Lokali
Minn għada l-pompi mhux se jħallu s-servizz awtomatiku

Wara laqgħa li kellhom illejla s-sidien tal-pompi tal-petrol msieħba fil-GRTU, ftehmu li minn għada mhux se jħallu s-servizz tal-fuel bl-automatic.

Dan ifisser li s-sevizz mill-pompi se jkun sas-sitta ta’ filgħaxija, sakemm jagħlqu l-pompi. Huma ltaqgħu biex jiddeċiedu x’azzjonijiet jistghu jieħdu wara li baqa’ ma intlahaqx ftehim mal-Gvern dwar iż-żidiet fil-qliegħ fuq il-fuel.

Is-Segretarju tat-Taqsima Pompi tal-Petrol tal-GRTU, James Meli qal lil TVM li zieda li nghataw fl-2011 biex jimmodernizzaw il-pompi mhix bizzejjed, waqt li sostna li zieda fl-ghadd ta’ pompi fil-pajjiz taghmel s-sitwazzjoni taghhom iktar difficli.

Mill-banda l-ohra l-Ministru għall-Enerġija, Joe Mizzi qal li l-gvern offra zieda lil tal-pompi izda ma jridx li jkun hemm zieda li ikollha tingarr mill-konsumaturi.

Ara wkoll:

Ebda kompromess bejn il-Gvern u l-GRTU dwar il-kwistoni tal-pompi tal-petrol

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma minn għada se tibda tiswijiet fis-sistema ta’ katusi f’qiegħ il-baħar li jintuża għar-rimi ta’ drenaġġ trattat mill-impjant ta’ Għawdex. Il-ħidma delikata li għandha tieħu madwar tliet ġimgħat…

Kronaka

Raġel ta’ 33 sena weġġa’ gravi f’inċident bil-mutur f’Birkirkara. Il-Pulizija kienet infurmata bl-inċident fi Triq il-Wied għall-ħabta tal-4.45pm. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li s-sewwieq, li jgħix il-Pietà, kien qed isuq…

Saħħa

F’Malta hawn madwar 7,000 persuna li għandhom id-demenzja, bl-istudji juru li l-għadd mistenni jiżdied għal mill-inqas 13,000 sal-2050. L-esperti jemmnu li din hija biss ix-xifer tal-istampa, minħabba li għadd ta’…

Stejjer Umani

Għalkemm il-Maltin ikunu qed jistennew is-sajf bil-ħerqa biex jaqtgħu xi ftit mir-rutina ta’ kuljum tax-xogħol, mhux l-istess jista’ jingħad għal Alfred Attard li ilu aktar minn 40 sena jiġbor il-melħ…

Aktar