Kronaka
Liam Debono fuq probation għal 3 snin, €5,000 multa u liċenzja sospiża għal 5 snin

Liam Debono, wieġeb ħati għal-lista aġġornata ta’ akkużi kontrih dwar kompliċità f’serq ta’ żewġ vetturi u mutur u sewqan bla liċenzja. Huwa skuża ruħu ma’ erba’ persuni anzjani li ħafrulu u ddikjaraw li m’għandhomx interess f’azzjoni kriminali.

Liam Debono tkellem dwar l-involviment kollu tiegħu f’dawn il-każijiet u ammetta li kien saqhom u kkollabora ħafna mal-pulizija f’dawn ir-reati.

L-Avukat difensur  Franco Debono qal lill-Qorti li Liam irid jibda ħajja ġdida fejn ammetta kollox fl-aktar stadju bikri u kkopera mal-Pulizija. Liam Debono li skuża ruħu mal-vittmi talab li ma jkollux piena karċerarja iżda piena li tgħinu jirriabilita ruħu.

Il-Maġistrat Joe Mifsud sabu ħati tal-akkużi kontrih. Debono li, ammetta mill-ewwel, u wettaq il-każijiet ta’ serq meta kellu inqas minn 18-il sena, ingħata probation għal 3 snin, €5,000 multa li jrid iħallasha fi żmien 3 snin, u sospensjoni tal-liċenzja għal 5 snin mil-lum.

Dan is-smigħ ma għandu l-ebda rbit mal-akkużi miġjuba kontra Debono dwar il-każ tal-Kunstistabbli Simon Schembri li dwaru għaddejjin proċeduri separati.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Koppja li ftit tax-xhur ilu adottat tifel mill-Indja esprimiet il-ferħ tagħha fuq is-siti soċjali, kif ukoll wasslet messaġġ biex it-tfal jiġu mgħallma iktar dwar id-diversita’, b’mod partikolari mill-ġenituri stess. Biex…

Kronaka

Viżibilment taħt xokk, Joseph Attard li lbieraħ kien fil-mira tal-ħalliel fil-ħanut tiegħu f’Ħaż-Żabbar, irrakkonta ma’ TVM kif hu, flimkien ma’ żewġt iħbieb tiegħu rreżistew il-ħalliel li anke spara b’arma tan-nar….

Kunsilli Lokali

Il-kunsilli ser ikollhom pubblikazzjoni maħsuba apposta biex tgħinhom jiksbu fondi addizzjonali minn programmi tal-Unjoni Ewropea. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u DAaron Farrugia u s-Sur Parnis. Iż-żewġ Segretarji Parlamentari,…

Kronaka

Kuntistabbli tal-Pulizija stazzjonat fl-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga llejla ngħata l-kura fl-isptar wara li sofra xi ġrieħi waqt il-qadi ta’ dmirijietu. Il-każ ħareġ fil-pubbliku permezz ta’ post fuq il-paġna ta’ facebook…

Aktar