Lokali
Ma jinstabx ħati ta’ pussess u traffikar ta’ kważi kilo eroina fi tmiem ġuri

Martin Dimech ma nstabx ħati unanimament ta’ pussess u traffikar ta’ kważi kilo droga.  Dan hekk kif intemm il-ġuri li beda bħal-lum ġimgħa.  Il-ġurija ħarġu b’verdett ta’ 9-0 wara fil-konfront ta’ Dimech ta’ 57 sena miż-Żejtun li kien qed jiffaċċja żewġ kapi t’akkuża.

Il-każ imur lura għal Mejju tal-2009 meta l-Pulizija kellha suspett fl-akkużat li kien fil-pussess ta’ droga.  Huma fittxew fil-post fejn kien joqgħod u sabu 5 pakketti trab kannella u pakkett paste kannella fi fridges f’garaxx.  Kienu nstabu wkoll miżien u boroż tal-plastik, kif ukoll €725 fil-kartiera tas-sieħba ta’ Dimech u fil-kamra tas-sodda.

Il-ġuri kien qed jinstema’ mill-Imħallef Antonio Mizzi, bil-prosekuzzjoni mmexxija mill-Avukat Lara Lanfranco, filwaqt li għall-akkużat dehru l-Avukati Edward Gatt u Veronique Dalli.

Lejn l-aħħar tal-ġuri, Dr Dalli u Dr Gatt urew il-ħsibijiet tagħhom dwar inkosistenzi tal-provi b’mod partikolari mal-fatt li l-miżien li instab fir-residenza ma ġiex issiġillat qabel ma dan intbagħat għand l-esperti, il-fatt li l-fridges qatt ma ġew elevati mill-post għall-investigazzjoni u l-edba sejba ta’ impronti diġitali fuq il-boroż u d-droga misjuba.

Mix-xhieda tal-Ispettur, irriżulta li ngħataw verżjonijiet differenti quddiem il-Maġistrat inkwerenti u l-Qorti Kriminali, dwar is-sorveljanza li saret fuq Dimech.  B’kawża t’hekk, id-difiża qajjmet mistoqsijiet dwar liema xhieda għandha titqies l-iktar kredibbli: dik li nstemgħet ġimgħa wara l-każ, jew dik li ngħatat disa’ snin wara.

L-Imħallef Antonio Mizzi wissa lill-ġurati li ma jistgħux jinvestigaw il-każ, u jsibu provi oħra li ma jeżistux.

Ara wkoll:

Jibda ġuri dwar droga – disa’ snin ilu nqabad b’kilo eroina

Jasal fi tmiemu l-ġuri ta’ Martin Dimech

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Plastic Europe, assoċjazzjoni li tiġbor produtturi tal-plastik minn madwar l-Ewropa, iltaqgħet f’Malta biex tiddiskuti mal-esperti u l-politiċi t-triq ‘il quddiem biex l-ibħra ma jibqgħux iservu ta’ miżbla għal eluf ta’…

Lokali

Koppja Maltija li tlett xhur ilu adottat tifel mill-Indja qalet li l-ferħ li tahom dan it-tifel f’ħajjithom huwa indeskrivibbli. Il-Koppja, Ian u Madeleine Sammut Dacoutros għandhom tifel ta’ sena u…

Lokali

Il-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello qal li jintremew maż-2 miljun tunnellati ta’ skart li minnhom 333,000 tunnellata jinġabru minn boroz suwed. Huwa qal li nofs dan l-iskart seta’ ġie rriċċiklat….

Lokali

Waqt li komplew l-argumenti favur u kontra l-proposti tal-Gvern għall-emendi fil-liġi tal-IVF, il-Gvern wera qbil mal-President Marie Louise Coleiro Preca li din id-diskussjoni għandha ssir b’mod seren, iżda tenna li…

Aktar