Unjoni Ewropea
Malta tuża l-fondi kollha tal-Unjoni Ewropea – €242 miljun

Matul is-sena li għaddiet Malta rnexxilha tuża €242 miljun f’fondi tal-Unjoni Ewropea li ġew allokati lilha mill-budget li jiskadi s-sena d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Aaron Farrugia qal li b’hekk Malta ma tilfitx ċenteżmu wieħed mil-fondi allokati liha mill-Unjoni Ewropea.

Il-proġett tal-mużew nazzjonali tal-arti kontemporanja ‘MUŻA’ li għadu kif ġie inawgurat wara investiment ta’ €10 miljun; il-junction tal-Marsa li se tiswa’ €65 miljun u r-riġenerazzjoni tal-villaġġ tas-snajja’ f’Ta’ Qali b’valur ta’ €14-il miljun qed isiru b’ko-finanzjament mill-fondi tal-Unjoni Ewropea li Malta ġiet allokata għall-perjodu 2014 sal-2020. It-total ilaħħaq ftit aktar minn biljun u mitt miljun ewro (Fondi allokati għal Malta 2014-2020 – €1.12 biljun).

Kull sena – tul dan il-perjodu ta’ seba’ snin, il-Kummissjoni Ewropea tfassal miri annwali u tħeġġeġ lill-Gvernijiet jonfqu l-fondi allokati għalihom fil-ħin bil-għan li ma jitilfu l-ebda flus li huma ppjanati li jintużaw għat-titjib infrastrutturali, ambjentali u soċjali fost l-oħrajn.

Mistoqsi minn TVM jekk Malta rnexxiliex tilħaq mal-miri għall-2018, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u d-Djalogu Soċjali, Aaron Farrugia qal li l-Gvern rnexxilu jagħmel kisba sinifikanti ħafna u assigura li ma jintilfu l-ebda fondi.

Aaron Farrugia qal “id-disbursement targets għall-2018 ilħaqniehom u Malta rnexxilha tonfoq €242 miljun sal-2018 u dawn marru fi proġetti li l-Maltin u l-Għawdxin jistgħu jarawhom u llum kburi ngħid li Malta ma bagħtitx ċenteżmu wieħed lura lejn Brussell”.

Dr Farrugia qal li l-fatt li Malta nefqet il-fondi li kellha allokati lilha, ipoġġi lit-tim ta’ negozjaturi Maltin f’pożizzjoni ferm iktar b’saħħitha sabiex jikbu pakkett ġust fil-budget li jmiss, liema negozjati għandhom jagħlqu lejn l-aħħar tal-ħarifa dis-sena.

Aaron Farrugia qal “ifisser li nistgħu mmorru għand il-KE anke fin-negozjati li Malta għandha għall-fondi Ewropej wara l-2020 u mmorru b’kunfidenza għax Malta għamlet xogħol tajjeb u l-KE taf li l-fondi użajnihom fil-ħin u bil-għaqal”.

Għall-Budget li b’mod globali mistenni jonqos minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit, Malta qed tagħmel pressjoni mal-Kummissjoni Ewropea li minkejja l-progress ekonomiku li għamlet fl-aħħar snin, l-Unjoni m’għandhiex tnaqqas l-allokazzjoni finanzjarja.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għodwa għal John Cortis minn Ħal Qormi ma kinitx bħas-soltu. Ma’ TVM spjega li dalgħodu xħin qam xamm riħa ta’ ħruq u sema’ xi tfaqqigħ bħal bombi tal-festa. Huwa ħaseb…

Qorti

Kaled Muktahar Ben Gamhur ġie kkundannat 18-il xahar priġunerija. Huwa ammetta li seraq €118 u mobile minn karozza fil-15 ta’ Ġunju li għadda. L-akkużat kkommetta dan ir-reat ix-xahar li għadda…

Kronaka

Nirien żgħar ħakmu f’restaurant fil-Gżira. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-7.30am fi Triq ix-Xatt. In-nirien li żviluppaw f’restaurant ġew ikkontrollati mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili . Dak il-ħin ma kien hemm ħadd ġewwa. Kelliema…

Saħħa

Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Anthony Agius Decelis ħabbar proġett pilota li se jibda mill-ġimgħa d-dieħla fejn anzjani li ma jistgħux joħorġu mid-dar, mill-Mosta u Birkirkara se jkunu jistgħu jitolbu biex…

Aktar