Lokali
Miċħuda talba oħra għall-ħelsien mill-arrest tat-tliet akkużati bid-delitt ta’ Caruana Galizia

Il-Qorti ċaħdet talba oħra għall-ħelsien mill-arrest tat-tliet akkużati bid-delitt tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. It-talbiet għall-ħelsien mill-arrest saru ‘l ġimgħa l-oħra quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit. L-aħwa Alfred u George Degiorgio flimkien ma’ Vince Muscat, ilhom arrestati mill-4 ta’ Diċembru li għadda. Talba oħra għall-ħelsien mill-arrest li saret f’April li għadda wkoll ġiet miċħuda mill-Maġistrat Stafrace Zammit, li diġà ddikjarat li hemm biżżejjed provi biex it-tliet akkużati jitpoġġew taħt att ta’ akkuża.

Meta reġgħet ċaħdet talba oħra għall-ħelsien mill-arrest, il-Maġistrat Stafrace Zammit qalet li t-tliet akkużati xellfu difrejhom mal-ġustizzja diversi drabi u f’każ serju bħal dan li qed jiffaċċjaw, mhux se jaħsbuha darbtejn biex ladarba jkunu ħielsa mill-arrest, biex jaħarbu mill-pajjiż. Il-Maġistrat Stafrace Zammit esprimiet it-tħassib tagħha għall-każ li t-tliet akkużati huma mixlija bih, għax il-qtil tas-sinjura Caruana Galizia jixbah ħafna każ ta’ eżekuzzjoni tal-Mafja u l-Qorti hija fid-dmir li tipproteġi wkoll lis-soċjetà mit-tħassib li jista’ jinħoloq jekk taċċetta din it-talba għall-helsien proviżorju.