Qorti
Ma jistax jiċċelebra r-rebħa tal-League tal-Belt

Il-Qorti pprojbixxiet lil Bjorn Grima, akkużat li ħaraq l-Ark tal-festa ta’ San Publju, milli jiċċelebra r-rebħ tal-Kampjonat Premier mill-Belt.  Dan wara li l-Avukat Ġenerali appella mid-deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati biex l-imputat ma jibqgħax bil-ħelsien mill-arrest.

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet it-talba tal-Avukat Ġenerali meta qalet li mhux il-każ li tordna l-arrest mill-ġdid tal-imputat iżda qalet li l-Qorti talMaġistrati naqset milli timponi ċertu kundizzjonijiet. Għalhekk il-Qorti ppreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera ordnat li Grima ma jitħalliex jiċċelebra r-rebħa tal-League tal-Belt.

Huwa ġie ordnat ukoll li ma jistax joħroġ bejn l-10pm u s-7.30am.

Għall-imputat dehru l-Avukati Franco Debono, Marion Camilleri u Amadeo Cachia li argumentaw li s’issa l-Qorti m’għandhiex provi konkreti kontra Grima.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Jinħeles mill-arrest ir-raġel akkużat li qered l-Ark ta’ San Publiju bin-nar

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

It-tifkira ta’ Lassana Cisse Souleymane, li kienet tpoġġiet fil-post fejn inqatel ġiet ivvandalizzata. Huwa kien inqatel kiesaħ u biered fit-triq li tagħti bejn Ħal Far u Birżebbuġa nhar is-6 t’April. B’rabta…

Lokali

Heritage Malta, flimkien mas-Sovritendenza tal-Patrimonju Kulturali Malti u l-Università ta’ Macquarie, f’Sydney l-Awstralja, qed iħabbru l-bidu ta’ proġett internazzjonali u interdixxiplinarju li jinvolvi l-istudju tal-kranji umani li nstabu ġewwa l-Ipoġew…

Qorti

Ir-raġel suspettat bl-omiċidju ta’ Charlene Farrugia mistenni jitressaq il-Qorti llum. TVM jinsab infurmat li huwa se jitressaq b’rabta mal-hold up li seħħ ftit tal-jiem ilu f’ħanut fil-Gżira. Dwar l-akkużi b’rabta…

Aktar