Lokali
Missier u iben jittressqu l-Qorti akkużati b’kaċċa illegali

Keith-Joseph Mallia ta’ 47 sena u ibnu Mario Mallia, ta’ 20 sena ġew akkużati li l-Ħadd filgħaxija nqabdu għal kaċċa f’ħin mhux permissibbli.

Il-prosekuzzjoni, immexxija mill-Ispettur Colin Sheldon, qal li ż-żewġt irġiel inqabdu għal kaċċa l-Ħadd filgħaxija fl-inħawi tal-Kappella ta’ Santu Kristu f’Ħal Għaxaq wara li l-Pulizija rċeviet rapporti li qed isiru l-illegalitajiet.

L-Ispettur Sheldon qal li Keith-Joseph Mallia kellu fil-pussess tiegħu armi tan-nar li ma kellux liċenzja għalihom. Il-missier, li huwa riċediv, m’ammettiex l-akkużi miġjuba kontrih bl-avukati Franco Debono u Amadeus Cachia, li dehru għaż-żewġ imputati, talbu għall-ħelsien mill-arrest.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrata Doreen Clarke, tatu l-ħelsien mill-arrest fuq garanziija personali ta’ €2,000, depożitu ta’ €200 u fuq għadd ta’ kundizzjonijiet inkluż li jiffirma fl-għassa tal-Pulizija u li ma jużax l-armi tan-nar li huma reġistrati fuq missieru.

L-iben, Mario Mallia, ammetta l-akkużi miġjuba kontrih bil-Qorti ordnatlu jħallas multa ta’ €1,500 fi żmien sitt xhur.

Ara wkoll:

3 persuni arrestati wara li nqabdu b’kaċċa illegali

Ħabs għal missier u iben li ma ngħatawx ċans ieħor mill-Qorti meta nqabdu jisirqu fil-fatt

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura,…

Lokali

B’esperjenza vasta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, l-Avukat Joe Micallef Stafrace, illum irtirat, iżda xorta isegwi dak li għaddej u jistqarr li ċerti principji sagrosanti tal-ġurnalizmu professjonali qed jigu imxelfa minn uħud. L-Avukat…

Lokali

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar…

Lokali

Xogħol li jitlob li min jagħmlu jbakkar minn kmieni filgħodu, iżda li fih ukoll is-sodisfazzjon tiegħu. Melanie Saliba ilha tarma l-monti ‘l fuq minn għoxrin sena. Ma’ TVM, Melanie wriet…

Aktar