Lokali
Malta se tipprojbixxi minnufih insettiċida tossika għas-saħħa tal-bniedem

Il-bexx li fih kimika tossika msejħa ‘klorpirifos’ mhux se jiġi mpurtat aktar f’Malta u l-użu tiegħu għandu jieqaf immedjatament wara li l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel, EFSA sabet li tagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem speċjalment fl-iżvilupp tat-trabi.

Il-bdiewa Maltin qed jiġu mgħejjuna jiddisponu mill-bexx li fadlilhom waqt li se jkunu mgħejjuna jsibu prodotti alternattivi li huma sikuri.

Is-Segretarji Parlamentari Clint Camilleri u Deo Debattista qalu li f’dan il-kuntest il-konsumaturi Maltin għandhom iserrħu moħħhom meta jikkunsmaw frott u ħaxix lokali.

Il-Gvern Malti qed jipprojbixxi kull bexx tat-tip kloripirifos li fl-aħħar jiem l-Awtorit a Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel, EFSA ikkonkludiet li dil-kimika tagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem fosthom fl-iżvilupp tat-trabi u kawża potenzjali għall-Parkinsons Disease.

Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Konsumatur, Deo Debattista qal li dan il-bexx li joqtol l-insetti mill-frott u l-ħaxix ilu jintuża mill-1966 iżda kien biss fl-aħħar jiem li l-EFSA kkonfermat il-periklu għal saħħet il-bniedem.

Deo Debattista qal “klorpirifos jista’ jaffettwa kemm it-tarbija fil-ġuf, l-iżvilupp mentali jiġifieri relatat mal-ADHD, autism, jista’ wkoll jagħmel childhood leaukemia, allura la darba nafu li mhuwiex safe inkunu qed nonqsu jekk nippermettu li dan jibqa’ jintuża”.

F’dan l-isfond, il-Gvern iddeċieda li minflok jistenna l-projbizzjoni mill-EFSA li mhux se ġġedded il-liċenzja tal-klorpirifos wara Jannar li ġej, jaqbad u jieħu azzjoni immedjata billi jirtira dan it-tip ta’ bexx fl-interess tas-saħħa pubblika u s-sigurtà fl-ikel.

It-twissijiet li kien ikun hemm dwar l-użu ta’ din il-kimika tindika t-tossiċita tagħha tant li f’certi kazi bejn il-bexx u l-qtugħ tal-prodott riedu jgħaddu xaghrejn barra li hija meqjusa valenuza fost oħrajn għan-naħal.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Biedja u s-Sajd, Clint Camilleri qal li d-deċiżjoni ttieħdet ukoll fl-interess tal-bdiewa stess.

Clint Camilleri qal “kien ukoll għall-ġid tal-bdiewa stess li l-prodott lokali jkun ħieles minn din it-tip ta’ insettiċida u l-konsumatur jista’ jserraħ moħħu li prodott lokali minn Malta huwa ħieles minn din l-insettiċida għall-kuntrarju ta’ prodotti li jiġu impurtati minn barra l-pajjiż mill-UE stess għaliex it-92% tal-prodotti li jiġu impurtati f’Malta ġejjin minn pajjiżi li għadhom m’għamlux projbizzjoni ta’ din l-insettiċida”.

Tmien pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea diġà għamlu projbizzjoni jew saħansitra ma ħallewx dan il-bexx jiġi rreġistrat f’pajjiżhom.

Il-bdiewa Maltin li jużaw dawn l-insettiċida se jkunu mgħejjuna jsibu prodotti alternattivi u għal dan il-għan jistgħu jċemplu freephone 80072213 biex jitkellmu mal-esperti dwar prodotti alternattivi li jistgħu jużaw u kif se jiddisponu mill-bexx li għandhom b’din il-kimika.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Gordon Calleja nżamm arrestat wara li darab persuna oħra u seraqha l-flus. Fil-Qorti, huwa ġie akkużat li darab gravi lil Nicholas Bezzina, li seraq €400 u li kien fil-pussess ta’…

Temp

Skont il-paġna fuq Facebook, it-Temp Madwarna, jidher li l-ewwel maltempata tinsab wara l-bieb. Skont l-istess paġna diversi mudelli tat-temp qed jindikaw li fl-aħħar jiem t’Awwissu jista’ jkollna l-ewwel xita hekk kif…

Kronaka

Żagħżugħ Franċiż ta’ 24 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li x’aktarx ipprova jaqbeż minn fuq dgħajsa għall-baħar u spiċċa ħabat rasu mad-dgħajsa. Il-pulizija qalet li ġiet infurmata bl-inċident, li seħħ…

Lokali

Id-Dwana kkonfiskat 1,700 sigarett tal-kuntrabandu minn maħżen ta’ stabbiliment f’Bormla. Dan seħħ wara xhur ta’ sorveljanza mill-uffiċjali tad-Dwana. Is-sid inqabad fil-fatt joħroġ kaxex ta’ sigaretti tal-kuntrabandu mill-maħżen, li jinsab biswit…

Aktar