Lokali
Ma ħallietx is-siġġu tar-roti jżommha milli tavvanza – iżda xorta għadha ssib l-ostakli

Daniela Mercieca għandha diżabilita’ fiżika izda ma tħallihiex tostakalha milli tikseb dak li trid mill-ħajja.

Taħdem full-time u qed tagħmel degree fil-marketing. Tgħid li kien hemm titjib notevoli fid-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà minkejja li għadha tifaċċja diffikultajiet; bħal fl-aċċessibbiltà għat-trasport pubbliku.

“M’hijiex faċli tuża tal-linja… Allura jkollok bżonn tuża trasport addattat għall-wheelchair, li jiswa ħafna flus,” spjegat Daniela.

F’konferenza bit-tema Mhux kemm Ngħaddi, imma Nirnexxi, iċ-chairperson tal-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà, Oliver Scicluna, qal li kien hemm evoluzzjoni fil-mentalità, partikolarment fuq livell leġiżlattiv b’emendi fil-ligi dwar opportunitajiet indaqs.

“Fi tliet oqsma imxejna, fl-edukazzjoni, fejn rajna qabżiet lejn iżjed inklużjoni fl-iskejjel… fl-infurzar tal-liġi tal-impjieg fejn rajna iktar persuni b’diżabilta jidħlu fid-dinja tax-xogħol, u fejn tidħol l-aċċessibbilta fiżika, għamilna passi żgħar imma kellna fejn nagħmlu ħafna passi ikbar,” fisser Sciciluna.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Persuni b’Diżabbiltà, Anthony Aguis Decelis, wera sodisfazzjon li żdiedu l-persuni b’diżabbiltà li daħlu fis-suq tax-xogħol. Qal li l-Gvern żied il-pensjoni għal min ma jistax jidħol fid-dinja tax-xogħol b’benefiċċji li jitilgħu sal-paga minima u bi programmi li jgħinu lill-individwi jgħixu ħajja aktar indipendenti.

Il-kelliema tal-Oppożizzjoni, Maria Deguara, qalet li jeħtieġ li titneħħa kwalunkwe diskriminazzjoni mal-persuni b’diżabbiltà u saħqet li kulħadd għandu jkun mgħejjun jilħaq il-potenzjal tiegħu jew tagħha.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-qorti ordnat kumpens ta’ €463,465 għal tfajla li spiċċat fuq siġġu tar-roti wara inċident fil-Qawra. It-tfajla; Vladyslava Kravchenko, disa’ snin ilu kienet f’party ħdejn Fra Ben, meta l-apparat tad-dawl waqa’…

Lokali

Mara ta’ 68 sena sofriet ġrieħi gravi wara li ttajret f’San Ġwann. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-2.15 fi Triq Birkirkara. Il-Pulizija marru fuq il-post u mill-ewwel stħarriġ irriżulta li mara ta’…

Lokali

Bil-festini tal-Milied jinsabu fl-aqwa tagħhom, għadd ta’ entitajiet ngħaqdu flimkien f’kampanja preventiva biex min se jixrob ma jsuqx għax fi kliemhom il-ħajja mhijiex logħba. Il-ħajja mhix logħba . . ….

Lokali

L-MUT u l-MCAST se jkomplu jitkellmu sabiex tinstab soluzzjoni Il-Union tal-Għalliema, l-MUT, issospendiet id-direttiva biex nhar il-Ġimgħa jsir strajk ta’ ġurnata mill-għalliema fl-MCAST minħabba nuqqas ta’ qbil dwar il-ftehim kollettiv…

Aktar