Lokali
Ma ħallietx is-siġġu tar-roti jżommha milli tavvanza – iżda xorta għadha ssib l-ostakli

Daniela Mercieca għandha diżabilita’ fiżika izda ma tħallihiex tostakalha milli tikseb dak li trid mill-ħajja.

Taħdem full-time u qed tagħmel degree fil-marketing. Tgħid li kien hemm titjib notevoli fid-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà minkejja li għadha tifaċċja diffikultajiet; bħal fl-aċċessibbiltà għat-trasport pubbliku.

“M’hijiex faċli tuża tal-linja… Allura jkollok bżonn tuża trasport addattat għall-wheelchair, li jiswa ħafna flus,” spjegat Daniela.

F’konferenza bit-tema Mhux kemm Ngħaddi, imma Nirnexxi, iċ-chairperson tal-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà, Oliver Scicluna, qal li kien hemm evoluzzjoni fil-mentalità, partikolarment fuq livell leġiżlattiv b’emendi fil-ligi dwar opportunitajiet indaqs.

“Fi tliet oqsma imxejna, fl-edukazzjoni, fejn rajna qabżiet lejn iżjed inklużjoni fl-iskejjel… fl-infurzar tal-liġi tal-impjieg fejn rajna iktar persuni b’diżabilta jidħlu fid-dinja tax-xogħol, u fejn tidħol l-aċċessibbilta fiżika, għamilna passi żgħar imma kellna fejn nagħmlu ħafna passi ikbar,” fisser Sciciluna.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabbiltà, Anthony Aguis Decelis, wera sodisfazzjon li żdiedu l-persuni b’diżabbiltà li daħlu fis-suq tax-xogħol. Qal li l-Gvern żied il-pensjoni għal min ma jistax jidħol fid-dinja tax-xogħol b’benefiċċji li jitilgħu sal-paga minima u bi programmi li jgħinu lill-individwi jgħixu ħajja aktar indipendenti.

Il-kelliema tal-Oppożizzjoni, Maria Deguara, qalet li jeħtieġ li titneħħa kwalunkwe diskriminazzjoni mal-persuni b’diżabbiltà u saħqet li kulħadd għandu jkun mgħejjun jilħaq il-potenzjal tiegħu jew tagħha.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

L-Azzjoni Kattolika Maltija għaddejja bi proġett biex dar li għandha f’Ħal Balzan tinbidel f’post li tkun tista’ tagħti kenn lill-familja jew persuni li għal xi raġuni jew oħra jispiċċaw ma…

Kultura

Kull belt u raħal f’Malta għandha minn waħda sa tnejn. Il-baned għadhom parti integrali mis-soċjetà Maltija u llum il-ġurnata komplew jifirxu l-ħidma tagħhom barra minn Malta b’kunċerti li bihom iżidu…

Politika

Il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-jiem li ġejjin se jkollu diversi impenji fi New York, li jilħqu l-qofol tagħhom nhar il-Ħamis bid-diskors mistenni tiegħu fit-73 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. It-tema…

Partit Nazzjonalista

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li fil-kwistjoni tat-trasport b’xejn għall-iskejjel, il-Gvern l-ewwel ried jimpressjona biex iġib il-voti u issa fir-realtà ħafna nies mhux se jinqdew minħabba li s-sistema mhix…

Aktar