Qorti
Libertà kkundizzjonata għal raġel li ħebb għal kandidat tal-PD

Raġel li ħebb għal kandidat tal-Partit Demokratiku li se jikkontesta l-elezzjoni għall-Kunsill Lokali ingħata l-libertà kkundizzjonata u ġie ordnat biex joqogħod ‘l bogħod minnuu.

Jack Azzopardi ta’ 32 sena mill-Qrendi tressaq il-Qorti akkużat li hedded u darab ħafif lil Charles Polidano, kif ukoll li kkaġunalu ħsara fil-karozza u li kiser il-paċi pubblika.

L-Ispettur Trevor Micallef qal fil-Qorti li Azzopardi ħebb għal Polidano wara li l-kandidat tal-PD ikkuntattja lil omm l-akkużat u staqsieha biex tappoġġja l-kandidatura tiegħu.

Il-mara, li la taf tikteb u lanqas taf taqra, iffirmat il-formola nhar is-Sibt u wara, Polidano qal li Azzopardi ċempillu kemm-il darba u uża kliem abbużi u ta’ theddid fil-konfront tiegħu.

Polidano żied jgħid li l-affarijiet iggravaw ilbieraħ meta l-akkużat mar jistennieh barra d-dar tiegħu u allegatament ħebb għalih meta kien qed jipprova jidħol fil-karozza.

L-avukat Nicolette Schembri, li qed tidher għall-akkużat, qalet li Azzopardi rreaġixxa b’dak il-mod għax ommu hija persuna vulnerabbli u argumenta ma’ Polidano talli pprova jqarraq biha meta qalilha li kien kandidat tal-Partit Laburista.

Azzopardi ammetta l-akkużi miġjuba kontrieh u ngħata l-libertà kkundizzjonata għal sentejn wara li ż-żewġ naħat qablu li dan huwa l-iktar kastig ideali.  Inħarġet ordni ta’ protezzjoni fil-konfront ta’ Polidano filwaqt li Azzoardi ngħata sitt xhur ċans biex iħallas għall-ħsarat.

Polidano ċaħad l-allegazzjoni li kiseb l-appoġġ ta’ omm l-akkużat b’qerq u lmenta mill-fatt li ma ntalabx jixhed fil-proċeduri.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Id-Direttorat għas-Servizzi Veterinarji fi ħdan il-Ministeru għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali qed jgħarraf lill-pubbliku li qed jittieħdu azzjonijiet xierqa mill-istess awtoritajiet fid-dawl tas-sejbiet pożittivi tas-sottotip H6 tal-Influwenza A (H6Nx) fil-lokalità…

Lokali

Il-kap tal-Partit Imperium Europa, Norman Lowell akkuża lill-gvernijiet laburisti u nazzjonalisti li abbużaw mill-poteri sabiex iħammġuh. Stqarr li huwa dejjem qal dak li ħaseb, u dejjem tkellem għall-ġid ta’ Malta…

Kronaka

Mara ta’ 80 sena residenti Ħal Qormi,weġġgħet gravi wara li ntlaqtet minn vettura. L-inċident seħħ għall-ħabta tat-8.30am fi Triq Pinto, Ħal Qormi. Il-Pulizija tad-Distrett marret minnufih fuq il-post, fejn minn…

COVID-19

Għal darb’oħra, fl-aħħar 24 siegħa ma ħareġ l-ebda każ ġdid ta’ Coronavirus f’Malta. Dan ġie kkonfermat mill-Ministeru għas-Saħħa fejn intqal ukoll li fl-aħħar 24 siegħa ma kienx hemm min fieq…

Aktar