Qorti
Ma jistax jattendi partiti f’Malta b’ordni tal-Qorti

Partitarju tal-futbol, Arab Taj Eddin minn Pembroke ġie projbit temporanjament milli jattendi partiti fil-gżejjer Maltin wara li kien involut f’żewġ inċidenti fl-istadium nazzjonali f’Ta’ Qali.

Hu kien akkużat b’imġieba abbużiva, li tkellem ħażin fil-pubbliku, li m’obdiex l-ordnijiet leġittimi u li kiser il-paċi pubblika. Kien akkużat ukoll li inċita grupp ta’ mill-anqas 10 persuni biex iwettqu reat u li huwa riċediv. L-inċidenti seħħew fit-8 u fis-16 ta’ Frar.

Hu wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih. Il-Qorti laqgħet it-talba ghal helsien mill-arrest fuq depożitu ta’ €500 u garanzija personali ta’ €3,500.

Il-Maġistrat Josette Demicoli wissiet lill-akkużat b’konsegwenzi serji jekk jikser l-ordni biex ma jersaqx lejn grawnd tal-futbol.

 

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Is-soltu, tard filgħaxija nhar il-Ġimgħa l-Kbira, diversi purċissjonijiet ikunu bdew deħlin lura fil-Knejjes wara li jterrqu fil-qalba tal-bliet u l-irħula. Din is-sena, iżda it-toroq battala. Minflok, saret biss Via Crucis …

COVID-19

Fl-aħħar snin, fil-lejl bejn Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira, kienet issir il-mixja għall-Fondazzjoni Puttinu Cares. Din kienet waħda mill-ħafna attivitajiet li tħassru minħabba l-pandemija tal-COVID-19 li qed iżid mal-piż li…

Kronaka

Illum, fil-Ġimgħa l-Kbira, il-Pulizija ħarġet total ta’ 59 multa lil persuni li kienu qed jiksru l-liġi billi nġabru barra f’qaqoċċa. Skont l-avviż legali LN 112/113 huwa illegali li f’post pubbliku jkun…

Lokali

Il-pandemija ħarbtet ir-rutina tax-xogħol ta’ bosta. Ħafna ħaddiema spiċċaw jaħdmu mid-dar bit-teleworking. Mhux kulħadd iżda jista’ jagħmel dan fosthom il-ħaddiema fl-isptar fejn żiedet il-pressjoni fuq l-infermiera u t-tobba fost oħrajn….

Aktar