Lokali
Mastrudaxxa jeħel €4,100 ta’ xogħol ħażin li għamel lill-klijenti

Mastrudaxxa se jkollu jirrifondi d-depożitu lill-klijienti tiegħu li lmentaw b’xogħol ħażin fil-bibien u l-arkata li kienu ordnaw biex jaħdmilhom għad-dar tagħhom.  L-uniku xogħol tajjeb li rriżulta li sar kien fi xkaffa tal-injam.

Il-klijenti huma koppja li għandhom dar f’Ħad-Dingli u fetħu kawża fil-konfront tal-mastrudaxxa biex ifittxuh għad-danni li ġarrbu meta x-xogħol ta’ 7 bibien u arkata sar ħażin u mhux skont is-sengħa.  Huma ħallsu depożitu ta’ €3,200 għax-xogħlijiet tal-injam li ordnaw mingħand il-mastrudaxxa għad-dar tagħhom.

Il-każ imur lura għal Diċembru tal-2012 meta ġew ikkonsenjati l-bibien, l-arkata u xkaffa tal-injam li ordnaw u sabu xi difetti fihom.  Wara li fittxew lill-mastrudaxxa għad-danni, minn analiżi li saret minn espert tekniku tal-Qorti rriżulta li kien hemm numru ta’ difetti fix-xogħol li sar fuq il-bibien u l-arkata bil-konsegwenza li kienu koroh u mhux tas-sengħa.

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri ordnat li l-mastrudaxxa għandu jirrifondi d-depożitu ta’ €3,200.  Hija ordnat li x-xogħol ħażin li sar jittieħed lura mill-mastrudaxxa għajr għall-ixkaffa, mingħajr ma jwettaq xi ħsara fil-propjetà tal-koppja.

Il-Qorti ċaħdet it-talba tal-koppja li jordnaw l-istess xogħol mingħand xi ħaddieħor, bl-ispejjeż iħallashom il-mastrudaxxa, iżda ordnatu jħallas €1,050 f’danni għall-koppja.  B’hekk ix-xogħol ħażin tal-injam li għamel il-mastrudaxxa ġie jiswieh b’kollox €4,100.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Tifel ta’ 14-il sena se jiġi operat f’saqajh għal ġrieħi serji li sofra meta kelb tar-razza pitbull attakkah kmieni dalgħodu. Il-każ seħħ ftit wara l-5am fi Triq San Ġwann f’Bormla….

Kronaka

It-toroq Maltin, swew il-ħajja ta’ disa’ persuni li tilfu ħajjithom f’inċidenti serji tat-traffiku bejn April u Ġunju li għadda. Għalkemm l-għadd tal-fatalijiet f’dan il-perjodu kienu tliet darbiet aktar mill-istess perjodu…

Kronaka

Kmieni dalgħodu, membri tal-Protezzjoni Ċivili ssejħu fl-inħawi tal-Aħrax tal-Mellieħa wara li raġel ta’ 41 sena waqa’ wara ċint għoli ta’ madwar sitt filati. L-inċident seħħ għal ħabta tal-5.30am, meta l-pulizija…

Kronaka

Ġlieda bejn żewġt irġiel u mara mill-Eritrea wasslet biex il-Marsa sofriet ġrieħi gravi u tinsab għall-kura l-isptar. Il-pulizija qalet li għall-ħabta tas-1am, intalbet l-assistenza tagħha f’restaurant fi Sqaq l-Ajkla fil-Marsa…

Aktar