Statistika
Malta ttejjeb postha fl-indiċi dinija tad-demokrazija – titla’ fit-18-il post

L-Indiċi tad-Demokrazija ta’ The Economist għall-2018, klassifikat lil Malta fit-tmintax il-post minn 165 pajjiż.

Flimkien mal-Ġermanja u l-Finladja, Malta hija waħda minn tliet pajjiżi Ewropej li tejbu posthom fl-indiċi tad-demokrazzija waqt li s-sitwazzjoni politika fl-Italja waslet biex il-pajjiż waqa’ tnax il-post meta mqabbel mal-2017.

Skont l-indiċi tad-demokrazija li jsir minn The Economist, Malta kienet waħda mit-tliet pajjiżi Ewropej li avvanzaw post fost l-20-pajjiż meqjusa li għandhom demokrazija sħiħa u kklassifikat fit-tmintax il-post.

Pajjiżi Nordiċi bħan-Norveġja, l-Iżlanda u l-Iżvezja jinsabu fil-quċċata tal-indiċi waqt li l-Libja, is-Sudan u l-Korea ta’ Fuq jinsabu fil-qiegħ tal-indiċi li kejjel id-diversi strutturi tad-demokrazija f’165 pajjiż.

L-indiċi tad-demokrazzija janalizza l-proċess elettorali, il-libertajiet ċivili, il-midja, l-indipendenza tal-ġudiaktura, il-governanza u l-parteċipazzjoni politika.

Il-ħdax il-edizzjoni tar-rapport ta’ The Economost Intelligence Unit, jinnota li għat-tielet sena konsekuttiva, il-pajjiżi fl-Ewropa tal-Punent kellhom tnaqqis marġinali fl-Indiċi. Fost ir-raġunijiet għal dan it-tnaqqis hemm is-sitwazzjoni politika fl-Italja li r-rapport jiddeskrivi bħala waħda karatterizzata minn diżillużjoni bl-istituzzjonijet politiċi. Dan wassal biex l-Italja waqgħet 12-il post fl-indiċi u tinsab fit-33 post mad-demokraziji meqjusa bħala difettużi.

Ir-rapport jinnota li l-pożizzjoni tal-Italja fuq l-immigrazzjoni qiegħda tkompli żżid iċ-ċans li l-libertajiet ċivili fl-Italja jmorru lura.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-President Marie-Louise Coleiro Preca żvelat li sena ilu, fl-eqqel tad-dibattitu dwar l-emendi għal-liġi tal-IVF, hija għenet biex id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne jikkonvinċi ruħu bl-argumenti tas-soċjetà ċivili kontra l-introduzzjoni tat-tqala…

Parlament

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal illi f’taħditiet mal-esperti tal-Moneyval fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa jemmen illi l-Gvern jasal biex jagħti riżultat tajjeb lil Malta fejn tidħol il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Huwa…

Parlament

Il-Parlament approva mill-ewwel qari ħames abbozzi ta’ liġi li jirriformaw l-qasam tal-Ġustizzja. L-abbozzi tressqu kollha mill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici u se jdaħħlu fis-seħħ proposti li saru…

Aktar