Infrastruttura
Managers f’siti ta’ kostruzzjoni mħassba li jistgħu jitilfu xogħlhom

Manager f’sit tal-kostruzzjoni li tkellem ma’ TVM wera tħassib li minkejja l-esperjenza twila li għandu f’siti tal-kostruzzjoni, bir-regolamenti l-ġodda tal-bini u l-iskavar jista’ jitlef ħobżu.

Aaron Chetcuti, li ilu sentejn jaħdem bħala site manager, ippropona li l-Uffiċċju għar-Regolamenti tal-Bini jissaħħaħ u jibda jħarreġ lis-site managers li m’għandhomx ċertifikazzjoni.

Chetcuti ilu 12-il sena fl-industrija tal-kostruzzjoni. Ħadem bħala bennej u assistent f’xogħol relatat mad-dawl, l-ilma u t-tqegħid tal-madum.

Fl-aħħar sentejn beda jaħdem bħala site manager ma’ żviluppatur privat, u bl-emendi proposti għar-regolamenti tal-bini u t-tħaffir li jesiġu obbligi ġodda, jibża’ li jista’ jitlef xogħlu, minkejja l-esperjenza fil-lantijiet tax-xogħol.

“Min m’għandux kwalifiki u dawn l-affarijiet, dan x’se jiġri minnhom, ħa jintilfu x-xogħlijiet, speċjalment is-site managers li jaħdmu ma’ żviluppaturi privati, għax is-site manager irid ikun maħtur mill-iżviluppatur,” qal Chetcuti.

Fl-abbozz tal-emendi li ġew ippubblikati għall-konsultazzjoni pubblika, jesiġu li kull żviluppatur irid jaħtar site manager minbarra l-perit. Jipproponu wkoll li s-site manager irid ikun il-perit stess, jew perit ieħor, jew persuna kompetenti li għandha l-fiduċja tal-perit.

“Issa jekk inti l-perit ma jafekx għax is-site manager jinħatar mill-iżviluppatur, kif ħa jkun jaf li inti kompetenti? Jgħid Checuti, li m’għandux ċertifikati x’juri għall-kompetenzi tiegħu.

Is-Sur Chetcuti qal li l-liġi li tobbliga lill-iżviluppatur jinnomina manager tas-sit daħlet fis-seħħ fl-2007, u fiha ma kienx speċifikat x’kompetenzi jrid ikollhom biex jassiguraw li l-iżvilupp isir skont ir-regolamenti u d-direzzjoni tal-Perit. Qal li ma jistax ikun li wieħed jikseb il-ħiliet jew iċ-ċertifikazzjoni tagħhom mil-lejl għan-nhar. Għaldaqstant qed jipproponi taħriġ li jkun obbligatorju.

“Il-BRO għandha lista tas-site managers kollha, il-periti ovvjament ċertifikati u m’hemmx għalfejn tibgħat għalihom, tibgħat għal dawk li m’għandhomx u ttihom kors, tibda minn kors bażiku imbagħad trid ittih l-opportunità li jibqa’ javvanza,” fisser Chetcuti.

Aaron Chetcuti qal li jekk l-emendi proposti jidħlu fis-seħħ se joħolqu aktar konfużjoni dwar min hu responsabbli.

Kuntrarju għall-iżviluppaturi u l-periti, is-site managers mhumiex organizzati f’assoċjazzjoni u s-Sur Chetcuti jistma li hawn ferm iktar minn ħames mija (500).

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Ingliż ta’ 43 sena, Neil Andrew Bebbington li joqgħod iż-Żebbuġ, Għawdex ingħata sentenza ta’ probation wara li ammetta li fl-2018 kellu fil-pussess tiegħu droga kokaina u kannabis. Huwa kien akkużat…

Qorti

Raġel li sawwat sal-punt li kważi qatel raġel fis-sakra li ħebb għalih barra post tad-divertiment inħeles mill-akkużi fuq bażi li ddefenda ruħu. Shaun Demicoli ġie akkużat li darab gravi lit-Tuneżin…

Lokali

Il-Gvern mistenni jibda l-proċess ta’ għażla ta’ żewġ Prosekuturi Delegati Ewropej biex jingħaqdu fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pobbliku Ewropew (UPPE), li ser ikunu stazzjonati Malta. L-għażla se ssir permezz ta’ sejħa pubblika bil-għan…

Politika

Il-President George Vella kompla jiltaqa’ mad-deputati eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista biex jara kif ser iħoll is-sitwazzjoni li nħolqot wara li l-maġġoranza tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista approva mozzjoni ta’ sfiduċja f’Dr Adrian…

Aktar