Qorti
Mar ineħħilha l-wirdiena u spiċċa l-Qorti fuq vjolenza domestika

Raġel li wieġeb telefonata tal-ex mara tiegħu biex imur f’darha jneħħilha wirdiena spiċċa l-Qorti mixli b’akkużi ta’ vjolenza domestika.

Ir-raġel ta’ 31 sena ġie mixli li attakka lill-ex mara u kkawża biża’ lil binhom li jbati bl-awtiżmu. Fil-Qorti qal li kif mar id-dar sar jaf li kienet ma’ raġel ieħor minn wara dahru u li s-sieħeb tagħha kien qed jabbuża mill-alkoħol u l-kokaina. Qal li ma riedx li r-raġel ikun preżenti f’ħajjet it-tifel.

L-akkużat wieġeb m’huwiex ħati għall-akkużi u qal li kellux flus minn fejn iħallas għal-libertà provisorja għax argumenta li martu ħaditlu l-flus li kellu mill-bank.

Il-maġistrat ħelset lir-raġel b’garanzija personali ta’ €4,000 ewro u ordnatlu jżomm il-bogħod minn martu u d-dar matrimonjali tagħhom. Il-qorti wissietu wkoll li jekk jikser il-kundizzjonijiet u ma jkunx jista’ jħallas l-garanzija jispiċċa l-ħabs.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Fix-xhur tas-sajf, meta ħafna mill-iskejjel ikunu baħħ, il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħa l-okkażjoni jwettaq xogħlijiet ta’ manutenzjoni u tisbiħ u faċilitajiet ġodda fi kważi 100 skola tal-Gvern madwar Malta u Għawdex. Ħafna…

Kultura

Għaddej ir-restawr tal-eqdem binja fil-Mellieħa . . . kumpless ta’ tmintax-il kamra li kienu nbnew biex joffru spazju għal ftit ħin ta’ mistrieħ lill-pellegrini li jżuru s-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Il-qagħda…

Kostruzzjoni

L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi (MDA) tikkundanna r-rimi illegali ta’ skart tal-kostruzzjoni f’postijiet pubbliċi. Dan l-assoċjazzjoni qalitu fi stqarrija wara t-tħassib li wera l-pubbliku fuq il-media soċjali, f’dak li għandu x’jaqsam mar-rimi ta’…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern ma jistax jindaħal biex iwaqqaf kawżi ċivili li jkunu nfetħu minn ċittadini privati jew minn terzi kontra ġurnalisti li jkunu ġew nieqsa u…

Aktar