MEUSAC
Malta – storja ta’ suċċess fl-Unjoni Ewropea

Kien fl-1 ta’ Mejju 2004 meta Malta saret Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Kollox ma’ kollox, matul dawn il-15-il sena, l-Unjoni Ewropea ġabet f’pajjiżna l-ħajja u l-livell tal-għajxien ’il quddiem: bil-moviment ħieles, fil-kwalità tal-prodotti u s-servizzi, fit-toroq, fir-restawr, fis-saħħa, fit-titjib tal-ħiliet, fit-taħriġ, fl-edukazzjoni, fl-impjiegi, u f’ruxxmata oqsma oħrajn. Il-fondi tal-Unjoni Ewropea huma forsi l-iktar eżempju li jidher ta’ dan is-suċċess; suċċess li ma kienx jinkiseb kieku ma kienx għad-dedikazzjoni ta’ ħafna nies li sarrfu bil-għaqal il-fondi tal-Unjoni Ewropea fi proġetti b’risq il-pajjiż u l-komunitajiet.

Dan is-suċċess ma nkisibx fil-fondi biss. F’dawn l-aħħar 15-il sena, konna kapaċi nipparteċipaw, bil-limitazzjonijiet kollha tagħna, f’kull livell ta’ teħid tad-deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea, bla ma nħallu s-sens ta’ inferjorità jżommna lura. Is-sehem tal-uffiċjali tal-gvern u tar-rappreżentanti tal-għaqdiet minn kull settur, fil-fora u l-istituzzjonijiet Ewropej, wera li Malta, minkejja ċ-ċokon taghha ġġib ir-riżultati. Biżżejjed wieħed isemmi s-suċċess tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel sitt xhur tal-2017.

Nistgħu ngħidu bla tlaqliq li l-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea għandhom x’jitgħallmu mingħandna. Nistgħu nsemmu l-ekonomija u l-impjiegi. Aspett ieħor ta’ dan is-suċċess hu li minħabba ċ-ċokon ta’ pajjiżna, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet huma aktar qrib in-nies. L-Unjoni Ewropea għandha titgħallem minna u tkun aktar taċ-ċittadini billi tisma’ u tindirizza aktar it-tamiet u t-tħassib tagħhom.

Il-MEUSAC hija wkoll aġenzija siewja tal-gvern, li bħalha ma ssibx fi Stati Membri oħra, li twaqqfet propju biex tkun punt ta’ riferiment għaċ-ċittadini fil-Gżejjer Maltin fejn tidħol l-Unjoni Ewropea. Permezz tal-MEUSAC tista’ ssib l-informazzjoni, issemma’ leħnek f’laqgħat ta’ konsultazzjoni u tibbenefika mill-fondi Ewropej.

L-anniversarji ma jiġux biss biex inħarsu lura. Irridu nħarsu ’l quddiem biex is-suċċess tal-aħħar 15-il sena jkun sostnut u jkompli jikber. Fl-istess ħin irridu nżommu f’moħħna lil dawk li b’xi mod jew ieħor intlaqtu ħażin mis-sħubija u nkomplu nindirizzaw l-isfidi li ġġib magħha l-Unjoni Ewropea f’setturi partikolari. Irridu wkoll nagħtu widen lil dawk li ma jarawx is-sħubija bħala pożittiva jew li l-Unjoni għandha iktar diffetti milli preġji u li xi drabi tuża l-istess kejl li tuża ma’ pajjiżi ħafna ikbar minna.

Hemm bżonn ukoll li, kif għamel fl-aħħar snin, pajjiżna jkompli juri lill-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea li l-Unjoni ma tibqax Unjoni jekk mhux kulħadd jiġbed ħabel wieħed.

Min-naħa tagħna, ċittadini tal-Unjoni Ewropea, ma nistgħux noqogħdu ngergru għal min jieħu d-deċiżjonijiet għalina, mingħajr ma aħna stess nagħtu sehemna billi ninfurmaw ruħna dwar dak li jkun għaddej, u nagħtu l-opinjonijiet tagħna b’diversi mezzi, fosthom il-mezzi tax-xandir, laqgħat u okkażjonijiet oħra. L-iktar okkażjoni qrib se tkun l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fil-25 ta’ Mejju, li fiha għandna nużaw għodda importanti tal-proċess demokratiku billi mmorru nivvutaw lil dawk li naħsbu li jirrappreżentawna bl-aħjar mod f’din l-istituzzjoni importanti tal-Unjoni Ewropea.

Kull min hu interessat jista’ jsegwi dak li tkun qiegħda tagħmel il-MEUSAC u jikseb informazzjoni dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew permezz tal-websajt (meusac.gov.mt) u kif ukoll il-paġna Facebook (facebook.com/meusacmalta), bit-telefown 2200 3300 jew bl-email [email protected]

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Xogħol

Fl-aħħar tliet snin, aktar minn 8,100 persuna jew werrieta tagħhom ħadu bejniethom aktar minn 44 miljun ewro f’kumpens finanzjarju li jagħmel tajjeb għal anomaliji li kellhom meta kienu għadhom jaħdmu….

Statistika

In-nefqa fuq il-protezzjoni soċjali f’Malta tilħaq 16% tal-Prodott Domestiku Gross, kważi 12% inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. In-nefqa ta’ Malta f’dan il-qasam hija fost is-sitt pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jonqfu lanqas…

Kronaka

Il-familja Caruana Galizia qalet fi stqarrija li l-Prim Ministru m’għandux ikollu x’jaqsam xejn fl-investigazzjoni u għadu jibqa’ ‘l bogħod minnha. Il-familja Caruana Galizia sejħet l-arrest ta’ Yorgen Fenech bħala żvilupp…

Qorti

Robert Attila Majlat u Attilane Majlat magħrufa aħjar bħala Aniko, it-tnejn li huma mill-Ungerija, laqqtu 24 sena ħabs bejniethom wara li nstabu ħatja li ttraffikaw nisa mill-istess pajjiż għall-prostituzzjoni. Fil-Qorti nstema’…

Aktar