Kronaka
Liam Debono fuq probation għal 3 snin, €5,000 multa u liċenzja sospiża għal 5 snin

Liam Debono, wieġeb ħati għal-lista aġġornata ta’ akkużi kontrih dwar kompliċità f’serq ta’ żewġ vetturi u mutur u sewqan bla liċenzja. Huwa skuża ruħu ma’ erba’ persuni anzjani li ħafrulu u ddikjaraw li m’għandhomx interess f’azzjoni kriminali.

Liam Debono tkellem dwar l-involviment kollu tiegħu f’dawn il-każijiet u ammetta li kien saqhom u kkollabora ħafna mal-pulizija f’dawn ir-reati.

L-Avukat difensur  Franco Debono qal lill-Qorti li Liam irid jibda ħajja ġdida fejn ammetta kollox fl-aktar stadju bikri u kkopera mal-Pulizija. Liam Debono li skuża ruħu mal-vittmi talab li ma jkollux piena karċerarja iżda piena li tgħinu jirriabilita ruħu.

Il-Maġistrat Joe Mifsud sabu ħati tal-akkużi kontrih. Debono li, ammetta mill-ewwel, u wettaq il-każijiet ta’ serq meta kellu inqas minn 18-il sena, ingħata probation għal 3 snin, €5,000 multa li jrid iħallasha fi żmien 3 snin, u sospensjoni tal-liċenzja għal 5 snin mil-lum.

Dan is-smigħ ma għandu l-ebda rbit mal-akkużi miġjuba kontra Debono dwar il-każ tal-Kunstistabbli Simon Schembri li dwaru għaddejjin proċeduri separati.

Aħbarijiet Oħra
Annimali

Grupp ta’ għaddasa li niżlu jgħoddsu f’Wied il-Għasri u Reqqa Point f’Għawdex ġew wiċċ imb’wiċċ ma’ skart mhux tas-soltu mormi fil-baħar. L-għaddasa sabu għadd ta’ ġlud tal-fniek mormijin fil-baħar. Bil-kurrent,…

Temp

L-Uffiċċju Metereoloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta qed iwissi dwar riħ qawwi li se jaħkem il-gżejjer Maltin. Ir-riħ mit-Tramuntana għall-Majjistral ser ikun qawwi għal qawwi ħafna kultant fuq il-Gżejjer Maltin. Din…

Politika Lokali

Fi stqarrija, il-Gvern ta’ Malta qal li nnota d-dikjarazzjoni tal-familja Caruana Galizia wara r-riżultati tal-inkjesta fil-każ ta’ Egrant fuq allegazzjonijiet li oriġinalment għamlet Daphne Caruana Galizia. Il-Gvern qal li huwa…

Aktar