Lokali
Nanna teħel 7 snin ħabs talli abbużat sesswalment lin-neputi

Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat is-sentenza ta’ 7 snin ħabs fil-konfront ta’ mara akkużata li abbużat sesswalment mit-tifel ta’ bintha li kellu 9 snin. Fl-istess waqt it-tifel kien qed jiġi abbużat ukoll minn zijuh li kien jgħix taħt l-istess saqaf. Il-każijiet imorru lura għall-2009.

Fl-appell il-mara baqgħet issostni l-innoċenza tagħha, u allegat li kien missier it-tifel li ġiegħlu jigdeb fuqha. Qalet li dan għamlu bi tpattija talli ma kinitx ħalliet lil bintha tiżżewġu, għax kienet għadha żgħira u ħasset li kien se jieħu vantaġġ minnha.

Il-missier, li huwa Libjan, għamel snin twal nieqes mill-ħajja ta’ ibnu, li trabba man-nanniet materni. Meta ġie lura Malta talab li jkun rikonoxxut bħala l-missier naturali tat-tifel, u beda jqatta’ l-ħin miegħu.

L-abbuż inkixef meta darba t-tifel ipprova jbus u jmiss lis-sieħba ta’ missieru. Il-missier staqsa lil ibnu għalfejn kien qed jagħmel hekk, u minn hemm it-tifel beda jgħid x’kien jagħmillu zijuh, u iktar tard anki n-nanna.

Il-Qorti semgħet kif kien iz-ziju tat-tifel li beda jurih films pornografiċi u jistuprah, bit-tifel iktar tard li pprova jirrepeti dawn l-azzjonijiet man-nanna tiegħu. It-tifel qal li għall-ewwel in-nanna mbuttatu u ċanfritu, iżda meta reġa’ pprova ma waqqfitux.

It-tifel qal li dawn l-episodji man-nanna ġraw diversi drabi, ġieli fid-doċċa u ġieli fil-kamra tas-sodda, u kien hemm drabi fejn kienet in-nanna li bdiet l-atti sesswali.

Il-Qorti semgħet ukoll kif it-tifel ma setax jikkontrolla x-xewqat tiegħu għall-atti sesswali, u tant kien ikkonsumat minnhom li lanqas seta’ jorqod bil-lejl, u kellu jieħu l-mediċina. Is-sitwazzjoni saret tant gravi li l-missier ħass li ma setax iżomm iktar lil ibnu miegħu, u dan kellu jitpoġġa f’istitut.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, qieset li z-ziju tat-tifel kien ammetta għall-abbuż, u m’emmnitx li kien il-missier li ġiegħel lil ibnu jigdeb fuq nanntu. Osservat li t-tifel kien qal li jweġġa’ ma’ zijuh, iżda jieħu gost man-nanna, u fl-opinjoni tal-Qorti dan kien juri li t-tifel qed jgħid il-verità.

Is-sentenza ta’ seba’ snin ħabs kienet għalhekk ikkonfermata, bil-Qorti rrakkomandat li l-mara tinżamm fis-sezzjoni forensika tal-isptar Monte Carmeli. Inħarġet ukoll ordni ta’ protezzjoni fuq it-tifel għal tliet snin.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-benefiċċju maħsub għall-ġenituri li minhabba l-pandemija kellhom jibqgħu d-dar biex jieħdu ħsieb lil uliedhom se jibqa’ jingħata sat-tlieta ta’ Lulju. Dan ħareġ f’konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru tal-Familja Michael Falzon li fiha…

Lokali

Il-Pageant of the Seas għalkemm din is-sena ser isir ftit aktar tard mis-soltu, ser joffri spettaklu ferm akbar. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ppjanat elementi ta’ sorpriża u innovazzjonijiet fi tliet…

Lokali

Minn għada l-Ġimgħa, 5 ta’ Ġunju 2020, il-Kurja tal-Arċisqof, inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet u l-uffiċċju ċentrali tal-Caritas, il-Furjana, u t-Tribunali Ekkleżjastiċi fil-Belt Valletta, se jerġgħu jiftħu għall-pubbliku. Bħala miżura ta’ prekawzjoni…

Lokali

Fl-għeluq it-tliet snin tat-tieni leġiżlatura Laburista, il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef qal li l-ġid li nħoloq qed jitqassam bejn kulħadd. Il-Perit Micallef qal li l-Gvern investa fl-edukazzjoni u fl-infrastruttura biex…

Aktar