Fondi UE
L-UE tirdoppja l-fondi Ewropej għall-Erasmus u tittriplahom għat-teknoloġija

Malta mistennija tibbenefika minn aktar fondi Ewropej fl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija. L-użu ta’ dawn il-fondi ġie spjegat lit-tfal f’attività fiċ-ċentru Esplora fil-Kalkara.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Aaron Farrugia, qal li l-fatt li l-Unjoni Ewropea se tirdoppja l-fondi għall-programm Erasmus u se titrippla l-fondi għal Digital Europe, se jkollhom effett sinifikanti fuq il-budget allokat lil Malta biex twettaq proġetti f’oqsma bħas-saħħa, ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

F’attività fiċ-Ċentru Esplora għal studenti ta’ skejjel primarji u sekondarji, Dr Farrugia qal li l-ħaddiema f’Malta qed jitħarrġu biex kemm jista’ jkun jissodisfaw id-domanda li qed tinħoloq minn ekonomija bbażata fuq ix-xjenzi u t-teknoloġija.

“Malta issa se tkompli tara li tassorbi iktar fondi Ewropej, għaliex bit-tkabbir ekonomiku li kellna fl-aħħar snin aħna tlabna lill-kummissjoni biex tkompli ittina fondi ta’ koeżjoni biex inkomplu insostnu u nikkonsolidaw it-tkabbir ekonomiku li ħadna,” qal Dr Farrugia.

Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pullicino Orlando, ħabbar li Esplora ntgħażel mill-Kummissjoni Ewropea bħala wieħed mill-proġetti li qed tippromwovi bħala eżempju f’għeluq it-tletin anniversarju tal-Politika ta’ Koeżjoni.

Qal li b’fondi Ewropej u oħrajn mill-gvern Malti, bini li kien jintuża bħala sptar navali, ngħata l-ħajja u nbidel f’Ċentru Interattiv għax-Xjenza li jilqa’ ‘l fuq minn mitt elf viżitatur kull sena.

“Il-proġett il-ġdid tagħna se jkun fil-fatt biswit l-Esplora, qed insejħulu Esplora Natura, ħa jkun ukoll proġett state of the art iffokat iktar fuq l-istorja naturali, qed naraw kif nagħmlu wkoll għal dan il-proġett immirat biex dan ukoll ikun proġett state of the art,” qal Dr Pullicino Orlando.

Dr Pullicino Orlando qal li Esplora Natura se jkun inawgurat sa erba’ snin oħra u se jiġbor fih l-esebiti li hemm bħalissa fil-Mużew tal-Istorja Naturali fl-Imdina.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Pageant of the Seas għalkemm din is-sena ser isir ftit aktar tard mis-soltu, ser joffri spettaklu ferm akbar. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ppjanat elementi ta’ sorpriża u innovazzjonijiet fi tliet…

Lokali

Minn għada l-Ġimgħa, 5 ta’ Ġunju 2020, il-Kurja tal-Arċisqof, inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet u l-uffiċċju ċentrali tal-Caritas, il-Furjana, u t-Tribunali Ekkleżjastiċi fil-Belt Valletta, se jerġgħu jiftħu għall-pubbliku. Bħala miżura ta’ prekawzjoni…

Lokali

Fl-għeluq it-tliet snin tat-tieni leġiżlatura Laburista, il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef qal li l-ġid li nħoloq qed jitqassam bejn kulħadd. Il-Perit Micallef qal li l-Gvern investa fl-edukazzjoni u fl-infrastruttura biex…

Lokali

Is-servizz pubbliku kompla jifrex is-servizzi online fl-oqsma tal-enerġija, il-ġustizzja u n-negozji. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar qal li dan huwa r-raba’ pakkett ta’ servizzi online minn mindu tnediet l-istrateġija biex…

Aktar