Qorti
Mar ineħħilha l-wirdiena u spiċċa l-Qorti fuq vjolenza domestika

Raġel li wieġeb telefonata tal-ex mara tiegħu biex imur f’darha jneħħilha wirdiena spiċċa l-Qorti mixli b’akkużi ta’ vjolenza domestika.

Ir-raġel ta’ 31 sena ġie mixli li attakka lill-ex mara u kkawża biża’ lil binhom li jbati bl-awtiżmu. Fil-Qorti qal li kif mar id-dar sar jaf li kienet ma’ raġel ieħor minn wara dahru u li s-sieħeb tagħha kien qed jabbuża mill-alkoħol u l-kokaina. Qal li ma riedx li r-raġel ikun preżenti f’ħajjet it-tifel.

L-akkużat wieġeb m’huwiex ħati għall-akkużi u qal li kellux flus minn fejn iħallas għal-libertà provisorja għax argumenta li martu ħaditlu l-flus li kellu mill-bank.

Il-maġistrat ħelset lir-raġel b’garanzija personali ta’ €4,000 ewro u ordnatlu jżomm il-bogħod minn martu u d-dar matrimonjali tagħhom. Il-qorti wissietu wkoll li jekk jikser il-kundizzjonijiet u ma jkunx jista’ jħallas l-garanzija jispiċċa l-ħabs.

Aħbarijiet Oħra
Tfal

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta’ Standards ta’ ħarsien Soċjali Matthew Vella qal dawn il-linji gwida jirriflettu verament dak li għandhom bżonn it-tfal u saru wara konsultazzjoni wiesgħa ankè ma’ tfal li…

Qorti

Illum issoktat l-inkjesta pubblika fil-qtil tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia, liema inkjesta qed tistħarreġ jekk l-awtoritajiet setgħux jieħdu miżuri biex jevitaw dan il-qtil. It-tim legali tal-familja ippreżenta dossier dwar Josef Caruana,…

Kronaka

Żewġt irġiel ġew arrestati llum fuq suspett li lbieraħ kienu involuti f’aggressjoni f’Buġibba. Il-Pulizija qalet li kmieni lbieraħ, għall-ħabta tal-5.00am, fl-Għassa tal-Qawra daħlu żewġt irġiel barranin, b’wieħed minnhom bid-demm ħiereġ…

Saħħa

Anzjani u persuni b’diżabbiltà fil-Fgura u Ħaż-Żabbar ingħaqdu ma’ dawk ta’ Birkirkara u l-Mosta fis-servizz ta’ flebotomija minn darhom. Persuni li għandhom problemi ta’ mobbiltà qed jitteħdilhom id-demm għat-testijiet mill-kumdità…

Aktar