Libjan akkużat bl-attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’San Ġiljan

Libjan ta’ 31 sena tressaq il-Qorti akkużat li darab serjament b’sikkina f’għonqha tfajla minn Marsaxlokk wara li pprova jisraqha f’San Ġiljan x-xahar li għadda. Rawad Briga Abdelsalam li joqgħod Ħal Tarxien, tressaq il-Qorti quddiem il-Maġistrat Marseanne Farrugia akkużat b’attentat ta’ qtil fuq it-tfajla ta’ 25 sena. L-attakk seħħ fi Sqaq Lourdes f’San Ġiljan fit-28 ta’ Awwissu.

L-akkużat allegatament avviċina lill-vittma u lil ħabibtha, mara ta’ 33 mill-Polonja u pprova jisirqilhom il-handbags. Jidher li n-nisa pprovaw iwaqqfuh u kien hawn li ħareġ sikkina u attakka lit-tfajla qabel ma ħatfilha l-handbag u ħarab. It-tfajla ddaħħlet l-isptar f’qagħda kritika.

Il-Libjan kien akkużat li darab serjament lit-tfajla u li kkawżalha ġrieħi permanenti kif ukoll li serqilha l-handbag li kien fih mobile u €20. Huwa kien akkużat ukoll li kien riċediv, li kien qed iġorr arma meta kkommetta r-reat u li kiser il-paċi pubblika.

L-avukata Fransina Abela talbet lill-Qorti tapponta psikjatra biex tevalwa lill-imputat, iżda l-Prosekuzzjoni oġġezzjonat għal dan, bl-Ispettur Saviour Baldacchino spjega li l-akkużat kien diġa’ qed jinżamm il-ħabs għal reati oħra u li f’ebda punt ma kien allegat li kien isofri minn problemi psikjatriċi. L-avukat Abela qalet li fir-rapport tiegħu l-akkużat kien iddikjara li kien xorob flixkun vodka u ħa anki xi pirmli qabel ma kkommetta r-reat. Il-Qorti appontat psikjatra biex jeżamina lill-akkużat, u wissietu li se jkun qed iħallas tal-ispejjeż jekk mill-eżami ma joħroġ xejn. Il-Libjan baqa’ jinżamm arrestat.

Ara wkoll: http://www.tvm.com.mt/mt/news/tfajla-tindarab-gravi-bdaqqiet-ta-sikkina-wara-li-sfat-misruqa-fsan-giljan/

Aħbarijiet Oħra
Kisbiet

Il-karozzi Bentley u Rolls Royce huma distintivi u magħrufa għal-lussu. Kristian Cini għad għandu sbatax-il sena, iżda għalkemm għad m’għandux l-età biex isuq, huwa dilettant kbir tal-karozzi Bentley u Rolls-Royce….

Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 80 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Aktar