Lokali
Missier jallega li ibnu qala’ daqqa ta’ ħarta f’wiċċu

Missier allega li ibnu qala’ daqqa ta’ ħarta f’wiċċu mingħand student waqt li kien l-Iskola Primarja ta’ Pembroke.

Huwa xerred ritratt fuq Facebook li juri t-tifel b’wiċċu aħmar.

F’kumment huwa qal li ibnu wasal lura d-dar b’naħa ta’ wiċċu aħmar nar. Stqarr li ilu jissaporti, iżda issa nqabeż kull limitu. Saħaq li dan mhux każ wieħed ta’ bullying, iżda minkejja dan sostna li qisu mhu qed jiġri xejn. Appella lill-awtoritajiet ikkonċernati biex jieħdu l-passi meħtieġa.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) ħatret lid-ditta tal-awdituri Ernst and Young biex tagħti pariri u tissorvelja lill-bank Satabank plc. L-avviż dwar din il-miżura ħareġ illum bl-MFSA issostni li din l-azzjoni…

Qorti

Mara ta’ 47 sena mill-Fgura fittxet għad-danni lill-Kunsill Lokali tal-Fgura talli ġarrbet diżabilità permamenti meta waqgħet hija u miexja minn fuq il-bankina fil-lokalità fejn tgħix. Il-każ imur lura 8 snin,…

Qorti

Il-Forzi Armati ta’ Malta spiċċat rid tħallas għall-karozza mikrija wara li din ġarrbet ħsarat estensivi waqt sessjoni taħriġ f’każ li jmur lura għaxar snin. L-ewwel Qorti kienet iddeċidiet favur il-Forzi…

Qorti

Il-Qorti ddikjarat li d-drittijiet ta’ raġel akkużat bi traffikar ta’ droga nkissru wara li l-każ spiċċa jkaxkar sitt snin. Fl-2012, Agius kien imressaq b’akkuża bi traffikar u pusses tal-eroina, li…

Aktar