Lokali
ARA: Min favur u min kontra – jgħidu tagħhom fuq il-liġi tal-IVF

Lejlet il-ftuħ tad-dibattitu fil-Parlament dwar l-emendi għal-Liġi tal-Protezzjoni tal-Embrijun diġà jidher ċar li l-emendi qanqlu bosta kontroversji.

Il-Life Network Foundation qed toġġezzjona bil-qawwa kontra dawn l-emendi. Iċ-chairman tal-Fondazzjoni, Dr Miriam Sciberras, tgħid li l-emendi jibdlu l-ispirtu tal-liġi tal-Protezzjoni tal-Embrijun. Hija argumentat prinċipalment kontra l-iffriżar tal-embrijuni u l-fatt li anke rġiel u nisa li mhumiex f’relazzjoni u jgħixu għal rashom ser ikunu jistgħu jagħmlu tarbija għalihom bl-IVF bid-donazzjoni taċ-ċelloli riproduttivi.

“L-oġġezzjoni prinċipalment għal dawn l-emendi huma emendi li jagħmlu oġġetti mit-tfal. Li l-interess ta’ tfal li jitwieldu min din, wara, mhumiex qegħdin jigu kkunsidrati assolutament,” qalet Dr Sciberras. “L-ewwel darba li qed nintroduċu single mother by choice, mela fejn qabel dawk in-nisa li jkollhom tarbija u li m’għandhomx il-missier, illum huma każijiet li l-Gvern jgħinhom, issa f’daqqa waħda bħala kunċett qed ngħidu li hija ħaġa tajba u sana li tipromwoviha. Hemm ukoll unknown father by choice, li hija tat-twerwir anke tgħidha. Qegħdin inbiegħu lin-nies bħala ugwaljanza, meta fil-verità, l-iktar vulnerabbli, it-tfal li ser jitwieldu minn hemm, ħadd m’hu qed jagħti kas id-drittijiet tagħhom.”

Mill-banda l-oħra, Dr Mark Sant konsulent dwar l-IVF fl-isptar Mater Dei jgħid li għalkemm l-emendi proposti jagħmlu pass il’ quddiem biex il-kura tar-riproduzzjoni assistita tkun tista’ tilħaq ħafna aktar ġenituri prospettivi, wera d-diżappunt tiegħu li bl-emendi ser ikunu jistgħu jiġu feritilizzati sa ħames bajdiet biss.

“Il-fatt li ser inkunu nistgħu nifertilizzaw iktar bajd, huwa ta’ benefiċċju kbir, għalkemm, mhux daqs kemm xtaqna aħna, aħna xtaqna li l-emendi kif kienu ser isiru apparagun ta’ dak li qed jiġri fil-bqija tal-Ewropa. L-argumenti li għandi fuq il-proposti li hemm, huma iktar fuq għax nixtieq xi ħaġa iktar jew għax nagħmel fine tuning tal-affarijiet, definittivament mhijiex li jiena nixtieq ineħħihom jew b’xi mod nirristrinġi, minn dak li hemm, anzi nixtieq inżid,” qal Dr Sant.

Dr Sant żied jgħid li anke b’dawn l-emendi, numru ta’ nisa infertili xorta mhux ser ikunu jistgħu jingħataw servizz Malta u jkollhom ifittxu kura f’pajjiżi oħrajn. TVM huwa infurmat li fil-fatt nisa Maltin qed imorru għal trattament minħabba infertilità, prinċiplament fi Spanja u f’Ċipru, minħabba li f’Malta bil-liġi kif inhi ma jistax jingħata.

Id-diskussjoni sħiħa, bil-parteċipazzjoni tal-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne, tixxandar illejla fil-programm Disett fl-10.10pm fuq TVM.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura,…

Lokali

B’esperjenza vasta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, l-Avukat Joe Micallef Stafrace, illum irtirat, iżda xorta isegwi dak li għaddej u jistqarr li ċerti principji sagrosanti tal-ġurnalizmu professjonali qed jigu imxelfa minn uħud. L-Avukat…

Lokali

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar…

Lokali

Xogħol li jitlob li min jagħmlu jbakkar minn kmieni filgħodu, iżda li fih ukoll is-sodisfazzjon tiegħu. Melanie Saliba ilha tarma l-monti ‘l fuq minn għoxrin sena. Ma’ TVM, Melanie wriet…

Aktar