Qorti
Mill-Qorti: Lorin Scicluna u Francesco Fenech qed jiffaċċjaw 14-il akkuża

Fil-Qorti, bdiet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra ż-żewġ suldati akkużati bil-qtil fis-6 ta’ April li għadda ta’ Lassine Cisse Souleymane ta’ 42 sena mill-Kosta tal-Avorju.

Lorin Scicluna ta’ 22 sena minn Raħal Ġdid u Francesco Fenech ta’ 21 sena minn Wied il-Għajn, jinsabu akkużati wkoll bl-attentat ta’ qtil ta’ Ibrahim Bah mill-Guinea u ta’ Mohammed Jallaw mill-Gambia li seħħ dak inhar li nqatel Souleymane fi Triq tal-Ġebel Ħal Far.

Huma jinsabu akkużati wkoll li fl-1 ta’ Frar ippruvaw joqtlu lil May Malimi miċ-Chad meta fl-istess triq tajruh bil-karozza u baqgħu sejrin. Fost l-akkużi kontra Scicluna u Fenech hemm ukoll li wettqu dawn ir-reati b’mottivi razzjali.

L-14-il-akkuża li qed jiffaċċjaw l-akkużati jinkludu li dakinhar tad-delitt u fix-xhur ta’ qabel qalu jew kitbu kliem ta’ mibgħeda razzjali, li qatlu qtates u għasafar u li f’okkażjoni oħra sparaw f’post abitat. Huma jinsabu mixlija wkoll li bħala uffiċjali pubbliċi kellhom jaraw li dawn ir-reati ma jseħħux filwaqt li Scicluna waħdu jinsab akkużat ukoll li kiser il-libertà kundizjonata mogħtija mill-Qorti fuq każ ieħor.

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda qed tinstema’ mill-Maġistrat Ian Farrugia. L-Ispettur Keith Arnaud qed imexxi l-prosekuzzjoni. L-avukati Franco Debono, Marion Camilleri u Julian Farrugia qed jidhru għal Lorin Scicluna filwaqt li l-avukat Giannella DeMarco qed tidher għal Francesco Fenech. L-avukati Arthur Azzopardi u Alfred Abela qed jidhru parte ċivili għall-vittmi.

Ara wkoll:

Għattew lil Lassine b’liżar u baqgħet tinstema’ l-mużika…

Ma sabux qattus fuq xiex jisparaw u minflok laqtuha l-immigranti

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

L-Unjin tal-Infermieri u l-Qwiebel, l-MUMN issospendiet l-azzjonijiet industrijali fid-Dipartiment tal-Maternità fl-Isptar Mater Dei. Fi tweet id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa qal li l-azzjonijiet ġew sospiżi wara diskussjonijiet li saru…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-membru tal-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar Matthew Pace għandu jirriżenja. Huwa qal dan fi tweġiba għad-domanda tal-ġurnalisti waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar ir-riforma fil-kirjiet. Dr Muscat qal…

Xogħol

Ċifri ta’ Jobsplus juru li f’Mejju kien hemm 1,669 persuna jirreġistraw għax-xogħol. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li dan ifisser tnaqqis fil-qgħad ta’ 6.8% meta mqabbel ma’ Mejju tas-sena l-oħra. Miċ-ċifri…

Lokali

Mill-1 ta’ Jannar 2020 il-kirjiet residenzjali privati ta’ aktar minn sena jridu jibdew jiġu reġistrati online mal-Awtorità tad-Djar u s-sid ma jistax iżid il-kirja b’aktar minn 5% fis-sena. Min ma…

Aktar