Lokali
“Magnificat”- oratorju mill-pinna tal-Isqof Nikol Cauchi

L-Isqof ta’ Għawdex, Nikol Cauchi, kien magħruf għal kelma tajba li kellu iżda daqstant ieħor kellu wkoll pinna tajba li biha ħalla b’wirt bosta xogħlijiet fosthom letterarji. Il-parroċċa ta’ raħal twelidu, l-Għarb, fil-ġimgħa tal-festa se tippreżenta wieħed mill-aħħar xogħlijiet letterarji li kiteb, u li għandu rabta speċjali mal-istess lokalità.

Waħda mill-aħħar kitbiet letterarji li ħarġu mill-pinna tal-Isqof ta’ Għawdex Nikol Cauchi kien l-oratorju “Magnificat”, li kiteb fl-2009, sena qabel ma’ miet. Il-parroċċa ta’ raħal twelidu, l-Għarb, ħadet l-inizjattiva li tinkariga lil Maestro Antoine Mercieca biex jikkomponi l-mużika għal din l-opra letterarja u issa se tippreżentaha lill-pubbliku.

L-Arċipriet tal-Għarb, Monsinjur Trevor Sultana, qal li kif jindika l-isem tal-oratorju dan hu msejjes fuq iż-żjara tal-Madonna lil Eliżabetta, meta l-Madonna lissnet il-Magnificat li hu innu ta’ tifħir lil Alla.

“Hija forma ta’ poeżija bi djalogi ma’ diversi personaġġi li għandha bħala ċentru tagħha l-figura tal-Verġni Marija, l-ewwel imħabbra fl-Antik Testment, sa mill-ħolqien tal-bniedem, u mbagħad fil-Ġdid Testment narawha preżenti fil-misteru tal-Inkarnazzjoni tal-Iben t’Alla. Hemm enfasi speċjali fuq il-ġrajja tal-Viżitazzjoni li hija proprju l-festa titulari ta’ din il-parroċċa, qal Mons. Sultana.

L-oratorju se jittella’ fis-26 ta’ Ġunju, fil-bidu tal-ġimgħa li matulha l-Għarb jiċċelebra l-festa. Mal-Kor Ħebron se jingħaqdu s-sopran Miriam Cauchi, it-tenur Charles Vincenti, il-baritonu Louis Cassar u l-mezzo-sopran May Caruana.

“Jiena konvint li din il-produzzjoni se sservi mhux biss bħala riflessjoni fuq il-ħajja tal-Verġni Marija imma wkoll ta’ għarfien iktar mill-qrib tal-ħila letterarja li kellu l-Isqof Nikol Cauchi, iben din il-komunita’ tal-Għarb,” qal Mons. Sultana.

L-oratorju qed jittella’ fis-sena li l-parroċċa tal-Għarb qed tfakkar il-50 anniversarju minn meta l-knisja tal-lokalità ġiet mogħtija d-dinjità ta’ Bażilika minuri.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Persuni li l-ġimgħa li għaddiet żaru ċ-ċimiterju tal-Addolorata f’Raħal Ġdid stqarrew ma’ tvm.com.mt li baqgħu ddiżgustati bl-iskart goff mormi barra dan iċ-ċimiterju. L-iskart intlemaħ barra l-ħitan taċ-ċimiterju, mid-daħla ta’ Triq…

Lokali

Fl-intervent tiegħu llum fil-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia kkritika s-sitwazzjoni fil-Korp tal-Pulizija li qal ġie żarmat mir-riżorsi bit-tluq ta’ diversi uffiċjali għolja u fl-istess waqt qal li daħlu 27 pulizija…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-pjan tal-Gvern għall-Airmalta meta kien qed jindirizza l-Parlament.  Huwa appella għal ftehim mal-unions għax wissa li l-pjani tal-Gvern għat-tkabbir tal-Air Malta ma jkunx sostennibli…

Lokali

Fil-jiem li għaddew bosta kkummentaw fuq il-media soċjali dwar l-inkonvenjent li ħoloq vann meta kien qed jimblokka l-bankina fi Triq it-Torri tas-Sliema. Jirriżulta li l-vann tħalla pparkjat mill-iktar żoni ffrekwentati…

Aktar