Infrastruttura
Managers f’siti ta’ kostruzzjoni mħassba li jistgħu jitilfu xogħlhom

Manager f’sit tal-kostruzzjoni li tkellem ma’ TVM wera tħassib li minkejja l-esperjenza twila li għandu f’siti tal-kostruzzjoni, bir-regolamenti l-ġodda tal-bini u l-iskavar jista’ jitlef ħobżu.

Aaron Chetcuti, li ilu sentejn jaħdem bħala site manager, ippropona li l-Uffiċċju għar-Regolamenti tal-Bini jissaħħaħ u jibda jħarreġ lis-site managers li m’għandhomx ċertifikazzjoni.

Chetcuti ilu 12-il sena fl-industrija tal-kostruzzjoni. Ħadem bħala bennej u assistent f’xogħol relatat mad-dawl, l-ilma u t-tqegħid tal-madum.

Fl-aħħar sentejn beda jaħdem bħala site manager ma’ żviluppatur privat, u bl-emendi proposti għar-regolamenti tal-bini u t-tħaffir li jesiġu obbligi ġodda, jibża’ li jista’ jitlef xogħlu, minkejja l-esperjenza fil-lantijiet tax-xogħol.

“Min m’għandux kwalifiki u dawn l-affarijiet, dan x’se jiġri minnhom, ħa jintilfu x-xogħlijiet, speċjalment is-site managers li jaħdmu ma’ żviluppaturi privati, għax is-site manager irid ikun maħtur mill-iżviluppatur,” qal Chetcuti.

Fl-abbozz tal-emendi li ġew ippubblikati għall-konsultazzjoni pubblika, jesiġu li kull żviluppatur irid jaħtar site manager minbarra l-perit. Jipproponu wkoll li s-site manager irid ikun il-perit stess, jew perit ieħor, jew persuna kompetenti li għandha l-fiduċja tal-perit.

“Issa jekk inti l-perit ma jafekx għax is-site manager jinħatar mill-iżviluppatur, kif ħa jkun jaf li inti kompetenti? Jgħid Checuti, li m’għandux ċertifikati x’juri għall-kompetenzi tiegħu.

Is-Sur Chetcuti qal li l-liġi li tobbliga lill-iżviluppatur jinnomina manager tas-sit daħlet fis-seħħ fl-2007, u fiha ma kienx speċifikat x’kompetenzi jrid ikollhom biex jassiguraw li l-iżvilupp isir skont ir-regolamenti u d-direzzjoni tal-Perit. Qal li ma jistax ikun li wieħed jikseb il-ħiliet jew iċ-ċertifikazzjoni tagħhom mil-lejl għan-nhar. Għaldaqstant qed jipproponi taħriġ li jkun obbligatorju.

“Il-BRO għandha lista tas-site managers kollha, il-periti ovvjament ċertifikati u m’hemmx għalfejn tibgħat għalihom, tibgħat għal dawk li m’għandhomx u ttihom kors, tibda minn kors bażiku imbagħad trid ittih l-opportunità li jibqa’ javvanza,” fisser Chetcuti.

Aaron Chetcuti qal li jekk l-emendi proposti jidħlu fis-seħħ se joħolqu aktar konfużjoni dwar min hu responsabbli.

Kuntrarju għall-iżviluppaturi u l-periti, is-site managers mhumiex organizzati f’assoċjazzjoni u s-Sur Chetcuti jistma li hawn ferm iktar minn ħames mija (500).

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar