Qorti
Mara u raġel jitressqu l-Qorti akkużati bi vjolenza domestika fuq xulxin

Marokkina u Sirjan tressqu l-qorti seperatament u ġew akkużati bi vjolenza domestika fuq xulxin. Huma dehru quddiem il-Magistrat Joe Mifsud bi griff f’wiċċhom. It-tnejn ċaħdu l-akkużi. Il-mara ġiet akkużata fost oħrajn li darbet ħafif lil żewġha, li għamlet ħsara fil-karozza tiegħu u li kisret il-paċi pubblika. Ir-raġel ġie akkużat li kkawża ġrieħi serji fuq il-mara.

Il-Maġistrat Mifsud waqt li innota ż-żieda ta’ każi dwar vjolenza domestika li jispiċċaw fil-qorti, saħaq li l-vjolenza domestika ma tistax tiġi tollerata għalkemm stqarr li l-qorti spiss ikollha idejha marbuta minħabba fost oħrajn in-nuqqas ta’ xhieda.

Il-Qorti tat il-libertà provisorja lil mara b’depożitu ta’ mitejn ewro u garanzija personali ta’ ħamest elef ewro u ġiet imwissija biex ma tersaqx lejn ir-raġel, iżda ċaħdet it-talba tar-raġel għall-ħelsien mill-arrest.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

F’rapport li jsir kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent fil-pajjizi Ewropej jghid li jeħtieġ soluzzjonijiet fundamentali fl-għaxar snin li ġejjin biex jiġi evitat tibdil fil-klima li iwassal għall-temperaturi għoljin estremi….

Kisbiet

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia. L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta…

Annimali

Jingħad li l-kelb huwa l-aqwa ħabib li l-bniedem jista’ jkollu iżda għal persuni neqsin mid-dawl, bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jew diabete kelb jaf ikun bastun tad-demm u l-laħam. Aktar kmieni din il-ġimgħa…

Lokali

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. Fi stqarrija l-IĠM qal li ġie infurmat li ġurnalista għamlet rapport lill-Pulizija wara li rċeviet ittra ta’…

Aktar