Qorti
Mietet tgħin lil binha li waqfitlu l-karozza meta ntlaqtet minn sewwieq xurban

Emerson Vella nstab ħati b’sewqan traskurat fi Triq Dun Karm f’Birkirkara f’każ li kien deskritt bħala sfortunat mill-Maġistrat Joseph Mifsud, il-Qorti semgħet kif minn test tal-breathalyser li sar fuq l-imputat irriżulta li l-imputat kien ikkonsma ammonti ogħla mill-livelli ta’ alkoħol permessibbli.

Il-każ kien seħħ fid-9 ta’ Marzu tal-2015 għall-ħabta tas-siegħa u nofs ta’ filgħodu, meta l-vettura misjuqa minn Vella daħlet ġewwa vettura oħra li kienet ipparkjata. Mad-daqqa, Fenech li kienet biswit il-vettura spiċċat mal-art.

Minn investigazzjonijiet irriżulta li Catherine Fenech kienet marret tassisti lil binha Ishmael, li kien għadu kif waqaf bil-vettura tiegħu fi Triq Dun Karm minħabba x-xita.

Hija ttieħdet l-isptar għall-kura fejn instabet li kienet fil-periklu li titlef ħajjitha, u eventwalment mietet sentejn wara minħabba l-ġrieħi li ġarrbet fl-inċident.

Emerson Vella ttieħed l-għassa tal-Imsida fejn aċċetta li jitteħidlu t-test tan-nifs u rriżulta li kien pożittiv għall-alkohol.

Huwa kellu l-liċenzja tiegħu skwalifikata għal sena u kien ordnat iħallas multa ta’ €3,000 flimkien mal-ispejjeż tal-Qorti.

Għall-imputat deheru l-Avukati Franco Debono u Amadeus Cachia.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Fid-dawl tad-delitt tal-ġimgħa l-oħra f’Ħal Millieri allegatament imwettaq minn żewġ żagħżagħ ta’ 18-il sena ħafna tkexkxu li dan ir-reat twettaq minn żgħażagħ u esprimew tħassib dwar il-ġenerazzjoni preżenti, madanakollu l-istoriku…

Politika

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni hu senisttiv għall-karba tan-nies, sema’ lin-nies jitkellmu u jrid jkun hu li jagħti r-risposti. Dr Abela qal dan…

Lokali

Fl-aħħar erbat ijiem mindu tħabbru r-regolamenti l-ġodda tal-attivitajiet tal-massa, inħarġet ittra ta’ twissija lil sittax-il stabbiliment ta’ divertiment mit-taqsima tal-infurzar tal-Awtorità tat-Turiżmu li hi responsabbli li tara li l-postijiet qed…

Edukazzjoni

Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ppubblika linji gwida għall-għalliema u lse’s bi preparamenti għall-ftuħ tal-iskejjel fi tmiem ta’ Settembru li ġej. Il-Ministru għall-edukazzjoni Owen Bonnici qal li filwaqt li l-Gvern huwa kommess li…

Aktar