Lokali
Malta tkompli ssaħħaħ ir-relazzjonijiet diplomatiċi mal-Portugall

Malta u l-Portugall tennew l-impenn tagħhom li jkomplu jsaħħu r-relazzjonijiet ta’ bejniethom waqt iż-żjara statali tal-President Marie Louise Coleiro Preca fil-Portugall

Il-prospetti għat-tisħiħ tal-kuntatti bejn iż-żewġ pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea komplew tjiebu issa li hemm ukoll titjiriet diretti bejn Malta u l-Portugall.

Fi tmiem iż-żjara tagħha fil-Portugall, il-President Marie Louise Coliero Preca qalet li t-taħditiet li kellha mal-mexxejja Portugiżi fil-Portugall se jkomplu jsaħħu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Qalet li ż-żewġ pajjiżi se jkomplu jaħdmu biex isaħħu d-djalogu bejn il-popli u jesploraw il-possibbiltà ta’ kooperazzjoni akbar fil-kummerċ u t-turiżmu.

”Kienet riaffermazzjoni tar-relazzjonijiet eċċellenti li għandna bejn iż-żewġ pajjiżi imma fuq kollox ukoll fejn kellna riaffermazzjoni tal-bżonn li jkollna konnessjoni fuq livelli differenti, in-nies tan-negozju Maltin u n-nies tan-negozju Portugiżi kellhom opportunità kif jistgħu jiltaqgħu flimkien u jistgħu jikkollaboraw” qalet il-President Coleiro Preca.

Dan l-impenn kien ċentrali f’diversi attivitajiet tad-delegazzjoni tal-President f’Lisbona fosthom f’business forum bis-sehem ta’ imprendituri Maltin u Portugiżi.

Fuq livell soċjali, iż-żjara statali ħadet lil President fiċ-ċentru Champalimaud li huwa ddedikat għar-riċerka biomedika u huwa mmexxi minn fondazzjoni privata.

Il-President semgħat kif iċ-ċentru qed jirriċerka u jiżviluppa kura speċjalizzata għall-kanċer u mard ieħor permezz ta’ metodi multidixxiplinarji. Fiċ-ċentru jagħtu sehemhom uħud mill-aqwa speċjalisti minn aktar minn għoxrin pajjiż mill-oqsma tal-bioloġija, ġenetika, l-immunità, onkoloġija, xjenzi newroloġiċi u psikoloġija.

Il-President flimkien mal-Ministru għall-Ekonomija,Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aaron Farrugia, żaret ukoll il-kwartieri tal-Aġenzija tas-Sigurtà Marittima Ewropea li ilhom ibbażati f’Lisbona mill-2002. L-Aġenzija EMSA għandha l-inkarigu li tnaqqas ir-riskji ta’ inċidenti marittimi u t-tniġġis minn vapuri billi tissorvelja l-portijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.

Iż-żjara tal-President intemmet uffiċjalment f’Fatima fejn żaret il-post tant meqjum u għażiż għall-Kattoliċi, is-Santwarju ta’ Fatima.

F’Fatima, li hija mfittxija kull sena minn eluf ta’ pellegrini anke Maltin, il-President Coliero Preca żaret il-post fejn fl-1917 il-Madonna dehriet lit-tliet itfal Portugiżi Lúcia dos Santos u l-kugini tagħha Francisco and Jacinta Marto.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Fis-swali tat-tfal fl-isptar Mater Dei, isiru wkoll lezzjonijiet maħsuba apposta għat-tfal li jkollhom bżonn kura fit-tul. B’koperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-isptar u l-awtoritajiet edukattivi, ġew iddedikati riżorsi kemm ta’ għalliema kif…

Lokali

L-importanza tan-naħal għall-eko sistema u l-produzzjoni tal-ikel fid-dinja ġie rikonoxxut minn Nazzjonijiet Magħquda li ddikkjarat l-20 ta’ Mejju bħala l-Jum Dinji għan-Naħla. Dan sar biex titqajjem kuxjenza fuq l-importanza ta’…

Lokali

Il-maltemp ta’ dalgħodu ħarbat xi ftit il-festi fiż-Żurrieq iżda ma waqqafx l-entużjażmu taż-Żrieraq li jfakkru ż-żjara li l-Gran Mastru Hompesh kien għamel fosthom fl-1798. Ir-ragħad ikarwat u x-xita, li xi…

Aktar