Saħħa
Ċerti tipi ta’ meninġite huma aktar perikolużi minn oħrajn – Prof. Charmaine Gauci

Dieqa kbira għall-familja li tilfet li binha ta’ erba’ snin li miet fl-isptar Mater Dei fejn idaħħal għall-kura b’kumplikazzjonijiet ikkawżati x’aktarx minn każ rari ta’ meninġite b’mikrobu partikulari. L-awtoritajiet tas-saħħa u tal-edukazzjoni filwaqt li qalu li m’hemmx lok għall-allarm, ħadu prekawzjonijiet meħtieġa għall-ħarsien tas-saħħa tat-tfal li kienu fl-istess klassi. Fl-istess waqt tennew l-appell għat-tilqim tat-trabi kontra l-maninġite.

TVM huwa infurmat li l-mewt tat-tifel ta’ erba’ snin b’waħda mil-varjetajiet ta’ meninġite setgħet kienet ikkawżata minn infezzjoni mhux komuni.

Ir-riskju li jkollok persuni oħrajn li jittieħdu jkun baxx ħafna. Minn statistika li għandna ma kellna l-ebda każ li ttieħed minn persuna oħra bħal dawn is-sitwazzjonijiet.

Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci kompliet tisħaq li m’hemmx lok għall-allarm. Spjegat li uffiċjali mid-Direttorat tas-Saħħa Pubblika għamlu kuntatt mal-iskola fejn kien imur it-tifel u tkellmu mal-ġenituri tat-tfal.

Charmaine Gauci qalet “f’każ bħal dan ta’ strep pneumonia e, mill-ewwel rajna li n-nies li kienu f’kuntatt qrib ħafna tal-persuna u hemmhekk inkunu infurmajniehom biex jekk għal li jista’ jkun ikun hemm xi sintomi huma jkunu jafu bil-każ.”

Il-Professur Gauci spjegat li din it-tip ta’ meninġite hija rari ħafna tant li fl-2016 u l-2017 kienu rrappurtati każ ta’ mewt fis-sena waqt li ftit każi oħra ġew ikkurati meta jinqabdu fil-ħin.

Charmaine Gauci qalet “hawn Malta fortunatmanet ma jkollniex ħafna każijiet, ikollna inqas minn 10 każijiet fis-sena ta’ bacterial meningitis.”

Il-Professur Gauci spjegat li hemm diversi tipi ta’ meninġite, b’uħud huma perikolużi iżjed minn oħrajn. Spjegat li hemm 3 tilqimiet għat-tfal li jingħataw mid-Dipartiment tas-Saħħa u tilqim oħra għal tip ieħor ta’ meninġite li tingħata fil-privat.

Charmaine Gauci qalet “meta nitkellmu fuq bacterial meningitis fuq l-iskeda nazzjonali għandna dak il-coverage għal Hib li huwa tip ta’ bacterial meningitis li ilna nagħtuh u kellna coverage li huwa tajjeb ħafna.”

Għal strep pneumonia e s’issa m’għandiex tilqima li qiegħda fuq l-iskeda però aħna nafu li bir-rakkomondazzjonijiet li nagħmlu aħna biex il-pubbliku jlaqqam lit-tfal tiegħu kellna konkorrenza tajba fil-privat fejn hemm numru ta’ tfal li qed jitlaqqmu.”

Il-Professur Gauci qalet li hemm diversi mikrobi li jistgħu jikkaġunaw il-meninġite bl-aktar komuni jkunu kkaġuntati minn viruses u bacteria u li jistgħu jiġu trażmessi mis-sogħla u l-għatis.

Ara wkoll:

Imut tifel ta’ 4 snin aktarx bil-meninġite

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar