Qorti
Mill-Qorti: Lorin Scicluna u Francesco Fenech qed jiffaċċjaw 14-il akkuża

Fil-Qorti, bdiet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra ż-żewġ suldati akkużati bil-qtil fis-6 ta’ April li għadda ta’ Lassine Cisse Souleymane ta’ 42 sena mill-Kosta tal-Avorju.

Lorin Scicluna ta’ 22 sena minn Raħal Ġdid u Francesco Fenech ta’ 21 sena minn Wied il-Għajn, jinsabu akkużati wkoll bl-attentat ta’ qtil ta’ Ibrahim Bah mill-Guinea u ta’ Mohammed Jallaw mill-Gambia li seħħ dak inhar li nqatel Souleymane fi Triq tal-Ġebel Ħal Far.

Huma jinsabu akkużati wkoll li fl-1 ta’ Frar ippruvaw joqtlu lil May Malimi miċ-Chad meta fl-istess triq tajruh bil-karozza u baqgħu sejrin. Fost l-akkużi kontra Scicluna u Fenech hemm ukoll li wettqu dawn ir-reati b’mottivi razzjali.

L-14-il-akkuża li qed jiffaċċjaw l-akkużati jinkludu li dakinhar tad-delitt u fix-xhur ta’ qabel qalu jew kitbu kliem ta’ mibgħeda razzjali, li qatlu qtates u għasafar u li f’okkażjoni oħra sparaw f’post abitat. Huma jinsabu mixlija wkoll li bħala uffiċjali pubbliċi kellhom jaraw li dawn ir-reati ma jseħħux filwaqt li Scicluna waħdu jinsab akkużat ukoll li kiser il-libertà kundizjonata mogħtija mill-Qorti fuq każ ieħor.

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda qed tinstema’ mill-Maġistrat Ian Farrugia. L-Ispettur Keith Arnaud qed imexxi l-prosekuzzjoni. L-avukati Franco Debono, Marion Camilleri u Julian Farrugia qed jidhru għal Lorin Scicluna filwaqt li l-avukat Giannella DeMarco qed tidher għal Francesco Fenech. L-avukati Arthur Azzopardi u Alfred Abela qed jidhru parte ċivili għall-vittmi.

Ara wkoll:

Għattew lil Lassine b’liżar u baqgħet tinstema’ l-mużika…

Ma sabux qattus fuq xiex jisparaw u minflok laqtuha l-immigranti

Aħbarijiet Oħra
Trasport

B’investiment ta’ €11 miljun ewro se jiżdiedu 50 xarabank ġdid fil-flotta tat-trasport pubbliku. Fl-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela faħħar l-investiment tal-kumpanija privata Autobus De Leon li għat-tieni sajf konsekuttiv investiet…

Pulizija

Fl-okkażjoni tal-206 anniversarju mit-twaqqif tal-korp tal-pulizija, l-Arċisqof Charles J Scicluna qal li l-motto tal-Korp stess, Domine Dirige Nos qed jitlob lil Alla jmexxi Hu. L-Arċisqof qal li x-xogħol tal-Korp hu…

Agrikultura

Il-pitkala kollha se jingħataw għodda teknoloġika biex jibdew jirreġistraw il-prodotti kollha f’sistema komuni li se tkun aktar trasparenti u biha jkun hemm rendikont aġġornat tal-prodotti li nbigħu, il-prezzijiet u x’fadal….

Aktar