Lokali
Ma jsibux darhom wara l-isplużjoni – jitkellmu r-residenti tan-Naxxar wara l-inċident ta’ 10 snin ilu

Bħal-lum għaxar snin ilu l-kalma fin-Naxxar inkisret bi splużjoni qawwija f’żona residenzjali li ħasdet il-ħajja ta’ żewġ persuni.

Is-sit fejn seħħet l-isplużjoni għadu mimli ħaxix ħażin waqt li r-residenti li ġew affettwati spjegawlna li minkejja t-trawma kbira li għaddew minnha rnexxilhom jibnu mill-ġdid djarhom u ħajjithom għalkemm għalihom mhux kollox huwa ward u żahar.

Bħal-lum għaxar snin ilu, minn garaxx mimli logħob tan-nar illegali fi Triq Ħal Dgħejf in-Naxxar, seħħet splużjoni qawwija li regħdet raħal sħiħ u waqqgħet tliet idjar.

Sid waħda mid-djar li waqgħu fl-2008, Vickie Bugeja qalet “qisu xi pajjiż fejn kien hemm il-gwerra għax l-anqas kien jingħaraf hawn”

Tessie Bonavia li salvat mit-traġedja tan-nar fin-Naxxar fl-2008 qalet “dak il-ħin hawn stat ta’ gwerra kien – jien qatt ma rajt bħalu dak il-bini kollu mwaqqa”

Riżultat tal-isplużjoni mietu żewġ persuni, sid il-garaxx Pawlu Camilleri ta’ 47 sena, u Sina Sammut ta’ 35 sena omm ta’ żewġt itfal li kienet għadha kif rritornat id-dar mix-xirja.

F’waħda mid-djar li waqgħu kien hemm tfajla ta’ 15-il sena, Rachel Bugeja.

Rachel Bugeja li salvat mit-traġedja tan-nar fin-Naxxar qalet  “għalija 10 snin u 10 snin ħajja ġdida.” Ommha, Vickie, qaltilna li mid-dar kollha salva biss ritratt tagħha.

Vickie Bugeja qalet ”il-bambin ħallilna t-tifla u kull ma ħallilna r-ritratt tagħha”

Rachel tgħid li għadha ħajja għax seħħew tliet mirakli fosthom li s-saqaf tal-kamra tagħha fejn kienet rieqda kien iġġarraf u strah fuq il-gwardarobba li kienet ilha f’kamartha 15-il ġurnata biss. Iżda mhux biss.

Rachel Bugeja qalet “bdejt nipprova ninżel mal-ġebel li kien hemm tad-dar li kien waqa’ kollox u kif eżatt nieżla fix-xifer kien hemm tliet iknatan ippruvajt naqbiżhom u qbadt il-high tension wire tad-dawl u ma tanix xokk l-anqas u kif eżatt ħriġt tar il-vann tiegħu u ħabat ma’ faċċata.”

Il-vann spiċċa fid-dar ta’ Charlie u Bernardette Bellia li b’xorti tajba ħadd minnhom ma kien id-dar.

Charlie Bellia qal “kienet traġedja kbira imn’Alla ma konniex għax li konna hawn ma konniex noħorġu għax id-dar tagħna damet tliet ijiem taqbad”

Bernardette Bellia qalet “kieku kont hawnhekk kieku żgur mhux qiegħda hawn jien.”

Illum fit-triq m’hemmx ħjiel tal-isplużjoni għajr biċċa art mhux mibnija fejn kien hemm il-garaxx bil-logħob tan-nar u li llum hi miżgħuda ħaxix ħażin, bir-residenti jfissruha bħala monument tal-mewt u memorja kiefra ta’ inċident li jixtiequ m’esperjenzaw qatt.

Edward Bugeja  qal “għax x’ħin niftakar li ġejt bil-ħwejjeġ u l-għada m’għandhix x’nilbes u l-anqas uliedi ma kellhom x’jilbsu ħadd. Il-ħajja tgħallmek li inti trid tiġġieldilha jekk ma tiġġildilix tikkrolla”

Vickie Bugeja qalet  “mad-diżgrazzja kellha grazzja kbira għax ħallieli t-tifla u minn dakinhar ngħid kemm hi sabiħa l-ħajja għax x’jiswa li jkollok.”

Tul dawn l-għaxar snin, il-familji Bugeja u Bellia rnexxilhom jerġgħu jibnu d-djar tagħhom li fi kliemhom mhux tagħhom għal kollox għaliex għadhom għaddejjin b’taqbida legali biex id-djar ma jibqgħux b’ipoteki li qed jorbuthom milli jbigħu jew itellgħu sular ieħor.

Aħbarijiet Oħra
Cryptocurrency

Malta għandha tliet liġijiet li jirregolaw l-industrija l-ġdida relatata mal-block chain u l-muniti diġitali. Esperti f’dal-qasam jemmnu li s-setturi se jkunu l-mod kif isir in-negozju fil-futur. Mark Bugeja hu espert…

Temp

Tliet snin oħra jaħbat għeluq il-mitt sena mill-ftuħ tal-ewwel uffiċċju għat-tbassir tat-temp f’Malta. Fil-jum dinji tal-metereoloġija, iċċelebrat bħal-lum, it-23 ta’ Marzu, jitfakkar it-twaqqif tal-organizzazzjoni dinjija tal-meteoroloġija fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda…

Sport

Illejla fl-Istadium Nazzjonali f’Ta’ Qali, f’logħba li ntemmet għall-ħabta tat-8.00pm, Malta rebħet lill-Gżejjer Faroe 2-1. Goals skurjati minn Kyrian Nwoko u penalty ta’ Steve Borg – wieħed f’kull taqsima. Il-Gżejjer…

Aktar