Immigrazzjoni
Malta u 163 pajjiż jiffirmaw il-Patt Globali dwar l-Immigrazzjoni Ordnata u Regolari

164 pajjiż fosthom Malta iffirmaw dak li qed jissejjaħ Patt Globali dwar l-Immigrazzjoni Ordnata u Regolari. Waqt ċerimonja f’Marrakech fil-Marokk, intqal li dan il-patt se jwassal għall-immaniġġjar aħjar tal-migrazzjoni f’tentattiv li jinġiebu fi tmiemhom it-tbatijiet u l-kaos. L-Istati Uniti, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja u l-Ungerija, iddeċidew li ma jissieħbux fil-patt; filwaqt li l-Italja u l-Iżvizzera huma fost dawk li ma ħadux pożizzjoni finali.

Sadanittant studju tal-Kap tad-Dipartiment tal-Liġi Ċivili Dr David Edward Zammit juri kif il-mod kif il-Maltin iħarsu lejn l-immigranti u r-refuġjati tul is-snin ġie influwenzat mhux ftit mill-mod kif ġew implimentati d-direttivi u liġijiet Ewropej dwar il-protezzjoni u l-istatuses differenti maħluqa biex jikkategorizzaw immigranti differenti.

Dr Zammit ingħata rikonoxximent għal dan l-istudju f’għeluq is-70 anniversarju mid-Dikjarazzjoni Universali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

F’Malta ilna 15-il sena u ftit aktar nitkellmu u inhossu l-isfida tal-immigrazzjoni fil-Mediterran.

L-implimentazzjoni tad-direttivi Ewropej minn Gvernijiet differenti, kif ukoll l-applikazzjoni tagħhom bil-ħolqien ta’ kategoriji differenti ta’ immigranti – min bi status ta’ refuġjat u min bi status umanitarju jew xort’oħra – influwenza mhux ftit lill-Maltin fil-mod kif iħarsu lejn l-immigranti f’nofshom.

Dan isostnieh Dr David Edward Zammit, Kap tad-Dipartiment tal-Liġi Ċivili fl-Universita’ ta’ Malta li fi studju jispjega kif l-implimentazzjoni tal-ligijiet wasslet biex tinbet l-idea li r-refuġjati taparsi għandhom bżonn l-għajnuna.

Dr David qal “fil-verità hemm reżistenza kbira għall-idea li veru hemm refuġjati ġenwini… Maltin jgħidu dawn kollha nies li qed jivvintaw stejjer biex japprofittaw mill-karità tagħna.” Dr Zammit isostni li f’ċertu każi l-liġijiet saħħew il-perċezzjonjiet dwar ir-refuġjati u fl-istess ħin ħolqu ċirku vizzjuż.

Dr David qal “fejn jgħidulek jien ilni 10 snin bi humanitarian status. Dawn l-statuses mhux veru tawni drittijiet imma pjuttost qegħduni f’pożizzjoni li nista’ nittallab għall-karità. Il-perċezzjoni ta’ ħafna Maltin hi dawn kemm huma wiċċhom tost li qed jitolbu drittjiet.” Għal Dr Zammit il-konkluzjoni hija loġika.

“Perċezzjonijiet li jeżistu fis-soċjetà huma marbuta mas-sistemi legali u istituzzjonali li żviluppajna biex dawn in-nies nikkejterjaw għalihom” qal David.

Fl-aħħar jiem dan l-istudju ta’ Dr Zammit ingħata rikonoxximent ewlieni waqt konferenza annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem f’eghluq is-70 anniversarju mid-Dikjarazzjonijiet Universali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Pierre Portelli dar għall-mezzi soċjali u kiteb li l-Membru Parlamentari Nazzjonalista Karol Aquilina akkumpanja lil Manuel Delia l-Qorti fil-każ li għandu kontra l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dalgħodu fil-qorti kompliet il-kawża li…

Infrastruttura

Il-Kamra tal-Periti f’reazzjoni inizjali għal proposti għar-regoli l-ġodda dwar it-twaqqigħ u l-iskavar qalet li dawn mhumiex aċċettabbli u infurmat lil Periti bil-pożizzjoni tagħha biex tittieħed deċiżjoni dwarhom f’laqgħa ġenerali straordinarja…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne inawgura s-Sala San Ġorġ Preca, waħda mill-ewwel swali li ġiet irranġata bħala parti mill-istrateġija ta’ għaxar snin għas-saħħa mentali. Minn għada din…

Lokali

Id-Dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqfet passiġġier li kellu fuqu €34,220 fi flus kontanti mhux iddikjarati. Il-passiġġier kien sejjer l-Amman. Meta kien mistoqsi minn uffiċjal tad-Dwana dwar kemm kellu flus,…

Aktar