Lokali
Min jaqsam bl-addoċċ, għandu jkun penalizzat?

Ir-regolamenti tat-triq u l-obbligi tan-nies li jimxu fit-triq ser jibqgħu biss parir jew ser jinbidlu biex jidħlu multi kif ħeġġet l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera meta appellat lill-leġislatur jikkunsidra l-introduzzjoni ta penali għal min jaqsam it-triq bl-addoċċ. Il-Prokuratur Legali Peter Paul Zammit stqarr li jaqbel mar-rakkomandazzjoni tal-Imħallef Consuelo Scerri Herrera. Ma’ TVM, Dr Zammit qal iżda li l-ewwel għandha ssir kampanja edukattiva biex in-nies fit-triq jifhmu l-obbligi tagħhom għaliex sostna li l-multi waħedhom ma jsolvux l-problema.

Peter Paul Zammit qal “għandna l-bżonn li nirregolaw, mhux biex inwaħħlu l-multi, imma biex l-affarijiet imorru aħjar u biex ikun hemm inqas inċidenti ta’ din in-natura.”

Il-Highway Code diġà jaħseb fuq id-doveri mhux biss tas-sewwieqa iżda anke tan-nies fit-triq b’sensiela ta’ pariri biex wieħed jevita l-inċident fosthom l-użu tas-subways, iż-żebra crossing u l-pelican crossing u anke li wieħed ma jaqsamx minn wara vetturi wieqfa.

Hawn min ma jobdiex dak li hemm miktub fil-highway code, u wisq inqas jaf x’hemm miktub fih. Dan fl-istess waqt li ma teżistiex liġi li tippermetti li min jaqsam bl-addoċċ jeħel tip ta multa. Dak li jien qed nagħmel bħalissa jissejjaħ Jaywalking .. li tfisser meta wieħed jaqsam it-triq f’manjiera perikoluża. F’ħafna pajjiżi Ewropej huwa llegali li tagħmel dan u hemm multi, f’Malta mhux.

Dr Zammit qal li f’dan ir-rigward hemm bzonn reviżjoni tal-Highway Code biex ma jiqafx biss mal-pariri għan-nies fit-triq.

“Mela rridu nagħmlu offiża, reat, kontravenzzjoni jew iġorr penali amministrattiva biex il-pedestrian ikun jirrispondi din il-multa amministrattiva għan-nuqqasijiet tiegħu” qal Dr Zammit.

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, 94 persuna ttajru minn vettura waqt li kienu fit-triq. Minnhom, 3 persuni tilfu ħajjithom u 40 persuna ohra sofrew ġrieħi gravi.

Sadanittant, il-Bicycle Advocacy Group qal fi stqarrija li din id-diskussjoni għandha tkopri ukoll l-infrastruttura fit-toroq u l-bankini għax sostna li hemm kazijiet meta din toħloq perikli għan-nies fit-triq.

Ara wkoll:

Il-BAG imħassba dwar il-proposta ta’ multi għal dawk li ma josservawx ir-regoli waqt li jkunu mexjin

 

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar