Knisja Maltija
AĠĠORNAT: Diżgwit fuq kwadru tad-Duluri fil-knisja ta’ Ħal Kirkop

L-Għaqda Mużikali San Leonardu u s-Soċjetà Mużikali San Ġużepp mhux jaqblu dwar deċiżjoni tal-Kurja li jinbidel kwadru tas-seklu 18 fil-Knisja ta’ Ħal Kirkop ma’ kwadru ieħor ġdid.

Fi stqarrija l-banda ta’ San Leonardu qalet li d-deċiżjoni tal-Kurja biex tibdel il-kwadru tad-Duluri ma’ kwadru tal-mewt ta’ San Ġużepp ittieħdet wara talba li saret mill-Fratellanza ta’ San Ġużepp.

Il-banda spjegat li l-kwadru tad-Duluri sar minn Francesco Zahra, u huwa marbut mad-devozzjoni lejn id-Duluri u l-oriġini ta’ dan l-altar. Dan il-kwadru ntqal li se jkun qed jittieħed f’kappella, b’konsegwenza li l-knisja titlef l-iktar pittur ċelebri minn fost il-kwadri tagħha.

Żiedet tgħid li huwa inaċettabbli li kwadru jitneħħa mill-kuntest tiegħu u jinbidel daqslikieku kien sett purtieri. Il-banda ta’ San Leonardu qalet li din id-deċiżjoni hija ta’ ħsara għall-ħidma li saret matul l-aħħar snin biex ittejjeb ir-relazzjoni bejn iż-żewġ baned f’Ħal Kirkop.

Sadanittant, is-Soċjetà Mużikali San Ġużepp qalet li l-banda rivali qatt ma kkundannat it-tneħħija tal-pitturi tal-Kruċifissjoni u ta’ Santa Marija biex l-istatwa titulari jkollha niċċa kbira.

Żiedet tgħid li l-Knisja filjali tal-Lunzjata hija miżmuma tajjeb u miftuħa saħansitra iżjed mill-Knisja Parrokkjali. Barra minn hekk, din il-Kappella sservi wkoll bħala l-mużew tal-Parroċċa, għaliex fiha jinsabu kkonservati dawk l-opri kollha li tneħħew.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Tabella max-xatt tal-Mellieħa, fl-inħawi tat-Tunnara, twissik li mhux permessi BBQs jew tined. Għal ħafna għawwiema iżda jidher li din it-tabella setgħet ma saritx, b’numru kbir ta’ tined li llum intramaw…

Qorti

Raġel weħel 6 xhur ħabs wara li pprova jitlaq minn Malta b’dokumenti foloz. Immigrant mill-Mali, li daħal Malta sena ilu, ġie kkundannat sitt xhur ħabs wara li ammetta li pprova…

Toroq

Dalgħodu, 83 vettura twaqqfu fi Triq il-Kosta minn uffiċjali tal-Pulizija li jidderiġu t-traffiku wara li nstabu li kienu qed jiksru l-liġi tat-triq. Madwar 200 karozza ġew iċċekkjati mill-uffiċjali tal-Pulizija fejn…

Kronaka

Connie Mifsud instabet qawwija u sħiħa wara li ġiet irrapportata nieqsa dalgħodu. Iktar kmieni, iben Connie, Chris Mifsud, kiteb fuq il-midja soċjali biex javża li ommu, li għandha d-dimensja, kienet…

Aktar