Qorti
Mietet tgħin lil binha li waqfitlu l-karozza meta ntlaqtet minn sewwieq xurban

Emerson Vella nstab ħati b’sewqan traskurat fi Triq Dun Karm f’Birkirkara f’każ li kien deskritt bħala sfortunat mill-Maġistrat Joseph Mifsud, il-Qorti semgħet kif minn test tal-breathalyser li sar fuq l-imputat irriżulta li l-imputat kien ikkonsma ammonti ogħla mill-livelli ta’ alkoħol permessibbli.

Il-każ kien seħħ fid-9 ta’ Marzu tal-2015 għall-ħabta tas-siegħa u nofs ta’ filgħodu, meta l-vettura misjuqa minn Vella daħlet ġewwa vettura oħra li kienet ipparkjata. Mad-daqqa, Fenech li kienet biswit il-vettura spiċċat mal-art.

Minn investigazzjonijiet irriżulta li Catherine Fenech kienet marret tassisti lil binha Ishmael, li kien għadu kif waqaf bil-vettura tiegħu fi Triq Dun Karm minħabba x-xita.

Hija ttieħdet l-isptar għall-kura fejn instabet li kienet fil-periklu li titlef ħajjitha, u eventwalment mietet sentejn wara minħabba l-ġrieħi li ġarrbet fl-inċident.

Emerson Vella ttieħed l-għassa tal-Imsida fejn aċċetta li jitteħidlu t-test tan-nifs u rriżulta li kien pożittiv għall-alkohol.

Huwa kellu l-liċenzja tiegħu skwalifikata għal sena u kien ordnat iħallas multa ta’ €3,000 flimkien mal-ispejjeż tal-Qorti.

Għall-imputat deheru l-Avukati Franco Debono u Amadeus Cachia.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għall-20 sena konsekuttiva, is-soċjetà Die Cast and Scale Model, qed torganizza l-wirja annwali u magħha qed jingħaqdu għaqdiet oħra bil-wirjiet rispettivi tagħhom. L-iżgħar membru għandu 11-il sena u l-aktar anzjan…

Qorti

Is-sejba mill-Pulizija ta’ disa’ kilogrammi droga kannabis f’karozza fl-inħawi ta’ San Ġwann t’Għuxa f’Bormla wasslu biex Indjan tressaq il-qorti mixli li kien fil-pussess tad-droga kannabis f’ċirkustanzi li juru li ma…

Konsumatur

Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qalet li ġiet programmata b’suċċess teknoloġija li tidentifika ħela ta’ ilma inkluż serq. Il-Korporazzjoni qalet li issa tista’ tittraċċa min jisraq l-ilma b’mod sistematiku. S’issa, il-prevenzjoni tas-serq…

Aktar