Qorti
Mhux se jiġi estradit ir-raġel suspettat li għandu rabtiet mal-mafja

Antonio Ricci mhux se jiġi estradit wara li l-Qorti tal-Appell, ippreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera ma kinitx tal-istess fehma tal-Qorti tal-Maġistrati.

Fid-9 ta’ Mejju, il-Qorti tal-Maġistrati kienet ikkonkludiet li Ricci għandu jiġi estradit lejn l-Italja u jaffaċċja akkużi relatati mal-kriminalità organizzata.

Madankollu, il-Qorti tal-Appell Kriminali, qalet li f’dan l-istadju ma jirriżultax li l-investigazzjoni fil-konfront tiegħu hija magħluqa.

Antonio Ricci, li huwa segretarju ta’ kumpanija Maltija tal-gaming u li ilu jgħix Malta għal dawn l-aħħar 10 snin, kien arrestat lejn l-aħħar t’April, wara li nħareġ mandat ta’ arrest Ewropew kontrih mill-Qorti ta’ Kalabrija. Dan wara suspett li ħasel flus mafjużi.

Skont il-Pulizija Taljana huwa kien jagħmel parti minn organizzazzjoni ta’ logħob klandestin. Ħafna mill-frodi li skont il-Pulizija Taljana wettaq Ricci kienu fuq logħob klandestin online.  Investigaturi Taljani qalu li gruppi kriminali kienu qed jużaw metodi mafjużi biex jinfiltraw logħob illegali.

Fl-appell ingħad li l-kawża fil-konfront ta’ Ricci għadha ma bdietx u jista’ jkun li lanqas tibda u għalhekk l-appellant jista’ jiġi rilaxxat qabel ma jitressaq il-Qorti. Ingħad li d-dokumentazzjoni mibgħuta mill-Italja mhix ċara u anke f’xi waqtiet kontradittorja u kollox jindika li l-investigazzjoni fil-konfont tiegħu għadha ma ngħalqitx.

F’isem Antonio Ricci dehru l-avukati Franco Debono u Mario Mifsud.

Ara wkoll:

Raġel suspettat li għandu rabtiet mal-mafja se jkun estradit lejn l-Italja

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Instab mejjet r-raġel Daniż li kien irrappurtat nieqes nhar il-5 ta’ Ġunju li għadda. TVM huwa infurmat li Allan Hartmann-Jensen ta’ 53 sena instab mejjet dalgħodu fi stat qawwi ta’ dekompożizzjoni…

Unjoni Ewropea

Kellu jkun summit li jiddetermina l-ġejjieni immedjat tal-Unjoni Ewropea… għaliex kellu jiddiskuti mhux biss aġenda strateġika b’numru ta’ prioritajiet, iżda possibilment kellu jwitti t-triq għal qbil dwar in-nomini ta’ dawk…

Kronaka

4 persuni ddaħħlu l-isptar għal kura wara inċident tat-traffiku li seħħ ftit wara t-8p.m. TVM huwa infurmat li l-ħabta ‘head-on’ seħħet fi Triq id-Daħla ta’ San Tumas, fl-akwati ta’ Wied…

Unjoni Ewropea

Laqgħa Għolja li qed tiltaqa’ bħalissa fi Brussell tista’ tiddetermina l-ħames snin li ġejjin tal-Unjoni Ewropea. Bil-mexxejja Ewropej, fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat, qed jiddiskutu mhux biss il-prioritajiet li fuqhom…

Aktar