Lokali
Libertà kkundizzjonata wara li serqet €50 minn basket

Mara ngħatat il-libertà bil-kundizzjoni li ma twettaqx reat ieħor f’sitt xhur wara li ammettiet li serqet €50 minn portmoni li tħalliet weħidha.

Fil-Qorti ntqal li l-mara ħadet il-flus minn basket li tħalla waħdu waqt li kienet qiegħda f’ħanut tas-sbuħija, u dan ġie pprovat b’filmat minn kameras tas-sigurtà. Quddiem il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Aaron Bugeja, il-mara qalet li ħasbet li l-basket kien mitluf.

Il-Qorti nnotat li għalkemm fil-filmat il-mara ma dehritx toħroġ il-€50 mill-portmoni, dehret tqalleb fih imbagħad timxi lura lejn fejn kien il-basket tagħha. Meta l-vittma bdiet tfittex il-flus fil-portmoni dehret konfuża, filwaqt li l-akkużata dehret okkupata fuq il-mobile. Minkejja li ħallset il-kont il-vittma baqgħat tidher konfuża. Il-Qorti qalet li għalhekk il-filmat kien xhieda biżżejjed li l-akkużata serqet il-flus. Għaldaqstant ordnat li l-vittma tingħata l-libertà bil-kundizzjoni li ma twettaqx reat ieħor fi żmien sitt xhur u tirritorna l-€50 lura.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għada jitfakkar il-jum iddedikat lill-persuni li għandhom il-problema tat-temtim. Statistika internazzjonali turi li persuna minn kull mija għandha din il-kundizzjoni, li ħafna drabi tikkawża imbarazzament għal min ibati biha u…

Lokali

Huma mijiet il-Maltin bejn saċerdoti, reliġjużi, żgħażagħ, adulti u anke anzjani li jgħixu u jaħdmu fl-artijiet tal-missjoni; min għal perjodu qasir ta’ żmien u oħrajn fit-tul tant li jiddedikaw ħajjithom…

Lokali

Sadanittant l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia issa jinsabu konċentrati kollha fil-kwartieri ġenerali tal-korp fil-Furjana. Television Malta jinsab infurmat li l-pulizija kompliet titkellem ma’ nies li jistgħu jagħtuha…

Lokali

Il-kumpanija Valletta Cruise Port qed tkompli tinvesti fil-faċilitajiet tagħha fil-Port il-Kbir. Bil-kumpaniji tal-cruise-liners qed ikomplu jordnaw vapuri kbar, il-Valletta Cruise Port qed tippjana t-twessigħ ta’ wieħed mill-mollijiet. Għandha wkoll applikazzjoni…

Aktar