Qorti
Minn 9 xhur ħabs għal multa ta’ €50

Xhieda mhux suffiċjenti wasslet biex Qorti tal-appell biddlet sentenza ta’ disa’ xhur ħabs u multa ta’ tmien mitt ewro, kontra Jonathan Farrugia, f’multa ta’ ħamsin ewro.

Farrugia kien instab ħati ta’ pussess aggravat ta’ kokaina u kannabis fl-2009. L-imħallef Giovanni Grixti qal li għalkemm is-sentenza fl-ewwel Qorti kienet dettaljata u ibbażata fuq prinċipji legalment korretti, xorta baqa d-dubju fuq kemm Farrugia kellu jinstab ħati minħabba d-diżgwit li kien hemm bejnu u x-xhud fuq il-post tax-xogħol, fejn kienu jaħdmu flimkien.