Qorti
Libertà kkundizzjonata għal raġel li ħebb għal kandidat tal-PD

Raġel li ħebb għal kandidat tal-Partit Demokratiku li se jikkontesta l-elezzjoni għall-Kunsill Lokali ingħata l-libertà kkundizzjonata u ġie ordnat biex joqogħod ‘l bogħod minnuu.

Jack Azzopardi ta’ 32 sena mill-Qrendi tressaq il-Qorti akkużat li hedded u darab ħafif lil Charles Polidano, kif ukoll li kkaġunalu ħsara fil-karozza u li kiser il-paċi pubblika.

L-Ispettur Trevor Micallef qal fil-Qorti li Azzopardi ħebb għal Polidano wara li l-kandidat tal-PD ikkuntattja lil omm l-akkużat u staqsieha biex tappoġġja l-kandidatura tiegħu.

Il-mara, li la taf tikteb u lanqas taf taqra, iffirmat il-formola nhar is-Sibt u wara, Polidano qal li Azzopardi ċempillu kemm-il darba u uża kliem abbużi u ta’ theddid fil-konfront tiegħu.

Polidano żied jgħid li l-affarijiet iggravaw ilbieraħ meta l-akkużat mar jistennieh barra d-dar tiegħu u allegatament ħebb għalih meta kien qed jipprova jidħol fil-karozza.

L-avukat Nicolette Schembri, li qed tidher għall-akkużat, qalet li Azzopardi rreaġixxa b’dak il-mod għax ommu hija persuna vulnerabbli u argumenta ma’ Polidano talli pprova jqarraq biha meta qalilha li kien kandidat tal-Partit Laburista.

Azzopardi ammetta l-akkużi miġjuba kontrieh u ngħata l-libertà kkundizzjonata għal sentejn wara li ż-żewġ naħat qablu li dan huwa l-iktar kastig ideali.  Inħarġet ordni ta’ protezzjoni fil-konfront ta’ Polidano filwaqt li Azzoardi ngħata sitt xhur ċans biex iħallas għall-ħsarat.

Polidano ċaħad l-allegazzjoni li kiseb l-appoġġ ta’ omm l-akkużat b’qerq u lmenta mill-fatt li ma ntalabx jixhed fil-proċeduri.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar