Enerġija
Meta tagħti l-fjuwil agħti kas tal-prezz, mhux tal-meter biss

Mill-ispezzjonijiet li d-direttorat tal-metroloġija għamel din is-sena fuq il-pompi tal-petrol ma jirriżultax li kien hemm manipulazzjoni li setgħet wasslet biex il-konsumatur ma jiħux għal dak li jkun ħallas għalih.

Min-naħa l-oħra, sid ta’ pompa ħeġġeġ lill-konsumatur biex ma jagħtix kas biss il-meter fin-naħa ta’ fuq tal-pompa, iżda wkoll il-prezz ta’ kull litru indikat ukoll fil-pompa.

Minn tal-anqas darba f’sena, uffiċjali tad-Direttorat tal-Metroloġija jispezzjonaw mas-600 żennuna fil-pompi tal-petrol li hawn f’Malta u Għawdex biex jaċċertaw li l-konsumaturi qed jieħdu dak li jħallsu għalih.

L-inġinier David Francis Bartolo qal li ġieli jiltaqgħu ma’ nuqqasijiet li mhux dejjem ikunu favur is-sid tal-pompa. “Ġieli nsibu ‘l hemm u ‘l hawn imma l-maġġoranza qed jagħtu tajjeb.” Mistoqsi x’tip ta’ nuqqasijiet isibu, l-Ingġinier Bartolo jgħid li ġieli jkunu jew qed jagħtu ftit u ġieli jagħtu żżejjed.

L-Inġinier Bartolo żied li mill-ispezzjonijiet li saru din is-sena l-ebda meter tal-pompa ma nstab li kien manipulat. “Bħala tbagħbis ‘as such’ le, għax dak mill-ewwel tinduna għax dak biex tbagħbas trid taqta’ s-siġill. Is-siġilli kollha sibnihom tajbin, li jkollhom hi dik jgħidulha drift, li hija ħaġa normali li l-pompa wara ċertu żmien tibda tidriftja u ma tibqas preċiża, ovvjament ir-responsabilità tas-sid biex iċempel technicians tiegħu biex jerġa’ jirranġaw. Aħna min-naħa tagħna niċċekkjaw li dan ix-xogħol qed isir.”

Madankollu Television Malta hu infurmat li l-prezz tal-fuel fil-pompi tal-petrol faċilment jista’ jiġi mibdul permezz ta’ programm tal-kompjuter li għandhom il-pompi tal-petrol. Sid ta’ pompa, Mario Camilleri qal li l-konsumatur għandu jagħti kas tal-prezz għal kull litru fuq il-pompa tal-fuel għaliex dak jiddetermina kemm iż-żennuna tkun qed titfa’ litri ta fuel fit-tank.

“Huwa tajjeb li jiċċekjawh għax il-prezz jista’ jinbidel, ovvjament jew mis-sid jew inkella għax jogħla jew għax jorħos, imma wieħed għandu jiċċekkja dejjem. Huwa tajjeb li wieħed jinżel mill-karozza biex jiċċekkja mhux joqgħod iserraħ fuq l-attendant jew inkella s-sid,” spjega s-Sur Camilleri.

L-Uffiċjali tad-Direttorat tal-Metroloġija jwettqu numru ta’ spezzjonijiet għall-għarrieda fuq il-pompi tal-petrol għax skont il-liġi
dan id-Direttorat fi ħdan l-Awtorità tal-Kompetizzjoni l-Konsumaturi għandu l-poter li jispezzjona u jagħmel verifiki fuq kull strumenti ta’ kejl li jkollhom impatt dirett fuq il-konsumatur, bħalma huma l-imwieżen, ċilindri tal-gass u speed cameras.

Aħbarijiet Oħra
Turiżmu

Il-Maltin jivjaġġaw l-iżjed bl-ajru, u skont statistika tal-Eurostat, 63 fil-mija tal-vjaġġi tal-Maltin fl-2017 saru bl-ajru. Dan ipoġġi lil Malta fl-ewwel post, anke meta mqabbel ma’ gżejjer oħra. Fil-fatt, filwaqt li…

Qorti

Fil-Qorti llum ngħalqu l-provi kontra Liam Debono, li qed ikun akkużat bl-attentat ta’ qtil tas-Surġent Simon Schembri fil-15 ta’ Mejju 2018. Il-proċeduri issa mistennija jkomplu billi jinħareġ l-Att ta’ Akkuża…

Politika

L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa li tirrappreżenta 47 pajjiż, approvat rapport kritiku dwar is-saltna tad-dritt f’Malta li tħejja mill-Parlamentari Olandiż Pieter Ormtzigt. Ir-rapport ġie approvat bit-72 vot favur, 18-il vot kontra…

Propjetà

Il-membru tal-Bord tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar, Matthew Pace, mhuwiex preżenti għal-laqgħa tal-lum li fiha qed tkun diskussa l-applikazzjoni għall-proġett Townsquare t’Tas-Sliema. Il-ġimgħa li għaddiet il-Qorti tal-Appell sabet li s-Sur Pace kellu…

Aktar