Qorti
Minn 9 xhur ħabs għal multa ta’ €50

Xhieda mhux suffiċjenti wasslet biex Qorti tal-appell biddlet sentenza ta’ disa’ xhur ħabs u multa ta’ tmien mitt ewro, kontra Jonathan Farrugia, f’multa ta’ ħamsin ewro.

Farrugia kien instab ħati ta’ pussess aggravat ta’ kokaina u kannabis fl-2009. L-imħallef Giovanni Grixti qal li għalkemm is-sentenza fl-ewwel Qorti kienet dettaljata u ibbażata fuq prinċipji legalment korretti, xorta baqa d-dubju fuq kemm Farrugia kellu jinstab ħati minħabba d-diżgwit li kien hemm bejnu u x-xhud fuq il-post tax-xogħol, fejn kienu jaħdmu flimkien.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Raġel ta’ 68 sena huwa d-disa’ vittma tal-Coronavirus f’Malta dan wara li aktar kmieni llum tħabbret il-mewt ta’ raġel ieħor ta’ 56 sena, li miet bl-istess virus. Ir-raġel ta’ 68…

Ambjent

Studju xjentifiku dwar it-tniġġis tal-arja li ġie ppubblikat f’rivisti internazzjonali, jikkalkula l-effetti fit-tul ta’ dan it-tniġġis fuq saħħet il-bniedem. B’mod ġenerali l-istudju juri tnaqqis fl-elementi fini ta’ tniġġis mal-pajjiż iżda…

Immigrazzjoni

Il-pressjoni tal-immigrazzjoni irregolari mil-Libja lejn ix-xtut Ewropej kompliet żdiedet minħabba l-pandemija li qed twassal biex bosta ħaddiema fil-Libja li ma jikkwalifikawx għall-ażil qed jittantaw xortihom jaqsmu l-baħar. Ċifri li għandu…

Edukazzjoni

L-Istitut għall-Edukazzjoni li jħarreġ persuni biex isiru għalliema, qed isib diffikultà biex joffri l-kors tal-Malti għal dawk li jixtiequ jgħallmu s-suġġett. Il-Kap tal-Istitut Joanne Grima stqarret li l-Istitut għadu ma…

Aktar