Lokali
Mastrudaxxa jeħel €4,100 ta’ xogħol ħażin li għamel lill-klijenti

Mastrudaxxa se jkollu jirrifondi d-depożitu lill-klijienti tiegħu li lmentaw b’xogħol ħażin fil-bibien u l-arkata li kienu ordnaw biex jaħdmilhom għad-dar tagħhom.  L-uniku xogħol tajjeb li rriżulta li sar kien fi xkaffa tal-injam.

Il-klijenti huma koppja li għandhom dar f’Ħad-Dingli u fetħu kawża fil-konfront tal-mastrudaxxa biex ifittxuh għad-danni li ġarrbu meta x-xogħol ta’ 7 bibien u arkata sar ħażin u mhux skont is-sengħa.  Huma ħallsu depożitu ta’ €3,200 għax-xogħlijiet tal-injam li ordnaw mingħand il-mastrudaxxa għad-dar tagħhom.

Il-każ imur lura għal Diċembru tal-2012 meta ġew ikkonsenjati l-bibien, l-arkata u xkaffa tal-injam li ordnaw u sabu xi difetti fihom.  Wara li fittxew lill-mastrudaxxa għad-danni, minn analiżi li saret minn espert tekniku tal-Qorti rriżulta li kien hemm numru ta’ difetti fix-xogħol li sar fuq il-bibien u l-arkata bil-konsegwenza li kienu koroh u mhux tas-sengħa.

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri ordnat li l-mastrudaxxa għandu jirrifondi d-depożitu ta’ €3,200.  Hija ordnat li x-xogħol ħażin li sar jittieħed lura mill-mastrudaxxa għajr għall-ixkaffa, mingħajr ma jwettaq xi ħsara fil-propjetà tal-koppja.

Il-Qorti ċaħdet it-talba tal-koppja li jordnaw l-istess xogħol mingħand xi ħaddieħor, bl-ispejjeż iħallashom il-mastrudaxxa, iżda ordnatu jħallas €1,050 f’danni għall-koppja.  B’hekk ix-xogħol ħażin tal-injam li għamel il-mastrudaxxa ġie jiswieh b’kollox €4,100.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Emma Muscat se tkanta fl-Isle of MTV. Dan tħabbar fil-paġna uffiċjali fuq Facebook tal-Isle of MTV Malta. Emma kisbet suċċess kbir u serqet il-qlub ta’ bosta Maltin wara li rnexxielha…

Lokali

Alessandro Salerno li tkeċċa mix-xogħol wara li tkellem pubblikament fuq l-isfidi mentali tiegħu, se jgħin fil-kampanja tal-Fondazzjoni Richmond biex tkun mgħammra dar fil-Ħamrun li se toffri servizzi lil tfal u…

Lokali

L-ispezzjonijiet li saru fl-aħħar ġimgħa f’diversi siti tal-kostruzzjoni f’Tas Sliema, f’San Ġiljan u fil-Gżira kkonfermaw li f’60% tagħhom kien hemm nuqqas ta’ osservanza tar-regolamenti tal-bini. Dawn ingħataw ġimagħtejn biex jirregolarizzaw…

Lokali

Ħalba xita qawwija bis-sajjetti fl-ewwel jum tal-istaġun tas-sajf, għarqet diversi lokalitajiet magħrufa fejn jinġemgħa l-ilma u fost oħrajn tat battikatta lid-dilletanti Qriema u s-Siġġiwin biex iħarsu l-armar tal-festa mill-ħsara li…

Aktar