Qorti
Libertà proviżorja għar-raġel akkużat li għex minn fuq il-prostituzzjoni

Sid ta’ tliet ħwienet tal-massage, Fayton Falzon ta’ 30 sena minn tal-Pietà, illum ġie akkużat li għex minn fuq nisa barranin li ħaddem għall-prostituzzjoni u li mexxa burdell. Quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit erba’ nisa barranin – tliet Ukreni u oħra mill-Moldova kkonfermaw li huma kienu jaħdmu għal Falzon fi tliet ħwienet li għandu f’Santa Venera, f’Tal-Pietà u f’Birkirkara.

Fil-preżenza ta’ Falzon fl-iżbarra, huma taw id-dettalji ta’ kif l-akkużat kien iżomm rendikont ta’ ħidmithom, anke permezz ta’ kameras tas-sigurtà li kellu fil-ħwienet biex ikun jaf min dieħel u min ħiereġ mill-ħwienet tiegħu. Huma qalu li l-klijenti kienu jiġu kemm għall-massage u anke għal servizzi sesswali. In-nisa li l-età tagħhom tvarja bejn is-26 u l-41 sena kkonfermaw li kien ikollhom sat-12 u 14-il klijent kuljum kull wieħed. Huma qalu li Falzon kien jiġi għalihom kull filgħodu biex jeħodhom għax-xogħol u jerġa jħodhom lura d-dar filgħaxija. Il-Qorti semgħet kif kull klijent kien mitlub iħallas €50, b’nofshom iżommhom l-akkużat Fayton Falzon

Il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit tat il-libertà proviżorja lil Fayton Falzon fuq depożitu ta’ €800 u garanzija personali ta’ €10,000, bil-Qorti tordnalu li ma jistax iħalli l-pajjiż u biex jiffirma l-għassa tal-pulizija tliet darbiet fil-ġimgħa. Il-Qorti ordnatlu wkoll ma jersaqx lejn il-persuni li għad iridu jixhdu.

Ara wkoll:

4 nisa se jiġu deportati wara li nstabu ħatja b’burdell

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Ġuvni Malti weħel 4 snin priġunerija f’ħabs fil-Polonja wara li kien involut f’hit and run. Il-ġuvni, magħruf fil-qorti bħala Piero C, is-sena l-oħra, fl-età ta’ 17-il sena kien qed isuq…

Edukazzjoni

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu b’kollaborazzjoni mal-Malta Football Association organizzat ċelebrazzjoni fl-Istadium Nazzjonali Ta’ Qali fl-okkażjoni ta’ tmiem ir-raba’ ċiklu tal-programm ‘Bil-Qari u l-Kitba Niskorja’ Footballers’ Read and Write Programme’. F’din l-attività,…

Qorti

Kurt Grima ntbagħat 20 xahar ħabs wara li nqabad jagħti verżjonijiet differenti fil-Qrati ta’ x’ġara f’Ottubru tal-2014. Il-Qorti sabet li Grima renda ruħu riċediv wara li seraq għadd ta’ oġġetti…

Sajd

Il-Partit Laburista permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Biedja u s-Sajd, Clint Camilleri, u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Josef Caruana, qal li bir-rapport tal-2010 tal-Internal Audit and Investigations Department dwar nuqqasijiet fid-Dipartiment tas-Sajd,…

Aktar