Lokali
Min-nhar it-Tnejn jibdew jingħataw ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa

Sal-ġimgħa d-dieħla, aktar minn mitejn elf ħaddiema se jingħataw bejniethom aktar minn €11-il miljun bħala rifużjoni tat-taxxa li tingħata wkoll lill-ħaddiema li d-dħul tagħhom mhux taxxabbli. F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna, qal li f’sentejn il-Gvern se jkun radd lura lill-ħaddiema €23 miljun b’din il-miżura li tħabbret fil-budget.

Min-nhar it-Tnejn, kull min is-sena li għaddiet kien jaħdem se jirċievi ċekk mill-Gvern ta’ bejn €40 u €68. Dan iċ-ċekk se jitqassam għat-tieni sena konsekuttiva bħala parti minn miżura tal-budget li minnha se jibbenefikaw aktar minn 207,000 ħaddiem.

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna, qal li din l-għotja tista’ tingħata għax il-finanzi tal-Gvern qegħdin fis-sod. Spjega li l-ħaddiema li għandhom dħul ta’ inqas minn €15,000 fis-sena, se jingħataw l-akbar ammont ta’ €68. Dawn jinkludu ħaddiema b’xogħol fuq bażi part-time u anke ħaddiema li d-dħul tagħhom mhux taxxabbli. Il-Ministru Scicluna qal li b’din l-għotja flimkien mal-kumpens tal-għoli tal-ħajja, il-ħaddiema se jkunu qed jirċievu sa €3.64 fil-ġimgħa. Ħaddiema li jaqilgħu iktar minn €60,000 fis-sena, mhux se jibbenefikaw minn din l-għotja.

”Bħalma għamilna f’kull miżura oħra, jiġifieri għandna l-prova per eżempju taż-żieda fil-pensjonijiet. Għandek kull miżura li tkun mirquma b’dan il-mod u jkollha dan l-effett, b’hekk imbagħad jirnexxielek twaqqa’ l-faqar, mhux li taqtgħu għal kollox imma li twaqqgħu l-faqar u dak il-Gvern irid jagħti rendikont tiegħu.”

Il-Professur Scicluna qal li din il-miżura se tiswa lill-Gvern €11-miljun u nofs. B’hekk, f’sentejn il-Gvern se jkun qassam lil ħaddiema għotjiet li jlaħħqu €23 miljun. Qal li min ma jirċevix iċ-ċekk u jħoss li hu ntitolat għalih, jista’ jċempel fuq in-numru 153.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Kompliet llum fil-Qorti il-kumpilazzjoni fil-qtil ta’ Maria-Lourdes u Angele Bonnici li allegatament inqatlu mill-iben/ħu l-vittmi – Joseph Bonnici. Fil-Qorti ta x-xhieda tiegħu l-missier tal-familja Bonnici, Paul li qed jiskonta sentenza…

Lokali

Fuq il-paġna tiegħu, Bjorn Formosa, is-simbolu Malti li jirrappreżenta l-pazjenti li jbatu mill-ALS, qal li ddaħħal b’urġenza l-isptar. Jidher li Bjorn ma kienx qed jieħu nifs sew iżda minkejja dan…

Knisja Maltija

Nhar is-Sibt li ġej 4 djakni djoċesani se jiġu ordnati saċerdoti.  L-ordinazzjoni presbiterali se ssir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann il-Belt fid-9.30am. L-4 saċerdoti ġodda huma Peter Ellul mill-Parroċċa ta’ San Pawl…

Lokali

Illum, il-President ta’ Malta George Vella jagħlaq 77 sena u qed iqatta’ għeluq sninu flimkien mal-atleti tal-basketball b’abbiltajiet imħallta. L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta, il-Malta Basketball Association, Malta Wheelchair Basketball, Aġenzija…

Aktar