Qorti
Ma jistax jiċċelebra r-rebħa tal-League tal-Belt

Il-Qorti pprojbixxiet lil Bjorn Grima, akkużat li ħaraq l-Ark tal-festa ta’ San Publju, milli jiċċelebra r-rebħ tal-Kampjonat Premier mill-Belt.  Dan wara li l-Avukat Ġenerali appella mid-deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati biex l-imputat ma jibqgħax bil-ħelsien mill-arrest.

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet it-talba tal-Avukat Ġenerali meta qalet li mhux il-każ li tordna l-arrest mill-ġdid tal-imputat iżda qalet li l-Qorti talMaġistrati naqset milli timponi ċertu kundizzjonijiet. Għalhekk il-Qorti ppreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera ordnat li Grima ma jitħalliex jiċċelebra r-rebħa tal-League tal-Belt.

Huwa ġie ordnat ukoll li ma jistax joħroġ bejn l-10pm u s-7.30am.

Għall-imputat dehru l-Avukati Franco Debono, Marion Camilleri u Amadeo Cachia li argumentaw li s’issa l-Qorti m’għandhiex provi konkreti kontra Grima.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Jinħeles mill-arrest ir-raġel akkużat li qered l-Ark ta’ San Publiju bin-nar

 

Aħbarijiet Oħra
Politika

Jidher li l-partiti għamlu ħidma akbar biex jiġu eletti aktar nisa eliġibbli għall-kandidatura anke fost il-partiti ż-żgħar fuq livell Ewropew. Il-Professur Carmen Sammut qalet li fuq livell Ewropew, il-“family friendly…

Politika

Il-Membru Parlamentari għall-Partit Laburista Alex Muscat qal li r-riżultat ta’ din l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa l-ewwel ġudizzju tal-poplu wara l-każ Egrant. Dan Alex Muscat qalu waqt il-programm Insights immexxi mill-ġurnalista…

Politika

F’kollegament dirett ma’ TVM, fuq il-programm Insights immexxi mill-ġurnalista Norma Saliba, l-uffiċjal tal-Partit Laburista Louis Gatt, qal li ħarġu xi riżultati proviżorji mill-ewwel għadd tal-voti. Dr Miriam Dalli għall-Partit Laburista…

Aktar