Trasport
Mhux se jitħallew jiżbarkaw passiġġieri minn Għawdex jew Kemmuna

Fid-dawl tal-imxija tal-COVID19, Transport Malta qed tieħu numru ta’ miżuri ta’ prekawzjoni madwar l-attività ta’ dgħajjes kummerċjali.

B’effett immedjat, id-dgħajjes kummerċjali u l-operaturi tal-water sports mhux se jkunu qed jitħallew jiżbarkaw il-passiġġieri mill-Imġarr, Għawdex jew minn postijiet oħra f’Għawdex jew Kemmuna.

Transport Malta qiegħda wkoll testendi l-iskadenza b’mod temporanju taċ-ċertifikazzjoni, reġistrazzjonijiet u permessi tad-dgħajjes kummerċjali, il-bastimenti ż-żgħar u l-irmiġġi.

Dawn jinkludu:

– Reġistrazzjoni ta’ bastimenti ż-żgħar
– Liċenzji Nawtiċi
– Ċertifikazzjoni ta’ dgħajjes kummċerjali
– Ċertifikazzjoni ta’ Kompetenza
– Permess ta’ rmiġġi

Huwa importanti li s-sidien tad-dgħajjes ikollhom polza tal-assikurazzjoni valida xorta waħda matul dan iż-żmien.