Lokali
Ma jsibux darhom wara l-isplużjoni – jitkellmu r-residenti tan-Naxxar wara l-inċident ta’ 10 snin ilu

Bħal-lum għaxar snin ilu l-kalma fin-Naxxar inkisret bi splużjoni qawwija f’żona residenzjali li ħasdet il-ħajja ta’ żewġ persuni.

Is-sit fejn seħħet l-isplużjoni għadu mimli ħaxix ħażin waqt li r-residenti li ġew affettwati spjegawlna li minkejja t-trawma kbira li għaddew minnha rnexxilhom jibnu mill-ġdid djarhom u ħajjithom għalkemm għalihom mhux kollox huwa ward u żahar.

Bħal-lum għaxar snin ilu, minn garaxx mimli logħob tan-nar illegali fi Triq Ħal Dgħejf in-Naxxar, seħħet splużjoni qawwija li regħdet raħal sħiħ u waqqgħet tliet idjar.

Sid waħda mid-djar li waqgħu fl-2008, Vickie Bugeja qalet “qisu xi pajjiż fejn kien hemm il-gwerra għax l-anqas kien jingħaraf hawn”

Tessie Bonavia li salvat mit-traġedja tan-nar fin-Naxxar fl-2008 qalet “dak il-ħin hawn stat ta’ gwerra kien – jien qatt ma rajt bħalu dak il-bini kollu mwaqqa”

Riżultat tal-isplużjoni mietu żewġ persuni, sid il-garaxx Pawlu Camilleri ta’ 47 sena, u Sina Sammut ta’ 35 sena omm ta’ żewġt itfal li kienet għadha kif rritornat id-dar mix-xirja.

F’waħda mid-djar li waqgħu kien hemm tfajla ta’ 15-il sena, Rachel Bugeja.

Rachel Bugeja li salvat mit-traġedja tan-nar fin-Naxxar qalet  “għalija 10 snin u 10 snin ħajja ġdida.” Ommha, Vickie, qaltilna li mid-dar kollha salva biss ritratt tagħha.

Vickie Bugeja qalet ”il-bambin ħallilna t-tifla u kull ma ħallilna r-ritratt tagħha”

Rachel tgħid li għadha ħajja għax seħħew tliet mirakli fosthom li s-saqaf tal-kamra tagħha fejn kienet rieqda kien iġġarraf u strah fuq il-gwardarobba li kienet ilha f’kamartha 15-il ġurnata biss. Iżda mhux biss.

Rachel Bugeja qalet “bdejt nipprova ninżel mal-ġebel li kien hemm tad-dar li kien waqa’ kollox u kif eżatt nieżla fix-xifer kien hemm tliet iknatan ippruvajt naqbiżhom u qbadt il-high tension wire tad-dawl u ma tanix xokk l-anqas u kif eżatt ħriġt tar il-vann tiegħu u ħabat ma’ faċċata.”

Il-vann spiċċa fid-dar ta’ Charlie u Bernardette Bellia li b’xorti tajba ħadd minnhom ma kien id-dar.

Charlie Bellia qal “kienet traġedja kbira imn’Alla ma konniex għax li konna hawn ma konniex noħorġu għax id-dar tagħna damet tliet ijiem taqbad”

Bernardette Bellia qalet “kieku kont hawnhekk kieku żgur mhux qiegħda hawn jien.”

Illum fit-triq m’hemmx ħjiel tal-isplużjoni għajr biċċa art mhux mibnija fejn kien hemm il-garaxx bil-logħob tan-nar u li llum hi miżgħuda ħaxix ħażin, bir-residenti jfissruha bħala monument tal-mewt u memorja kiefra ta’ inċident li jixtiequ m’esperjenzaw qatt.

Edward Bugeja  qal “għax x’ħin niftakar li ġejt bil-ħwejjeġ u l-għada m’għandhix x’nilbes u l-anqas uliedi ma kellhom x’jilbsu ħadd. Il-ħajja tgħallmek li inti trid tiġġieldilha jekk ma tiġġildilix tikkrolla”

Vickie Bugeja qalet  “mad-diżgrazzja kellha grazzja kbira għax ħallieli t-tifla u minn dakinhar ngħid kemm hi sabiħa l-ħajja għax x’jiswa li jkollok.”

Tul dawn l-għaxar snin, il-familji Bugeja u Bellia rnexxilhom jerġgħu jibnu d-djar tagħhom li fi kliemhom mhux tagħhom għal kollox għaliex għadhom għaddejjin b’taqbida legali biex id-djar ma jibqgħux b’ipoteki li qed jorbuthom milli jbigħu jew itellgħu sular ieħor.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Waħda biss minn 34 karozza baqgħet timxi u rebħet id-demolition derby – kompetizzjoni organizzata wara nofsinhar f’Ta’ Qali. Għalihom kollha, kien l-aħħar vjaġġ wara snin iterrqu fit-toroq Maltin! Mijiet ta’…

Lokali

F’sena nġabret terz tas-somma meħtieġa għar-restawr tal-Pro Katidral Anglikan tal-Belt, miljun Ewro minn tlieta. Għalkemm it-triq hi twila u diġà qed ikun imbassar li x-xogħol se jieħu aktar żmien milli…

Lokali

Claudia Diacono ilha erba’ xhur impjegata fil-qasam li fih hi kkwalifikata: il-koordinazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti. Madankollu għamlet żmien tfittex ix-xogħol, u wara li attendiet interviews, saret taf li ma…

Lokali

Għall-Knisja, ix-xahar ta’ Marzu hu ddedikat lill-missier putattiv ta’ Ġesù, San Ġużepp, bil-qofol tal-festa tiġi ċċelebrata fid-dsatax ta’ Marzu. Il-Misidjani u r-Rabtin din is-sena għandhom aktar għal xiex jiċċelebraw kif…

Aktar