Politika
Malta tappoġġja missjoni militari biex jitwaqqaf it-traffikar tal-armi fil-Libja

L-Unjoni Ewropea qablet li torganizza missjoni militari mill-baħar u mill-ajru fil-lvant tal-Mediterran fi sforz biex twaqqaf it-traffikar tal-armi bejn ġellieda u milizji rivali fil-Libja. Dan ser isir biex ma jkomplix jinkiser il-ftehim tal-waqfien mill-ġlied u bit-tama li l-partijiet rivali fil-konflitt libjan jaslu fi ftehim dejjiemi.

Il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea qablu li jibdew missjoni militari bil-għan li jinfurzaw l-embargo dwar it-trasferiment tal-armi lejn il-Libja impost min-Nazzjonijiet Magħquda.

F’laqgħa tal-kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin, il-pajjiżi membri qablu li l-missjoni bil-baħar u bl-ajru għandha ssir fl-inħawi tal-lvant tal-Mediterran u mhux fir-rotta tal-Mediterran ċentrali, fejn joperaw it-traffikanti tal-immigranti. Dan ghaliex il-preżenza ta’ vapuri navali Ewropej tista’ tibgħat messaġġ biex iktar immigranti jitħarrbu mil-Libja bit-tir li jinġabru mill-vapuri navali tal-missjoni Ewropea.

Malta, li kienet rappreżenzata mill-Ministru Evarist Bartolo, tat l-appoġġ tagħha għal din il-missjoni militari biex isir imblokk kontra t-traffikar tal-armi.

“Għall-anqas wasalna biex naqblu fuq hekk , wieħed għad irid jara d-dettalji imma aħna ser inkomplu nagħfsu biex bħall-pajjiż ġar tal-Libja jdaħħluna anke fid-diskussjonijiet li għaddejjin, għaliex naħsbu li għandna x’nagħtu, diġà fil-passat urejna li għenna fejn kien hemm bżonn, ħarriġna anke l-għassiesa tal-kosta, il-cost guards, u lesti li nerġgħu nagħmlu l-istess.”

Din il-missjoni, li qajmet diżgwid bejn il-pajjiżi Ewropej, minħabba li ntqal li jista’ jkun li din ser tħeġġeġ aktar immigranti jaqsmu l-baħar lejn il-kontinenti Ewropej, bil-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan Luigi Di Maio qal li jekk dan iseħħ, il-missjoni titwaqqaf.