Qorti
Libertà kkundizzjonata għal raġel li ħebb għal kandidat tal-PD

Raġel li ħebb għal kandidat tal-Partit Demokratiku li se jikkontesta l-elezzjoni għall-Kunsill Lokali ingħata l-libertà kkundizzjonata u ġie ordnat biex joqogħod ‘l bogħod minnuu.

Jack Azzopardi ta’ 32 sena mill-Qrendi tressaq il-Qorti akkużat li hedded u darab ħafif lil Charles Polidano, kif ukoll li kkaġunalu ħsara fil-karozza u li kiser il-paċi pubblika.

L-Ispettur Trevor Micallef qal fil-Qorti li Azzopardi ħebb għal Polidano wara li l-kandidat tal-PD ikkuntattja lil omm l-akkużat u staqsieha biex tappoġġja l-kandidatura tiegħu.

Il-mara, li la taf tikteb u lanqas taf taqra, iffirmat il-formola nhar is-Sibt u wara, Polidano qal li Azzopardi ċempillu kemm-il darba u uża kliem abbużi u ta’ theddid fil-konfront tiegħu.

Polidano żied jgħid li l-affarijiet iggravaw ilbieraħ meta l-akkużat mar jistennieh barra d-dar tiegħu u allegatament ħebb għalih meta kien qed jipprova jidħol fil-karozza.

L-avukat Nicolette Schembri, li qed tidher għall-akkużat, qalet li Azzopardi rreaġixxa b’dak il-mod għax ommu hija persuna vulnerabbli u argumenta ma’ Polidano talli pprova jqarraq biha meta qalilha li kien kandidat tal-Partit Laburista.

Azzopardi ammetta l-akkużi miġjuba kontrieh u ngħata l-libertà kkundizzjonata għal sentejn wara li ż-żewġ naħat qablu li dan huwa l-iktar kastig ideali.  Inħarġet ordni ta’ protezzjoni fil-konfront ta’ Polidano filwaqt li Azzoardi ngħata sitt xhur ċans biex iħallas għall-ħsarat.

Polidano ċaħad l-allegazzjoni li kiseb l-appoġġ ta’ omm l-akkużat b’qerq u lmenta mill-fatt li ma ntalabx jixhed fil-proċeduri.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar