Trasport
Malta toġġezzjona bidliet f’regoli Ewropej dwar it-trakkijiet tal-merkanzija

Malta ma’ tmien pajjiżi Ewropej qed jaħdmu flimkien biex l-Unjoni Ewropea ma timplimentax regoli proposti għall-industrija tal-ġarr tal-merkanzija. Il-kumpaniji Maltin tat-trailers qed jopponu dawn ir-regoli għaliex iżidulhom l-ispejjeż u mhumiex prattiċi għal pajjiż gżira bħal mhi Malta. Jargumentaw ukoll li fir-regoli l-ġodda, l-Unjoni Ewropea flok tnaqqas it-tniġġis ser iżżidu.

Iċ-Chairman tal-Kumpanija tal-ġarr tal-merkanżija Express Trailers, Franco Azzopardi, qal lil TVM li bidliet fir-regoli Ewropej dwar l-operat tat-trakkijiet fl-Unjoni Ewropea, jekk jidħlu fis-seħħ ser ikollhom impatt kbir fuq l-industrija u spejjes akbar. Ir-regoli jipprovdu benefiċċji akbar għax-xufiera taż-żwiemel li jiġbdu t-trailers, limitazzjoni fuq kemm jistgħu jgħabbu jew iħottu l-merkanzija fl-istess pajjiż u perjodu qabel l-istess żiemel jerġa’ jopera f’pajjiż Ewropew. Fil-każ ta’ Malta, iż-żiemel ikollu jinġieb bil-baħar qabel jagħmel vjaġġi oħra fil-kontinent. Iċ-Chairman tal-Express Trailers Franco Azzopardi qal li kemm mil-lat ta’ spejjes kif ukoll mil-lat ambjentali din il-proposta għandha konsegwenzi ħżiena.

”Din se tiġġenera fuq livell Ewropew, kontra l-Green Deal, xi 4 miljun tunnellata f’emmissjonijiet CO2 iktar għax int dak l-erbat ijiem se titlaq probabbilment vojt, għandek ħin ta’ stennija…”

Waqt li spjega l-kumplikazzjoni li jġibu magħhom dawn il-proposti Ewropej, is-Sur Azzopardi qal li bihom Malta, it-trakkijiet ikollhom jieqfu għal diversi jiem u l-kumpaniji jridu jżidu l-flotta ta’ trakkijiet bejn 15 u 20% oħra biex ilaħħqu max-xogħol. Is-Sur Azzopardi qal li dan kollu jfisser spejjes akbar inkluż għall-pagi ta’ aktar xufiera.

Is-Sur Azzopardi qal li dan il-piż ikbar fuqhom se jaffettwa l-ekonomija u fl-aħħar mill-aħħar lill-konsumatur.

”Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dawn l-ispejjeż miżjudin se jgħaddu għand l-importatur jew l-esportatur.”

Iċ-Chairman ta’ Transport Malta Joe Bugeja qal li Malta ħadet irwol ewlieni f’kampanja li qed toġġezzjona għal dawn il-proposti.

”Malta u Ċipru ma’ 7 pajjiżi oħra ħloqna lobby ta’ pajjiżi li qegħdin fil-periferija, imma aħna iktar għax l-ekonomija ta’ gżira għandna żvantaġġi kbar li pożittiv minn dak propost m’hemm xejn għal Malta.”

Is-Sur Bugeja qal li l-ġimgħa d-diehħa, il-Ministru tat-Trasport Ian Borg se jmexxi laqgħat fi Brussell għad-disa’ pajjiżi li qed jopponu din il-leġiżlazzjoni Ewropea. Spjega li fost l-argumenti, hemm li dawn il-proposti jmorru kontra l-kompetittività, il-moviment ħieles u l-ambjent.

Iċ-Chairman ta’ Transport Malta qal li l-pajjiżi li qed jimbuttaw dawn ir-regoli jinkludu l-Ġermanja, Franza, l-Italja u d-Danimarka. TVM jinsab infurmat li Malta u t-tmien pajjiżi l-oħra qed jikkunsidraw li jieħdu azzjoni legali kontra l-Unjoni Ewropea jekk dawn ir-regoli jidħlu fis-seħħ.

 

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Il-mediċina u l-ikel huma fost l-aktar prodotti essenzjali li mingħajrhom Malta ma tgħaddix fi żmien ta’ pandemija. Tliet xufiera Maltin li jaħdmu ma’ kumpanija lokali tal-loġistika rifsu Malta għall-ewwel darba…

Lokali

Fil-fehma tad-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzopardi, il-ġlieda kontra d-droga u l-kultura tal-flus huma kruċjali biex iż-żgħażagħ ma jaqbdux it-triq tal-kriminalità li studju juru li jekk jidħlu fiha minn…

Kronaka

Il-pulizija qed tfittex raġel li wara nofsinhar daħal jisraq minn dar ta’ anzjana f’San Ġiljan. Il-pulizija qalet li ġiet informata bis-serqa minn residenza fi Triq Ċensu Tabone li tinsab fiż-żona…

Infrastruttura

Dik li kienet il-Biċċerija l-Antika lejn in-naħa t’isfel tal-Belt, mix-xahar id-dieħel se tkun il-Valletta Design Cluster – proġett li ser ikun wirt ieħor li jibqa’ minn fost kullana ta’ inizjattivi…

Aktar