Lokali
Malta se tipprojbixxi minnufih insettiċida tossika għas-saħħa tal-bniedem

Il-bexx li fih kimika tossika msejħa ‘klorpirifos’ mhux se jiġi mpurtat aktar f’Malta u l-użu tiegħu għandu jieqaf immedjatament wara li l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel, EFSA sabet li tagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem speċjalment fl-iżvilupp tat-trabi.

Il-bdiewa Maltin qed jiġu mgħejjuna jiddisponu mill-bexx li fadlilhom waqt li se jkunu mgħejjuna jsibu prodotti alternattivi li huma sikuri.

Is-Segretarji Parlamentari Clint Camilleri u Deo Debattista qalu li f’dan il-kuntest il-konsumaturi Maltin għandhom iserrħu moħħhom meta jikkunsmaw frott u ħaxix lokali.

Il-Gvern Malti qed jipprojbixxi kull bexx tat-tip kloripirifos li fl-aħħar jiem l-Awtorit a Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel, EFSA ikkonkludiet li dil-kimika tagħmel ħsara lis-saħħa tal-bniedem fosthom fl-iżvilupp tat-trabi u kawża potenzjali għall-Parkinsons Disease.

Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Konsumatur, Deo Debattista qal li dan il-bexx li joqtol l-insetti mill-frott u l-ħaxix ilu jintuża mill-1966 iżda kien biss fl-aħħar jiem li l-EFSA kkonfermat il-periklu għal saħħet il-bniedem.

Deo Debattista qal “klorpirifos jista’ jaffettwa kemm it-tarbija fil-ġuf, l-iżvilupp mentali jiġifieri relatat mal-ADHD, autism, jista’ wkoll jagħmel childhood leaukemia, allura la darba nafu li mhuwiex safe inkunu qed nonqsu jekk nippermettu li dan jibqa’ jintuża”.

F’dan l-isfond, il-Gvern iddeċieda li minflok jistenna l-projbizzjoni mill-EFSA li mhux se ġġedded il-liċenzja tal-klorpirifos wara Jannar li ġej, jaqbad u jieħu azzjoni immedjata billi jirtira dan it-tip ta’ bexx fl-interess tas-saħħa pubblika u s-sigurtà fl-ikel.

It-twissijiet li kien ikun hemm dwar l-użu ta’ din il-kimika tindika t-tossiċita tagħha tant li f’certi kazi bejn il-bexx u l-qtugħ tal-prodott riedu jgħaddu xaghrejn barra li hija meqjusa valenuza fost oħrajn għan-naħal.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Biedja u s-Sajd, Clint Camilleri qal li d-deċiżjoni ttieħdet ukoll fl-interess tal-bdiewa stess.

Clint Camilleri qal “kien ukoll għall-ġid tal-bdiewa stess li l-prodott lokali jkun ħieles minn din it-tip ta’ insettiċida u l-konsumatur jista’ jserraħ moħħu li prodott lokali minn Malta huwa ħieles minn din l-insettiċida għall-kuntrarju ta’ prodotti li jiġu impurtati minn barra l-pajjiż mill-UE stess għaliex it-92% tal-prodotti li jiġu impurtati f’Malta ġejjin minn pajjiżi li għadhom m’għamlux projbizzjoni ta’ din l-insettiċida”.

Tmien pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea diġà għamlu projbizzjoni jew saħansitra ma ħallewx dan il-bexx jiġi rreġistrat f’pajjiżhom.

Il-bdiewa Maltin li jużaw dawn l-insettiċida se jkunu mgħejjuna jsibu prodotti alternattivi u għal dan il-għan jistgħu jċemplu freephone 80072213 biex jitkellmu mal-esperti dwar prodotti alternattivi li jistgħu jużaw u kif se jiddisponu mill-bexx li għandhom b’din il-kimika.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb organizzat mill-kunsill nazzjonali tal-ktieb se jsir online l-11 u l-15 ta’ Novembru minflok ma jsejjaħ in-nies f’dar il-Mediterran il-Belt Valletta. Dan minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid-19 u l-pariri tal-Awtoritajiet…

Lokali

Melvin Theuma,  l-intermedjarju fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia ġie rilaxxat mill-Isptar Mater Dei. Ġimagħtejn ilu huwa ddaħħal l-isptar wara li kien instab f’għadira f’demm b’feriti f’għonqu u fil-kustilji. Dan wara li…

Edukazzjoni

Bil-pjan tal-Gvern hu li f’Settembru jiftħu l-iskejjel, il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnnici qal li għaddejjin taħdidiet biex it-tagħlim tat-tfal isir mis-sena skolastika li jmiss bil-miżuri meħtieġa kontra l-imxija tal-Covid. Dr Bonnici tkellem…

Saħħa

L-operazzjonijiet se jerġgħu jibdew min-nhar it-Tnejn li ġej iżda d-direttivi tal-Outpatients se jibqgħu fis-seħħ. Dan intqal mill-MAM fi stqarrija uffiċjali wara l-aġġornament tal-aħbarijiet li ta d-Deputat Mexxej, Dr Chris Fearne…

Aktar