegħed jieħu l-barrieri tal-Gvern, li huma tal-Istat, ser ikun qiegħed jara fejn diġà hemm permess mill-ERA Hurds Bank, biex ikun jista’ jsir id-dumping hemmhekk, skart nadif.”

Is-Sur Chetcuti qal li soluzzjoni oħra li qed tiġi kkunsidrata hija r-reklamazzjoni tal-art fil-baħar, li tista’ tgħin industriji li huma importanti għall-ekonomija Maltija.

”Nistgħu noħolqu ambjent fejn ikun hemm artificial reefs, li jkunu anki jattiraw it-turisti bħal ma hemm pajjiżi oħra, u ma għandniex għalfejn noqgħodu nibżgħu u li ser noqgħodu nibnu xi appartamenti ġol-baħar.”

Is-Sur Chetcuti qal li mhux kull barriera tista’ tintuża għar-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni. Huwa qal li jittama li l-Gvern jieħu deċiżjoni mill-iktar fis biex l-industrija tkun tista’ tkompli topera.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Dalgħodu Yorgen Fenech reġa’ deher fil-Qorti biex tkompli tinstema’ l-kumpilazzjoni kontrih fil-każ tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Is-seduta tal-kumpilazzjoni qed issir għall-ewwel minn meta ġiet posposta minħabba l-Covid-19. Il-każ instema’…

COVID-19

Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel (MUMN) sfidat lill-Prim Ministru sabiex jippublika l-istrateġija li biha qed jillaxka r-restrizzjonijiet li ttieħdu mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika minħabba l-imxija tal-Covid-19. Fi stqarrija l-MUMN qalet li qed…

Safar

L-Assoċjazzjoni Maltija tal-lukandi u r-ristoranti (MHRA) laqgħet id-deċiżjoni tal-Gvern li jiftaħ mill-ġdid l-ajruport għalkemm tibqa’ żżomm mal-pożizzjoni tagħha li kien ikun aħjar għas-settur turistiku li kieku l-ajruport jiftaħ fil-15 ta’…

COVID-19

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed tħeġġeġ lill-pubbliku sabiex ikun iddixiplinat u jsegwi l-pariri tal-esperti mediċi biss. Fi stqarrrija l-MAM esprimiet tħassib dwar il-proposti tal-Prim Ministru li qalet huma mingħajr bażi…

Aktar