Kisbiet
Matthew Chetcuti rebbieħ tal-Premju Soċjetà Ġusta

Matthew Mifsud rebaħ il-Premju Soċjetà Ġusta għaliex fil-fehma tal-bord tal-għażla minkejja d-diżabilità tiegħu jaħdem qatigħ favur l-inklużjoni.

“Din il-kelma tqila kull ma hi xi ħaġa sempliċi, illi bniedem ikun jista’ jgħix ħajja indipendenti kif jixtieq hu mingħajr limitazzjonijiet u għalhekk twassal għal soċjetà ġusta.”

Waqt is-serata tal-premjazzjoni organizzata mis-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Diżabiltà, ġew rikonoxxuti persuni li minkejja d-diżabilità tagħhom inserrixxew ruhhom fis-soċjetà bil-kisbiet u ħiliet tagħhom.

“Nagħtu ġieħ u ngħidu grazzi lill-persuni li rnexxilhom ikissru barrikati ta’ madwaru, joħroġ u jgħix il-ħolma ta’ ħajtu.”

B’kollox il-bord tal-ghazla kellu jezamina 30 nominazzjoni u ngħataw seba’ premijiet fosthom wieħed għal perseverenza li ntrebaħ mill-Familja Sultana li l-erba’ membri tagħha huma lkoll nieqsa mid-dawl.

“Nagħmlu kuraġġ u nkomplu navvanzaw ‘l quddiem biex dak li tixtieq il-ħajja u toffrilna nkunu lesti għaliha.”

Il-Bank of Valletta rebaħ l-unur bħala l-iktar kumpanija li taħdem b’mod inklussiv. L-Assoċjazzjoni tal-ġenituri ta’ tfal bl-awtiżmu rebħet l-unur ta’ Premju għal Ħidma fit-Tisħiħ tad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, filwaqt li s-Soċjetà Mużikali La Stella Levantina Santa Marija, Ħ’Attard rebħet il-premju Parteċipazzjoni Attiva fl-Isport, Arti u Kultura.

Rebbieħa oħra għall-kisbiet tagħhom kienu Kurt Micallef, li rebaħ il-premju għal Kisba tul il-Ħajja fis-Settur tad-Diżabilità.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Il-mediċina u l-ikel huma fost l-aktar prodotti essenzjali li mingħajrhom Malta ma tgħaddix fi żmien ta’ pandemija. Tliet xufiera Maltin li jaħdmu ma’ kumpanija lokali tal-loġistika rifsu Malta għall-ewwel darba…

Lokali

Fil-fehma tad-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzopardi, il-ġlieda kontra d-droga u l-kultura tal-flus huma kruċjali biex iż-żgħażagħ ma jaqbdux it-triq tal-kriminalità li studju juru li jekk jidħlu fiha minn…

Kronaka

Il-pulizija qed tfittex raġel li wara nofsinhar daħal jisraq minn dar ta’ anzjana f’San Ġiljan. Il-pulizija qalet li ġiet informata bis-serqa minn residenza fi Triq Ċensu Tabone li tinsab fiż-żona…

Infrastruttura

Dik li kienet il-Biċċerija l-Antika lejn in-naħa t’isfel tal-Belt, mix-xahar id-dieħel se tkun il-Valletta Design Cluster – proġett li ser ikun wirt ieħor li jibqa’ minn fost kullana ta’ inizjattivi…

Aktar