Qorti
Ma jistgħux jgħidu biex qalgħu d-daqqa – rashom tfarrket biċċiet

Fil-Qorti llum kompliet il-kumpilazzjoni dwar il-qtil doppju ta’ Maria Lourdes u Angele Bonnici f’Ħal Għaxaq.

Tkellemet illum fil-Qorti l-esperta tal-forensika, Marie Therese Camilleri li tat dettalji dwar il-ġrieħi li sofrew il-vittmi.

Camilleri qalet li l-bint u l-omm sofrew ġrieħi ta’ natura gravi f’rashom kemm minħabba t-tiri li sparalhom Joseph Bonnici kif ukoll minħabba daqqiet oħra li qalgħu f’rashom. L-esperta kkonkludiet li l-omm u l-bint qalgħu daqqa f’rashom b’xi ħaġa tqila. Meta ġiet mistoqsija biex setgħu qalgħu d-daqqa, l-esperta qalet li ma setgħetx tgħid billi l-ġrieħi tant kienu estensivi li rashom tfarrket biċċiet.

Il-każ imur lura għal Marzu li għadda meta l-omm u l-bint ġew irrappurtati nieqsa u nstabu midfuna f’għalqa fl-istess lokalità ftit tal-jiem wara. Joseph Bonnici li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ ommu u oħtu, qed jiċħad l-akkużi kollha miġjuba kontrih.

Bonnici qed jiġi akkużat ukoll li ħeba l-vittmi mix-xena tal-qtil, li għamel rapport falz lill-pulizija u li uża arma modifikata mingħajr liċenzja fost oħrajn.

Għall-imputat qed jidher l-Avukat Franco Debono.

Il-każ ikompli jinstema’ fid-29 ta’ Lulju.

Aħbarijiet Oħra
Riċerka u Innovazzjoni

Il-Malta Enterprise u ċ-Ċentru dwar ir-Riċerka tal-Kannabis tal-Università McGill iffirmaw ftehim għall-kollaborazzjoni fil-qasam tal-kannabis mediċinali. Il-Malta Enterprise u l-Università McGill tal-Kanada ffirmaw memorandum of understanding għall-kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerka dwar il-mediċina…

Qorti

Ċittadin Amerikan li joqgħod tas-Sliema ġie ikkundannat sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin wara li ammetta l-akkużi li għamel b’kemm jiswew €72,000 fi ħsara f’żewġ lukandi f’San Ġiljan u fir-residenza…

Qorti

Il-Qorti Kriminali preseduta mill-Imħallef Edwina Grima ma laqgħetx l-appell tal-Avukat Jean Philippe Chetcuti li kien qed jikkontesta d-deċiżjoni tal-Maġistrat Caroline Farrugia Sacco biex tinfetah inkjesta maġisterjali wara li ftaħar bil-konnessjonijiet…

Lokali

Min-nhar it-Tnejn jibdew is-16-il jum ta’ attiviżmu dwar il-vjolenza domestika b’attivitajiet maħsuba biex il-vjolenza domestika ma tibqax mistura bejn l-erba’ ħitan tad-djar. Għalkemm żdiedu sew ir-rapporti lill-Pulizija u lill-Aġenzija Appoġġ…

Aktar