Xogħol
Meta l-ġenituri joħorġu jaħdmu jħalli effett ta’ ġid fuq it-tfal -il-Ministru Bartolo

Il-miżuri tat-tapering tal-benefiċċji socjali u l-in-work benefit wasslu biex aktar nisa daħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan ħareġ f’konferenza bit-tema “Making Work Pay” li poġġiet taħt il-lenti l-introduzzjoni ta’ miżuri li jinċentivaw ix-xogħol flok il-benefiċċji soċjali.

Il-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, qal li l-profil tal-persuni li ma baqgħux dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali juri li l-maġġoranza ta’ dawk li bbenefikaw mill-iskemi tat-tapering u tal-in work benefits huma nisa u ommijiet. Spjega li s-sistema tat-tapering li biha persuna barra l-paga, tibqa’ tieħu parti mill-benefiċċju soċjali għal tliet snin, wasslet biex inċentivat aktar nies biex joħoru jaħdmu. Qal li dan l-inċentiv kien msaħħaħ mill-inwork benefit għall-familji bit-tfal u childcare b’xejn.

Il-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon qal ”sebgħin fil-mija kienu nisa li applikaw għal din l-iskema, ir-raġuni hija ovvja dawn kienu idle fid-dinja tax-xogħol u bis-saħħa ta’ din irnexxielhom li verament li jidħlu fix-xogħol u it pays off, li wieħed jaħdem.”

L-ekonomista Nicholas Ellul, mill-aġenzija Jobs Plus qal li minn studju li għamel irriżulta li kien hemm 64 fil-mija ta’ dawk li reġa’ bdew jaħdmu ma kinux jirritornaw lejn id-dinja tax-xogħol kieku ma sarux il-miżuri bħal tapering u l-inwork benefits. Qal li l-maġġoranza tagħhom għandhom minn wild wieħed sa żewġt ulied u qed jaħdmu fl-oqsma varji tal-ekonomija.

”Interessanti li naraw li huma l-iżjed fix-xogħlijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ sales u xogħolijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ machine assemblers u operators, jiġifieri jista’ jkun li l-ħiliet tagħhom kienu iktar tajbin għal dat-tip tan-natura tax xogħol.”

Il-Ministru tal-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, qal li l-benefiċċji tal-persuni li jaħdmu ma jrendiex biss il-frott għall-ekonomija iżda hemm ukoll benefiċċji u impatt pożittiv fuq it-tfal.

”Meta l-ġenituri tat-tfal joħorġu jaħdmu jħalli effett ta’ ġid fuq it-tfal għax it-tfal jifhmu li meta tagħmel sforz itejjeb ħajjtek u allura biex itejjeb ħajjtek trid tagħmel sforz, u mhux allura tibqa b’dik il-mentalità li inti fl-aħħar tax-xahar se jasallek ċekk, anki jekk ma tagħmel xejn u allura tintelaq mal-kurrent.”

Fl-2012 kien hemm kważi għaxart t’elef persuna li kellhom bżonn għajnuniet soċjali u b’dawn l-inċentivi naqsu għal sitt elef, tmien mija u erbgħin f’Diċembru li għadda.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar