Lokali
Minn għada l-pompi mhux se jħallu s-servizz awtomatiku

Wara laqgħa li kellhom illejla s-sidien tal-pompi tal-petrol msieħba fil-GRTU, ftehmu li minn għada mhux se jħallu s-servizz tal-fuel bl-automatic.

Dan ifisser li s-sevizz mill-pompi se jkun sas-sitta ta’ filgħaxija, sakemm jagħlqu l-pompi. Huma ltaqgħu biex jiddeċiedu x’azzjonijiet jistghu jieħdu wara li baqa’ ma intlahaqx ftehim mal-Gvern dwar iż-żidiet fil-qliegħ fuq il-fuel.

Is-Segretarju tat-Taqsima Pompi tal-Petrol tal-GRTU, James Meli qal lil TVM li zieda li nghataw fl-2011 biex jimmodernizzaw il-pompi mhix bizzejjed, waqt li sostna li zieda fl-ghadd ta’ pompi fil-pajjiz taghmel s-sitwazzjoni taghhom iktar difficli.

Mill-banda l-ohra l-Ministru għall-Enerġija, Joe Mizzi qal li l-gvern offra zieda lil tal-pompi izda ma jridx li jkun hemm zieda li ikollha tingarr mill-konsumaturi.

Ara wkoll:

Ebda kompromess bejn il-Gvern u l-GRTU dwar il-kwistoni tal-pompi tal-petrol

Aħbarijiet Oħra
Sigurtà

‘Il fuq minn ħamest elef atleta, żewġ terzi minnhom barranin, kienu fuq ix-xwiek biex għada, il-Ħadd filgħodu, jieħdu sehem fil-maratona ta’ Malta. Iżda b’xorti ħażina, il-maratona tħassret ftit tal-ħin ilu…

Lokali

F’riċerka għad-dottorat dwar il-kriminalità fil-familji Maltin, Janice Formosa Pace sabet li l-familja tista’ tkun dik li tippromwovi l-kriminalità. Kontra dak li jseħħ fl-Eworpa, f’Malta hija komuni li l-ġenituri u l-ulied…

Sport

Waqt logħba tat-Tieni Diviżjoni bejn Oratory Youths u Qala Saints, ir-referee Joseph Agius spiċċa qala’ daqqa ta’ ponn wara li ta żewġ karti sofor lil plejer tal-Qala. Il-logħba li saret…

Aktar