Kronaka
Liam Debono fuq probation għal 3 snin, €5,000 multa u liċenzja sospiża għal 5 snin

Liam Debono, wieġeb ħati għal-lista aġġornata ta’ akkużi kontrih dwar kompliċità f’serq ta’ żewġ vetturi u mutur u sewqan bla liċenzja. Huwa skuża ruħu ma’ erba’ persuni anzjani li ħafrulu u ddikjaraw li m’għandhomx interess f’azzjoni kriminali.

Liam Debono tkellem dwar l-involviment kollu tiegħu f’dawn il-każijiet u ammetta li kien saqhom u kkollabora ħafna mal-pulizija f’dawn ir-reati.

L-Avukat difensur  Franco Debono qal lill-Qorti li Liam irid jibda ħajja ġdida fejn ammetta kollox fl-aktar stadju bikri u kkopera mal-Pulizija. Liam Debono li skuża ruħu mal-vittmi talab li ma jkollux piena karċerarja iżda piena li tgħinu jirriabilita ruħu.

Il-Maġistrat Joe Mifsud sabu ħati tal-akkużi kontrih. Debono li, ammetta mill-ewwel, u wettaq il-każijiet ta’ serq meta kellu inqas minn 18-il sena, ingħata probation għal 3 snin, €5,000 multa li jrid iħallasha fi żmien 3 snin, u sospensjoni tal-liċenzja għal 5 snin mil-lum.

Dan is-smigħ ma għandu l-ebda rbit mal-akkużi miġjuba kontra Debono dwar il-każ tal-Kunstistabbli Simon Schembri li dwaru għaddejjin proċeduri separati.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Żewġ Maltin li jinsabu f’Tokyo kellhom sorpriża ħelwa li ħadd ma kien joħlomha. Waqt li kienu f’Tokyo, il-Maltin iltaqgħu ma’ żagħżugħ Ġappuniż li mhux talli jaf xi kelma ‘l hemm u…

Qorti

Bulgaru li jgħix San Pawl il-Bahar żgiċċa l-proċċeduri kontrih wara żball proċedurali għaliex id-dati tal-akkużi ma tniżżlux sew. Simeon Nikolaw Darakhiev kien akkużat b’hit and run fuq karozza fil-Qawra. Wara…

Saħħa

Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold u l-Alleanza Nazzjonali għall-Mard Rari Michelle Muscat appellat lin-Nazzjonijiet Magħquda biex tħeġġeġ lil kull pajjiż ikollu strateġija ħolistika li tgħin lill-pazjenti li jbatu bil-mard rari u lill-familji…

Ekonomija u Finanzi

Il-Borża ta’ Malta nediet tliet indiċi tal-bonds fis-suq. Iċ-Chairman tal-Borza ta’ Malta, Joseph Portelli, qal li dawn l-indiċi ġodda se jagħmluha faċli biex investituri jkunu jistgħu jqabblu b’mod faċli r-ritorn…

Aktar