Lokali
Min-nhar it-Tnejn jibdew jingħataw ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa

Sal-ġimgħa d-dieħla, aktar minn mitejn elf ħaddiema se jingħataw bejniethom aktar minn €11-il miljun bħala rifużjoni tat-taxxa li tingħata wkoll lill-ħaddiema li d-dħul tagħhom mhux taxxabbli. F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna, qal li f’sentejn il-Gvern se jkun radd lura lill-ħaddiema €23 miljun b’din il-miżura li tħabbret fil-budget.

Min-nhar it-Tnejn, kull min is-sena li għaddiet kien jaħdem se jirċievi ċekk mill-Gvern ta’ bejn €40 u €68. Dan iċ-ċekk se jitqassam għat-tieni sena konsekuttiva bħala parti minn miżura tal-budget li minnha se jibbenefikaw aktar minn 207,000 ħaddiem.

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna, qal li din l-għotja tista’ tingħata għax il-finanzi tal-Gvern qegħdin fis-sod. Spjega li l-ħaddiema li għandhom dħul ta’ inqas minn €15,000 fis-sena, se jingħataw l-akbar ammont ta’ €68. Dawn jinkludu ħaddiema b’xogħol fuq bażi part-time u anke ħaddiema li d-dħul tagħhom mhux taxxabbli. Il-Ministru Scicluna qal li b’din l-għotja flimkien mal-kumpens tal-għoli tal-ħajja, il-ħaddiema se jkunu qed jirċievu sa €3.64 fil-ġimgħa. Ħaddiema li jaqilgħu iktar minn €60,000 fis-sena, mhux se jibbenefikaw minn din l-għotja.

”Bħalma għamilna f’kull miżura oħra, jiġifieri għandna l-prova per eżempju taż-żieda fil-pensjonijiet. Għandek kull miżura li tkun mirquma b’dan il-mod u jkollha dan l-effett, b’hekk imbagħad jirnexxielek twaqqa’ l-faqar, mhux li taqtgħu għal kollox imma li twaqqgħu l-faqar u dak il-Gvern irid jagħti rendikont tiegħu.”

Il-Professur Scicluna qal li din il-miżura se tiswa lill-Gvern €11-miljun u nofs. B’hekk, f’sentejn il-Gvern se jkun qassam lil ħaddiema għotjiet li jlaħħqu €23 miljun. Qal li min ma jirċevix iċ-ċekk u jħoss li hu ntitolat għalih, jista’ jċempel fuq in-numru 153.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Tagħrif li Television Malta ġabar mingħand il-Pulizija juri li r-rapporti ta’ serq x-xahar li għadda naqsu b’25% meta imqabbel ma Marzu tas-sena l-oħra. Fi kliem l-Ispettur Fabian Fleri, mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet…

COVID-19

Il-proċeduri għall-IVF jinsabu ffriżati għal kollox kawża tal-COVID19. Il-kap tal-awtoritàa għall-protezzjoni tal-embrijun qalet li ttieħdu miżuri biex dawk li jinsabu fl-età massima li fiha jistgħu jinqabdu tqal bl-IVF, jingħataw estensjoni…

COVID-19

Edizzjoni tal-programm DISSETT se tixxandar wara l-bulettin tal-aħbarijiet tat-8.00pm fuq TVM. Dirett mill-istudios ta’ Television Malta: id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne, u diversi professjonisti mill-Isptar Mater Dei…

Lokali

Kull persuna għandha storja x’tirrakkonta. F’pandemija bħal dik li qed ngħixu, kulħadd jintlaqat b’mod jew b’ieħor u kulħadd għandu il-perspettiva tiegħu. M’hemmx dubju li l-COVID19 se tħalli timbru fis-socjetà u…

Aktar