Kronaka
AĠĠORNAT: Jinżamm arrestat ir-raġel li nqabad bi 23 kilogramma kannabis f’San Ġwann

Justin Farrugia ta’ 28 sena mill-Belt baqa’ miżmum arrestat wara li tressaq il-Qorti akkużat bi tnax-il kap ta’ akkuża, fosthom li kellu madwar 23 kilogramma pjanta tal-kannabis lesta biex tiġi traffikata, 100 gramma kokaina u €45,000 fi flus kontanti.

Huwa ġie akkużat ukoll li saq il vettura b’mod traskurat u perikoluż u mingħajr liċenzja, u li kkaġuna ħsarat fuq għadd ta’ vetturi oħrajn. Justin Farrugia qed jiġi akkużat ukoll li rreżista u uża vjolenza fuq tliet uffiċjali tal-pulizija waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

L-akkużat, li fil-Qorti għażel li ma jwieġeb għall-ebda domanda, sar riċediv.

Quddiem il-Maġistrat Simone Grech, l-Ispettur Jonathan Cassar spjega li l-pulizija mit-taqsima ta’ kontra l-vizzju tad-droga kienu qed isegwu lill-akkużat. Spjega li huma segwewh wara li ħareġ minn blokka ta’ garraxxijet, u wara kellu jieqaf għax daħal go triq one way u ħabat f’karozza oħra. L-Ispettur qal li ġo garaxx il-pulizija sabu l-fus u l-kokajina, waqt li fil-vettura li kien qed isuq instabet il-kannabis.

Il-Qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni biex tissekwestra b’mod ġenerali flejjes u l-proprjetà mobbli jew imobbli kollha li jkunu dovuti lil, jew ikunu jmissu lill-akkużat jew huma proprjetà tiegħu, u biex l-akkużat ma jkunx jista’ jitrasferixxi jew jiddisponi minnhom.

Għall-akkużat qed jidher l-avukat Arthur Azzopardi.

Fi stqarrija qabel tressaq il-Qorti, il-pulizija qalet li r-raġel twaqqaf ilbieraħ, waqt li kien qed isuq il-vettura tiegħu f’San Ġwann, bil-pulizija ssib madwar 23 kilogramma pjanta tal-kannabis lesta biex tiġi traffikata, 100 gramma kokajina u €45,000 fi flus kontanti. Dwar din is-sejba ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Għassa Rachel Mobtebello, li ħatret diversi esperti biex jassistu fl-inkjesta.

Ara wkoll:

Raġel arrestat wara ġirja bil-karozzi f’San Ġwann

Aħbarijiet Oħra
Festi

Hija t-tradizzjoni li għandha l-għeruq tagħha fil-bidu tal-ħamsinijiet u li tiċċelebra d-devozzjoni lill-Madonna tal-Grazzja permezz ta’ pellegrinaġġ bil-muturi u r-roti. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż Żabbar jikkonkludu l-istaġun tal-festi tas-Sajf….

Kronaka

Kenneth Cassar ta’ 38 sena mill-Isla ġie akkużat li fil-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda fl-Isla saq vettura b’manjiera perikoluża, laqat tliet karozzi u baqa’ sejjer. Cassar ġie…

Ambjent

Fl-għeluq tal-ħames konferenza annwali mis-Soċjetà MALTNUM, Malta Model United Nations Society, l-Ispeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li l-akbar sfida li qed taffaċċja d-dinja bħalissa hija t-tibdil fil-klima. Qal li d-dinja…

Kronaka

Ħidma mill-Pulizija tal-Iskwadra ta’ kontra d-Droga, ilbieraħ waranofsinhar, irriżultat fl-arrest ta’ ġuvni ta’ 17-il sena mill-Birgu u żewġ tfajliet, ta’ 21 u 26 sena minn Ħal Kirkop u l-Fgura rispettivament,…

Aktar