Qorti
Miċħud l-appell tal-Avukat Chetcuti kontra inkjesta dwar il-konnessjonijiet politiċi tiegħu fl-IIP

Il-Qorti Kriminali preseduta mill-Imħallef Edwina Grima ma laqgħetx l-appell tal-Avukat Jean Philippe Chetcuti li kien qed jikkontesta d-deċiżjoni tal-Maġistrat Caroline Farrugia Sacco biex tinfetah inkjesta maġisterjali wara li ftaħar bil-konnessjonijiet politiċi tiegħu fil-proċess tal-programm għaċ-ċittadinanza b’investiment.

It-talba għal inkjesta saret mill-għaqda Repubblika wara li l-awtoritajiet kienu anke issospendew il-liċenzji tad-ditta legali tiegħu fil-programm tal-IIP u saret investigazzjoni mir-regolatur tal-programm taċ-ċittadinanza.