Lokali
Leżbjani Għawdxin imwarrba… ikollhom jiġu jgħixu Malta

Bejn Malta u Għawdex m’hemmx biss baħar jaqsam.

Studju ta’ studenta Għawdxija kkonkluda li leżbjani Għawdxin qed ikollhom jiġu jgħixu Malta minħabba l-pressjoni li jħossu mill-familji u l-komunitajiet Għawdxin.

Għal kważi 20 sena li għexet Għawdex, Graziella Scerri qatt ma ltaqgħet ma’ persuni omosesswali, u wisq anqas tgħallmet dwar is-suġġett. Graziella, li issa ilha tgħix Malta 14-il sena, ispirat ruħha minn din ir-realtà f’Għawdex u għamlet it-teżi tagħha fuq żgħażagħ Għawdxin leżbjani.

Mir-riċerka ta’ Graziella ħareġ li hemm baħar jaqsam bejn il-mentalità tal-Għawdxin u l-Maltin.

“Meta ċerti leżbjani ħarġu out ma’ sħabhhom, dawn il-ħbieb tagħhom warrbuhom għax ma jaċċettawx li jkunu fil-kumpanija ta’ nisa li kienu leżbjani” qalet Graziella Scerri.

Ħafna leżbjani Għawdxin spiċċaw biex ġew jgħixu Malta għax ma jħossuhomx aċċettati f’Għawdex.

Il-gżira ta’ Għawdex ma tilqax għal dawn in-nies eżempju bars jew postijiet fejn jiltaqgħu dawn in-nies ma tantx issib. Anzi, m’hemm xejn proprjament.

F’dan l-istudju ħareġ li l-leżbjani Għawdxin, apparti li damu ma għarfu lilhom infushom, sabuha diffiċli jiftħu qalbhom mal-ġenituri għax fost oħrajn, l-Għawdxin għadhom wisq tradizzjonali u għalihom, iż-żwieġ huwa biss bejn mara u raġel.

“Kien hemm ukoll perjodu ta’ sentejn fejn ma tkellmux bejniethom u ħafna drabi ma jaċċettawx lit-tfal tagħhom anki jekk pereżempju jkollhom tfajla. Il-missirijiet kienu diffiċli biex jitkellmu magħhom minħabba l-valuri reliġjużi” qalet Graziella Scerri.

Miż-żgħażagħ leżbjani li intervistat, kien hemm każ li baqa’ ttimbrat f’moħħ Graziella.

“Parteċipanta minnhom esperjenzat anki tgħajjir fuq il-midja soċjali fejn jarawhom minn membri tal-familja tagħha stess u anke meta l-ġenituri tagħhom jeħduha ħażin, speċjalment l-ommijiet” kompliet tgħid Graziella Scerri.

Din l-istigma hija preżenti anke fil-postijiet tax-xogħol f’Għawdex.

Graziella qalet ukoll li “klijenti li jkunu jafu jew jiddubitaw hijiex gay jew le qishom jibżgħu u jżommu lura milli jieħdu xi servizzi minn dawn in-nies li jiġu minn din il-minorità.”

Graziella tħoss li t-tfal għandhom jitgħallmu dwar id-diversità u s-sesswalità minn età żgħira.

“Għalfejn dejjem familja ngħidu li mara u u raġel? Jien nemmen li anki mill-edukaturi għandha tiġi li minn età żgħira l-familja tista’ tkun mara u raġel, mara u mara, u raġel u raġel” stqarret Graziella Scerri.

Graziella qalet, li għalkemm fuq il-karta sar progress fid-drittijiet tal-komunità LGBTIQ, għad fadal xi jsir biex tingħeleb id-diskriminazzjoni fil-konfront ta’ din il-minoranza.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Esebizzjoni li żżewwaq il-figurattiv mas-surreali, il-pitturi ta’ Alfie Gatt jinstigaw u jnebbħu l-kilba għal dak li huwa naturali. “Love Letter” hija kollezzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi mimlija immaġinazzjoni. Alfie Gatt huwa…

Lokali

Heritage Malta qed tkompli bl-inizjattivi biex tagħti tifsira ħajja lis-siti storiċi li tamministra. Attività oħra f’din is-sensiela ser issir is-Sibt li ġej fil-Katakombi ta’ San Pawl fir-Rabat fejn ser issir…

Edukazzjoni

Tliet elef, tliet mija u ħamsa u erbgħin persuna din is-sena se jiggradwaw mill-Università ta’ Malta f’livelli differenti li jibqgħu telgħin sa dottorat. Iċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni jibdew nhar it-Tnejn u jibqgħu…

Lokali

L-isfidi prinċipali li qed jiffaċċjaw l-intrapriżi żgħar u medji ġew diskussi f’seminar organizzat mill-Assoċjazzjoni Maltija ta’ Min Iħaddem bħala parti minn kampanja Ewropea li qed tippromovi l-kultura intraprenditorjali. Il-President tal-Assoċjazzjoni…

Aktar